Synonim zrywać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa zrywać:

anulować, brać rozwód, brać rozwód z kimś, budzić, ciskać coś w kąt, cofać, czynić, darować sobie coś, dawać kosza, dawać spokój, dawać za wygraną, denuncjować, dociągać coś do końca, dokończać, dopinać coś na ostatni guzik, doprowadzać coś do końca, druzgotać, drzeć, drżeć, dystansować się, dziękować, finalizować, finiszować, forsować, iść w rozsypkę, izolować się, kapitulować, kasować, kłaść kres czemuś, kłaść krzyżyk na czymś, kłaść na coś lachę, kłaść na czymś lachę, kończyć, kończyć z czymś, kończyć związek, kruszyć kajdany, likwidować, łamać, nadrywać, nadszarpywać, nadwyrężać, naruszać, nie brać udziału, nie dochowywać, nie dotrzymywać, niszczyć, obalać, obdzierać, obnażać, obrywać, obszarpywać, odchodzić, odchodzić od kogoś, odcinać się, oddalać się, oddzielać, oddzielać się, oddzierać, odgradzać się, odizolowywać się, odklejać, odlepiać, odłączać się, odrywać, odrzucać, odseparowywać się, odstawać, odstępować, odstępować od czegoś, odsuwać się, odwoływać, odwracać się, odzierać, odzyskiwać wolność, odżegnywać się, ogołacać, okowy, opuszczać, oskubywać, osłabiać, oswobadzać się, palić za sobą mosty, pasować, pauzować, podmywać, podrywać, podskubywać, podszczypywać, porywać, porzucać, porzucać coś, poskubywać, poszczypywać, pozostawiać, pozostawiać kogoś, pruć, przechodzić na stronę wroga, przedzielać, przedzierać, przekreślać, przepoławiać, przerywać, przestać należeć, przestawać, przestawać coś robić, przestawać się interesować, puszczać kogoś kantem, puszczać kogoś w trąbę, rewokować, rezygnować, rozbijać, rozchodzić się, rozdzielać, rozdzielać się, rozdzierać, rozłączać się, rozmywać, rozpruwać, rozrywać, rozstawać się, rozsypywać się, rozszarpywać, rozwiązywać, rozwodzić się, rwać, rzucać, rzucać coś w diabły, separować się, skreślać, skubać, smykać, spłukiwać, sprzeniewierzać się, stawać się wolnym, stawiać krzyżyk na czymś, stronić od ludzi, szarpać, szczypać, ściągać, uchylać, ucinać, udzierać, ukręcać, umarzać, umywać ręce, unieważniać, unikać, unosić, urywać, ustępować, usuwać, uwalniać się, uwalniać się od czegoś, uznawać coś za niebyłe, więzy, wybierać innego, wyciągać, wycofać się, wycofywać się, wydawać, wydzierać, wyizolowywać się, wyłączać się, wymawiać, wymiękać, wypierać się, wypłukiwać, wypowiadać, wyrywać, wyrzekać się, wyswobarzać się, wyzuwać, wyzwalać, wzbijać, wzniecać, zagarniać, zajmować odrębne stanowisko, zakańczać, zakończać, zamykać, zaniedbywać, zapierać się, zapinać coś na ostatni guzik, zaprzestawać, zaprzestawać czegoś, zarzekać się, zarzucać, zawieszać, zażegnywać się, zbierać, zdejmować, zdradzać, zdrapywać, zdzierać, zmywać, znosić, zrywać stosunki, zrzucać, zwijać, zwijać chorągiewkę, zwijać flagę, zwijać żagle, zwlekać, żegnać się,

Synonimy słowa zrywać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» zrywać - np. wypowiadać umowę, pakt

» zrywać - np. skreślać tekst

» zrywać - np. rozwiązywać umowę

» zrywać - np. rzucać męża

» zrywać - np. kogoś ze snu

» zrywać - np. z czymś

» zrywać - np. porzucać pracę

» zrywać - np. posiedzenie

» zrywać - np. zdradzać ojczyznę

» zrywać - np. most

» zrywać - np. nogi

» zrywać - np. z kimś

» zrywać - np. kontakty

» zrywać - np. wyłączać się z towarzystwa

» zrywać - np. wyzwalać się z niewoli

» zrywać - np. o obietnicy, o przepisach

» zrywać - np. głos

» zrywać - np. o rzece

» zrywać - np. kwiaty, czereśnie

» zrywać - np. kurę

» zrywać - np. rozstawać się z rodziną

» zrywać - np. z czymś

» zrywać - np. z czymś

» zrywać - np. przyjaciele odwrócili się od niego

» zrywać - np. o wietrze, rzece

» zrywać - np. sznurek

» zrywać - np. obrady

» zrywać - np. koszulę

» zrywać - np. z kimś

zrywać:

anulować, kasować, obalać, odwoływać, uchylać, unieważniać, znosić

zrywać: « np. wypowiadać umowę, pakt »

anulować, rozwiązywać, unieważniać, wymawiać, wypowiadać

zrywać: « np. skreślać tekst »

anulować, cofać, kasować, likwidować, odwoływać, przekreślać, rewokować, rozwiązywać, skreślać, uchylać, umarzać, unieważniać, usuwać, uznawać coś za niebyłe, zamykać, znosić, zwijać

zrywać: « np. rozwiązywać umowę »

anulować, rewokować, uchylać, wymawiać, wypowiadać

zrywać: « np. rzucać męża »

brać rozwód, brać rozwód z kimś, odchodzić, odchodzić od kogoś, opuszczać, porzucać, pozostawiać, pozostawiać kogoś, rozstawać się, rozwodzić się, rzucać

zrywać: « np. kogoś ze snu »

budzić, podrywać, wyciągać

zrywać: « np. z czymś »

ciskać coś w kąt, darować sobie coś, kłaść krzyżyk na czymś, kłaść na coś lachę, kłaść na czymś lachę, kończyć z czymś, porzucać, rezygnować, rozstawać się, rzucać, rzucać coś w diabły, stawiać krzyżyk na czymś, zarzucać, żegnać się

zrywać: « np. porzucać pracę »

czynić, dawać spokój, porzucać, przestawać coś robić, rezygnować, zaniedbywać

zrywać: « np. posiedzenie »

darować sobie coś, dociągać coś do końca, dokończać, dopinać coś na ostatni guzik, doprowadzać coś do końca, finalizować, kłaść kres czemuś, kończyć, odstępować, przerywać, ucinać, zakańczać, zakończać, zamykać, zapinać coś na ostatni guzik, zaprzestawać, zarzucać, zawieszać

zrywać:

darować sobie coś, dawać za wygraną, kłaść kres czemuś, kłaść krzyżyk na czymś, kończyć, odstępować, pasować, rozstawać się, stawiać krzyżyk na czymś, zaprzestawać, zarzucać

zrywać:

dawać kosza, kończyć związek, odrzucać, porzucać, rozstawać się, rzucać, wybierać innego

zrywać:

dawać za wygraną, dziękować, finiszować, kapitulować, kłaść krzyżyk na czymś, kończyć, odstępować, pasować, pauzować, przerywać, stawiać krzyżyk na czymś, ustępować, wycofać się, wymiękać, zaprzestawać, zwijać chorągiewkę, zwijać flagę, zwijać żagle

zrywać: « np. zdradzać ojczyznę »

denuncjować, porzucać, przechodzić na stronę wroga, sprzeniewierzać się, wydawać, wypierać się, zapierać się, zdradzać

zrywać: « np. most »

druzgotać, niszczyć, rozbijać, znosić

zrywać:

drzeć, drżeć, wyrywać

zrywać:

drzeć, pruć, przedzierać, przerywać, rozdzierać, rozpruwać, rozrywać, rozszarpywać, rwać, szarpać, urywać

zrywać:

dystansować się, izolować się, nie brać udziału, odcinać się, oddzielać się, odgradzać się, odizolowywać się, odłączać się, odseparowywać się, odstawać, odwracać się, odżegnywać się, palić za sobą mosty, separować się, stronić od ludzi, umywać ręce, unikać, wyłączać się, wypierać się, zajmować odrębne stanowisko, zapierać się, zarzekać się, zażegnywać się

zrywać: « np. nogi »

forsować, nadwyrężać, osłabiać

zrywać: « np. z kimś »

iść w rozsypkę, odchodzić, odseparowywać się, rozchodzić się, rozdzielać się, rozłączać się, rozstawać się, rozsypywać się, rozwodzić się, separować się, żegnać się

zrywać: « np. kontakty »

izolować się, odcinać się, odgradzać się, odizolowywać się, odłączać się, odseparowywać się, odwracać się, palić za sobą mosty, puszczać kogoś kantem, puszczać kogoś w trąbę, rozchodzić się, rozstawać się, wyizolowywać się, żegnać się

zrywać: « np. wyłączać się z towarzystwa »

izolować się, odsuwać się, przestać należeć, przestawać się interesować, wyłączać się

zrywać:

kończyć, przestawać

zrywać: « np. wyzwalać się z niewoli »

kruszyć kajdany, odzyskiwać wolność, okowy, oswobadzać się, stawać się wolnym, uwalniać się, uwalniać się od czegoś, więzy, wyswobarzać się, wyzwalać, zrzucać

zrywać: « np. o obietnicy, o przepisach »

łamać, naruszać, nie dochowywać, nie dotrzymywać

zrywać: « np. głos »

nadrywać, nadszarpywać, nadwyrężać, osłabiać

zrywać: « np. o rzece »

naruszać, osłabiać, podmywać, podrywać, rozmywać, spłukiwać, unosić, wypłukiwać, zmywać

zrywać:

obdzierać, obnażać, ogołacać, ściągać, udzierać, wyzuwać, zdzierać

zrywać:

obdzierać, obnażać, ściągać, zdrapywać, zdzierać

zrywać:

obdzierać, obnażać, oddzierać, ogołacać, zdzierać

zrywać:

obdzierać, odzierać, ściągać, zdejmować, zdzierać

zrywać:

obdzierać, obrywać, obszarpywać, oddzierać, odrywać, rwać, skubać, udzierać, ukręcać, urywać, wydzierać

zrywać:

obdzierać, obrywać, odrywać, ściągać, zdzierać, zwlekać

zrywać:

obrywać, ściągać, zdrapywać, zdzierać

zrywać:

obrywać, porywać, skubać, ukręcać, urywać, zdzierać, znosić

zrywać:

obrywać, rwać, wyrywać

zrywać: « np. kwiaty, czereśnie »

obrywać, rwać, skubać, smykać, zbierać

zrywać: « np. kurę »

obrywać, odrywać, oskubywać, podskubywać, podszczypywać, poskubywać, poszczypywać, skubać, smykać, szczypać, urywać, wyrywać

zrywać: « np. rozstawać się z rodziną »

odchodzić, oddalać się, opuszczać, porzucać, rozchodzić się, rozstawać się, rozwodzić się

zrywać:

odcinać się, odżegnywać się, rezygnować, wypierać się, wyrzekać się

zrywać:

oddzielać, oddzierać, odrywać, rwać, wyrywać

zrywać:

oddzielać, ściągać

zrywać:

oddzielać, odrywać, rozdzielać

zrywać:

odklejać, odlepiać

zrywać: « np. z czymś »

odstępować, porzucać, zaprzestawać

zrywać:

odstępować, rezygnować, wycofywać się

zrywać: « np. z czymś »

odstępować od czegoś, porzucać coś, zaprzestawać czegoś

zrywać:

odsuwać się, unikać, wycofywać się

zrywać: « np. przyjaciele odwrócili się od niego »

odwracać się, opuszczać

zrywać: « np. o wietrze, rzece »

porywać, unosić, wzbijać, wzniecać, zagarniać, znosić

zrywać: « np. sznurek »

przedzielać, przedzierać, przepoławiać, przerywać, rozdzierać, rozrywać, rwać, urywać

zrywać: « np. obrady »

przerywać

zrywać: « np. koszulę »

ściągać, zdejmować, zdzierać, zwlekać

zrywać: « np. z kimś »

zrywać stosunki

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa zrywać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa zrywać znajdują się 204 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 53 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „zrywać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „zrywać” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z hasłem zrywać:

» Antonimy dla słowa zrywać - Internetowy słownik antonimów.

» Rozwiązania krzyżówkowe hasła zrywać - Hasła i odpowiedzi krzyżówkowe.

» Definicja wyrazu zrywać - Słownik pojęć i definicji.

» Synonimy zrywać - Słownik wyrazów bliskoznacznych.

» Szukaj hasła zrywać w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa zrywać: inne określenia słowa zrywać, synonimy do wyrazu zrywać, synonimy do słowa zrywać, inaczej zrywać, wyrazy bliskoznaczne do słowa zrywać.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie wyrazu synonim

» Definicja wyrazu bliskoznacznego

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt