Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim dokładny Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa dokładny:

aktywny robotny, akuratny, analityczny, aptekarski, atomowy, baczny, badawczy, benedyktyński, bezkrytyczny, bliższy, bystry, całkowity, całościowy, cały, celny, cierpliwy, czujny, czuły, czynny, daleko idący, dbały, delikatny, detaliczny, długi, dobitny, dobrze oddany, dociekliwy, dogłębny, dokładnie określony, dokumentny, dopracowany, dosadny, dosłowny, drobiazgowy, drobnostkowy, ejdetyczny, encyklopedyczny, erudycyjny, fanatyczny, figuratywny, finezyjny, fotograficzny, generalny, głęboki, godny zaufania, gorliwy, gospodarny, gruntowny, helwecki, istotny, jak szwajcarski zegarek, jasny, koherentny, kompleksowy, kompletny, kongenialny, konkretny, konsekwentny, konstruktywny, koronkowa, koronkowy, kunsztowny, kwarcowy, literalny, matematyczny, merytoryczny, metodyczny, misterna, misterny, mocny, mozolny, mrówczy, należyty, naturalistyczny, nienaganny, niepowierzchowny, nieprzenośny, niestrudzony, niewolniczy, niezmordowany, nieznużony, obowiązkowy, obszerny, oddany, odpowiedzialny, okrągły, określony, opiekuńczy, opis czegoś fotograficzny, opis wyczerpujący, orli, oznaczony, pedantyczny, pełen, pełny, perfekcyjny, pewny, pieczołowity, pietystyczny, pilny, planowy, podatny na bodźce, porządny, poważny, pracowity, pracowity jak wół, pragmatyczny, prawdziwy, precyzyjny, przekład dosłowny, przenikliwy, przesadnie staranny, przeszywający, przystający, przyzwoity, punktualny, purystyczny, racjonalny, radykalny, reagujący na zmiany, realistyczny, realny, robota dokładny, robota misterna, robotny, rozbudowany, rozległy, równy, rygorystyczny, rzeczowy, rzetelny, sążnisty, składny, skrupulatny, skrzętny, słowny, sokoli, solidny, spójny, sprecyzowany, staranny, stuprocentowy, subtelny, sumienny, systematyczny, szczegółowy, szeroki, szwajcarski, ścisły, ślepy, świdrujący, talmudyczny, totalny, trafny, troskliwy, uczciwy, ultraczuły, uniwersalny, uporządkowany, usilny, uważny, werystyczny, wiarygodny, wielostronny, wierny, właściwy, wnikający w szczegóły, wnikliwy, wrażliwy, wskazany, wszechstronny, wyczerpujący, wykonany z precyzją, wynik precyzyjny, wyrafinowany, wyrazisty, wyraźny, wysmakowany, wysublimowany, wytrwały, z detalami, zapobiegliwy, zarysowany, zborny, zdefiniowany, zdroworozsądkowy, zegar punktualny, zgodny, zgodny co do słowa, zgodny z orginałem, zgodny z rzeczywistością, zgodny z wzorem, zorganizowany, zrównoważony, zupełny, żmudny, życiowy, żywy

Synonimy słowa dokładny z podziałem na grupy znaczeniowe:

dokładny: « np. pracowity człowiek »

aktywny robotny, gorliwy, obowiązkowy, pilny, pracowity, skrzętny, sumienny

dokładny: « np. o osobie »

akuratny, drobiazgowy, jak szwajcarski zegarek, pedantyczny, przenikliwy, skrupulatny, staranny, sumienny, systematyczny, uważny, wnikliwy

dokładny: « np. dokładny pracownik »

akuratny, dosłowny, drobiazgowy, pedantyczny, precyzyjny, punktualny, rzetelny, skrupulatny, solidny, staranny, sumienny, szczegółowy, ścisły, wierny, wnikliwy

dokładny:

akuratny, drobiazgowy, pedantyczny, perfekcyjny, precyzyjny, purystyczny, rygorystyczny, skrupulatny, skrzętny, staranny, systematyczny, szczegółowy, talmudyczny, zorganizowany

dokładny: « np. odpowiedzialny pracownik »

akuratny, drobiazgowy, godny zaufania, gorliwy, obowiązkowy, odpowiedzialny, pedantyczny, pilny, porządny, pracowity jak wół, przyzwoity, robotny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, słowny, solidny, staranny, sumienny, uczciwy, uważny

dokładny:

akuratny, finezyjny, kunsztowny, misterny, precyzyjny, staranny, wyrafinowany, wysmakowany, wysublimowany

dokładny: « np. instrument »

akuratny, czuły, precyzyjny, ultraczuły

dokładny:

akuratny, delikatny, drobiazgowy, finezyjny, fotograficzny, gruntowny, kunsztowny, misterny, niepowierzchowny, pedantyczny, precyzyjny, skrupulatny, staranny, subtelny, szczegółowy, ścisły, uważny, wykonany z precyzją

dokładny: « np. staranne sprawozdanie »

akuratny, dbały, drobiazgowy, finezyjny, gorliwy, gruntowny, kunsztowny, misterny, niepowierzchowny, obowiązkowy, pedantyczny, pieczołowity, pietystyczny, porządny, precyzyjny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, solidny, staranny, sumienny, szczegółowy, ścisły, uważny, wyczerpujący

dokładny:

akuratny, aptekarski, benedyktyński, drobiazgowy, matematyczny, pedantyczny, precyzyjny, rygorystyczny, skrupulatny, staranny, szczegółowy, ścisły

dokładny:

akuratny, benedyktyński, dociekliwy, dogłębny, dosłowny, drobiazgowy, drobnostkowy, finezyjny, fotograficzny, gruntowny, kunsztowny, misterny, pedantyczny, porządny, precyzyjny, purystyczny, rygorystyczny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, staranny, sumienny, szczegółowy, ścisły, uważny, wierny, wnikliwy, zorganizowany

dokładny:

analityczny, badawczy, dociekliwy, dogłębny, skrupulatny, wnikliwy

dokładny:

aptekarski, benedyktyński, dogłębny, dokumentny, dosłowny, fotograficzny, literalny, prawdziwy, rygorystyczny, skrzętny, szczegółowy, ścisły, wierny, wyczerpujący, wynik precyzyjny

dokładny:

atomowy, kwarcowy, precyzyjny, punktualny

dokładny:

atomowy, kwarcowy, precyzyjny, zegar punktualny

dokładny:

baczny, drobiazgowy, gruntowny, opis wyczerpujący, skrupulatny, staranny, szczegółowy, uważny, wnikliwy

dokładny: « np. wzrok, spojrzenie, analiza »

baczny, badawczy, czujny, dociekliwy, drobiazgowy, orli, przenikliwy, przeszywający, skrupulatny, sokoli, staranny, świdrujący, uważny, wnikliwy

dokładny:

baczny, gorliwy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, obowiązkowy, oddany, pedantyczny, pilny, porządny, pracowity jak wół, robotny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, solidny, staranny, sumienny, uważny, wnikliwy, wytrwały

dokładny:

benedyktyński, cierpliwy, konsekwentny, mozolny, mrówczy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, skrupulatny, skrzętny, usilny, wytrwały, żmudny

dokładny: « np. dokładne przytoczenie »

bezkrytyczny, dosłowny, fanatyczny, gorliwy, literalny, niewolniczy, rygorystyczny, ścisły, ślepy, wierny

dokładny:

bliższy

dokładny:

bystry, dociekliwy, dogłębny, drobiazgowy, głęboki, gruntowny, niepowierzchowny, precyzyjny, przenikliwy, skrupulatny, staranny, subtelny, uważny, wnikliwy

dokładny: « np. subtelny obserwator »

bystry, czuły, drobiazgowy, subtelny, szczegółowy, wnikliwy, wrażliwy

dokładny:

całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, głęboki, gruntowny, istotny, prawdziwy, skrupulatny, szczegółowy, wnikliwy, zupełny

dokładny:

całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, gruntowny, kompletny, niepowierzchowny, pedantyczny, pełen, pełny, precyzyjny, radykalny, skrupulatny, solidny, stuprocentowy, szczegółowy, totalny, wielostronny, wnikliwy, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny:

całkowity, konkretny, szczegółowy, ścisły

dokładny:

całkowity, dokumentny, kompletny, pełny, totalny, zupełny

dokładny:

całkowity, daleko idący, dogłębny, drobiazgowy, gruntowny, porządny, skrupulatny, szczegółowy, zupełny

dokładny: « np. o czasie, o kwocie »

całkowity, cały, okrągły, pełny, równy

dokładny: « np. drobiazgowy opis, wiedza, analiza »

całościowy, dogłębny, drobiazgowy, głęboki, gruntowny, kompleksowy, niepowierzchowny, pedantyczny, precyzyjny, przenikliwy, skrupulatny, staranny, szczegółowy, szeroki, uważny, wielostronny, wnikliwy, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny:

całościowy, encyklopedyczny, erudycyjny, rozległy, skrupulatny, staranny, uniwersalny, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny: « np. strzał »

celny, pewny, precyzyjny, trafny

dokładny: « np. o aparatach: czuły aparat »

czuły, podatny na bodźce, precyzyjny, reagujący na zmiany, wrażliwy

dokładny: « np. o człowieku »

czynny, gospodarny, pilny, skrzętny, zapobiegliwy

dokładny:

dbały, opiekuńczy, pieczołowity, pietystyczny, staranny, troskliwy

dokładny: « np. staranny pracownik »

dbały, pedantyczny, pilny, skrupulatny, staranny, sumienny, wnikliwy

dokładny:

dbały, drobiazgowy, gruntowny, pedantyczny, porządny, precyzyjny, skrupulatny, staranny, szczegółowy, ścisły, wierny

dokładny:

detaliczny, drobiazgowy, gruntowny, pedantyczny, porządny, skrupulatny, staranny, szczegółowy, wyczerpujący, z detalami

dokładny: « np. o tekście »

długi, dogłębny, drobiazgowy, gruntowny, obszerny, pedantyczny, rozbudowany, rzetelny, sążnisty, skrupulatny, skrzętny, staranny, sumienny, szczegółowy, wyczerpujący

dokładny:

dobitny, dosadny, mocny, wyrazisty, wyraźny

dokładny:

dobrze oddany, precyzyjny, ścisły, wierny, zgodny

dokładny: « np. opracowanie, wyczerpująca odpowiedź »

dogłębny, drobiazgowy, gruntowny, niepowierzchowny, obszerny, pedantyczny, rzetelny, skrupulatny, staranny, szczegółowy, szeroki, wnikliwy, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny: « np. solidne sprawozdanie »

dogłębny, dopracowany, gruntowny, solidny, wnikliwy

dokładny: « np. konkretne zamiary »

dokładnie określony, konkretny, precyzyjny, sprecyzowany, ścisły

dokładny:

dosłowny, wierny, zgodny co do słowa

dokładny: « np. dokładny plan »

dosłowny, drobiazgowy, fotograficzny, gruntowny, niepowierzchowny, pedantyczny, precyzyjny, rygorystyczny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, staranny, szczegółowy, ścisły, uważny, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny: « np. przekład, tłumaczenie »

dosłowny, fotograficzny, kongenialny, literalny, niewolniczy, pedantyczny, precyzyjny, realistyczny, rygorystyczny, skrupulatny, ścisły, wierny

dokładny: « np. dokładne przytoczenie »

dosłowny, fotograficzny, literalny, nieprzenośny, ścisły, werystyczny, wierny

dokładny: « np. dane, przekład »

dosłowny, drobiazgowy, literalny, pedantyczny, rzetelny, skrupulatny, sprecyzowany, szczegółowy, ścisły, uporządkowany, uważny, wiarygodny, wierny, wyczerpujący

dokładny: « np. wierna kopia »

dosłowny, ścisły, wierny, zgodny

dokładny: « np. opis »

dosłowny, drobiazgowy, figuratywny, fotograficzny, literalny, naturalistyczny, pedantyczny, precyzyjny, realistyczny, skrupulatny, szczegółowy, ścisły, werystyczny, wierny

dokładny:

drobiazgowy, pedantyczny, punktualny, skrupulatny, słowny, systematyczny, szczegółowy, ścisły

dokładny: « np. o pracy »

drobiazgowy, gorliwy, mrówczy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, pedantyczny, pilny, porządny, precyzyjny, rygorystyczny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, solidny, staranny, sumienny, uważny, wnikliwy, wytrwały

dokładny:

drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, szczegółowy, wnikający w szczegóły, wyczerpujący

dokładny:

drobiazgowy, drobnostkowy, pedantyczny, przesadnie staranny

dokładny:

ejdetyczny, wyrazisty, żywy

dokładny:

finezyjny, koronkowy, kunsztowny, precyzyjny, robota dokładny

dokładny: « np. o porządkach: sprzątanie, generalne porządki »

generalny, gruntowny

dokładny:

gorliwy, pilny, skrupulatny, skrzętny, staranny, sumienny, troskliwy

dokładny: « np. skrzętna gospodyni »

gospodarny, pilny, skrzętny, staranny, sumienny, zapobiegliwy

dokładny:

helwecki, precyzyjny, szwajcarski

dokładny:

jasny, konkretny, określony, realny, wyraźny

dokładny: « np. systematyczny człowiek »

koherentny, konsekwentny, metodyczny, pedantyczny, planowy, porządny, skrupulatny, spójny, systematyczny, uporządkowany, zborny, zorganizowany

dokładny: « np. uwagi, człowiek »

konkretny, konstruktywny, merytoryczny, określony, poważny, pragmatyczny, precyzyjny, racjonalny, realistyczny, rzeczowy, zdefiniowany, zdroworozsądkowy, życiowy

dokładny:

konsekwentny, metodyczny, pedantyczny, planowy, systematyczny, uporządkowany, zorganizowany, zrównoważony

dokładny:

koronkowa, precyzyjny, robota misterna

dokładny:

koronkowa, misterna, precyzyjny

dokładny:

literalny, niewolniczy, przekład dosłowny, wierny

dokładny:

metodyczny, planowy, porządny, składny, systematyczny

dokładny: « np. rzetelna wiedza »

należyty, rzetelny, właściwy

dokładny:

naturalistyczny, opis czegoś fotograficzny, realistyczny, werystyczny, wierny

dokładny:

nienaganny, pracowity, skrupulatny, skrzętny, staranny, sumienny

dokładny:

określony, realny, ścisły

dokładny:

określony, oznaczony, sprecyzowany, wskazany, wyraźny, zarysowany, zdefiniowany

dokładny:

prawdziwy, wierny, zgodny z rzeczywistością

dokładny:

precyzyjny, skrupulatny, sprecyzowany, ścisły, wierny

dokładny:

przystający, wierny

dokładny:

punktualny, skrupulatny, słowny, solidny

dokładny: « np. wierna kopia »

ścisły, wierny, zgodny z orginałem, zgodny z wzorem

Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?
- Prosty trick!

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa dokładny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa dokładny znajduje się 198 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 79 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „dokładny” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„dokładny” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z hasłem dokładny:


Tagi dla synonimów słowa dokładny: synonimy do słowa dokładny, wyrazy bliskoznaczne do słowa dokładny, synonimy do wyrazu dokładny, inaczej dokładny, inne określenia słowa dokładny.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt