Synonim dokładny Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa dokładny:

aktywny robotny, akuratny, analityczny, aptekarski, atomowy, baczny, badawczy, benedyktyński, bezkrytyczny, bliższy, bystry, całkowity, całościowy, cały, celny, cierpliwy, czujny, czuły, czynny, daleko idący, dbały, delikatny, detaliczny, długi, dobitny, dobrze oddany, dociekliwy, dogłębny, dokładnie określony, dokumentny, dopracowany, dosadny, dosłowny, drobiazgowy, drobnostkowy, ejdetyczny, encyklopedyczny, erudycyjny, fanatyczny, figuratywny, finezyjny, fotograficzny, generalny, głęboki, godny zaufania, gorliwy, gospodarny, gruntowny, helwecki, istotny, jak szwajcarski zegarek, jasny, koherentny, kompleksowy, kompletny, kongenialny, konkretny, konsekwentny, konstruktywny, koronkowa, koronkowy, kunsztowny, kwarcowy, literalny, matematyczny, merytoryczny, metodyczny, misterna, misterny, mocny, mozolny, mrówczy, należyty, naturalistyczny, nienaganny, niepowierzchowny, nieprzenośny, niestrudzony, niewolniczy, niezmordowany, nieznużony, obowiązkowy, obszerny, oddany, odpowiedzialny, okrągły, określony, opiekuńczy, opis czegoś fotograficzny, opis wyczerpujący, orli, oznaczony, pedantyczny, pełen, pełny, perfekcyjny, pewny, pieczołowity, pietystyczny, pilny, planowy, podatny na bodźce, porządny, poważny, pracowity, pracowity jak wół, pragmatyczny, prawdziwy, precyzyjny, przekład dosłowny, przenikliwy, przesadnie staranny, przeszywający, przystający, przyzwoity, punktualny, purystyczny, racjonalny, radykalny, reagujący na zmiany, realistyczny, realny, robota dokładny, robota misterna, robotny, rozbudowany, rozległy, równy, rygorystyczny, rzeczowy, rzetelny, sążnisty, składny, skrupulatny, skrzętny, słowny, sokoli, solidny, spójny, sprecyzowany, staranny, stuprocentowy, subtelny, sumienny, systematyczny, szczegółowy, szeroki, szwajcarski, ścisły, ślepy, świdrujący, talmudyczny, totalny, trafny, troskliwy, uczciwy, ultraczuły, uniwersalny, uporządkowany, usilny, uważny, werystyczny, wiarygodny, wielostronny, wierny, właściwy, wnikający w szczegóły, wnikliwy, wrażliwy, wskazany, wszechstronny, wyczerpujący, wykonany z precyzją, wynik precyzyjny, wyrafinowany, wyrazisty, wyraźny, wysmakowany, wysublimowany, wytrwały, z detalami, zapobiegliwy, zarysowany, zborny, zdefiniowany, zdroworozsądkowy, zegar punktualny, zgodny, zgodny co do słowa, zgodny z orginałem, zgodny z rzeczywistością, zgodny z wzorem, zorganizowany, zrównoważony, zupełny, żmudny, życiowy, żywy,

Synonimy słowa dokładny z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» dokładny - np. pracowity człowiek

» dokładny - np. o osobie

» dokładny - np. dokładny pracownik

» dokładny - np. odpowiedzialny pracownik

» dokładny - np. instrument

» dokładny - np. staranne sprawozdanie

» dokładny - np. wzrok, spojrzenie, analiza

» dokładny - np. dokładne przytoczenie

» dokładny - np. subtelny obserwator

» dokładny - np. o czasie, o kwocie

» dokładny - np. drobiazgowy opis, wiedza, analiza

» dokładny - np. strzał

» dokładny - np. o aparatach: czuły aparat

» dokładny - np. o człowieku

» dokładny - np. staranny pracownik

» dokładny - np. o tekście

» dokładny - np. opracowanie, wyczerpująca odpowiedź

» dokładny - np. solidne sprawozdanie

» dokładny - np. konkretne zamiary

» dokładny - np. wierna kopia

» dokładny - np. opis

» dokładny - np. dokładny plan

» dokładny - np. przekład, tłumaczenie

» dokładny - np. dokładne przytoczenie

» dokładny - np. dane, przekład

» dokładny - np. o pracy

» dokładny - np. o porządkach: sprzątanie, generalne porządki

» dokładny - np. skrzętna gospodyni

» dokładny - np. systematyczny człowiek

» dokładny - np. uwagi, człowiek

» dokładny - np. rzetelna wiedza

» dokładny - np. wierna kopia

dokładny: « np. pracowity człowiek »

aktywny robotny, gorliwy, obowiązkowy, pilny, pracowity, skrzętny, sumienny

dokładny:

akuratny, aptekarski, benedyktyński, drobiazgowy, matematyczny, pedantyczny, precyzyjny, rygorystyczny, skrupulatny, staranny, szczegółowy, ścisły

dokładny:

akuratny, benedyktyński, dociekliwy, dogłębny, dosłowny, drobiazgowy, drobnostkowy, finezyjny, fotograficzny, gruntowny, kunsztowny, misterny, pedantyczny, porządny, precyzyjny, purystyczny, rygorystyczny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, staranny, sumienny, szczegółowy, ścisły, uważny, wierny, wnikliwy, zorganizowany

dokładny: « np. o osobie »

akuratny, drobiazgowy, jak szwajcarski zegarek, pedantyczny, przenikliwy, skrupulatny, staranny, sumienny, systematyczny, uważny, wnikliwy

dokładny: « np. dokładny pracownik »

akuratny, dosłowny, drobiazgowy, pedantyczny, precyzyjny, punktualny, rzetelny, skrupulatny, solidny, staranny, sumienny, szczegółowy, ścisły, wierny, wnikliwy

dokładny:

akuratny, drobiazgowy, pedantyczny, perfekcyjny, precyzyjny, purystyczny, rygorystyczny, skrupulatny, skrzętny, staranny, systematyczny, szczegółowy, talmudyczny, zorganizowany

dokładny: « np. odpowiedzialny pracownik »

akuratny, drobiazgowy, godny zaufania, gorliwy, obowiązkowy, odpowiedzialny, pedantyczny, pilny, porządny, pracowity jak wół, przyzwoity, robotny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, słowny, solidny, staranny, sumienny, uczciwy, uważny

dokładny:

akuratny, finezyjny, kunsztowny, misterny, precyzyjny, staranny, wyrafinowany, wysmakowany, wysublimowany

dokładny:

akuratny, delikatny, drobiazgowy, finezyjny, fotograficzny, gruntowny, kunsztowny, misterny, niepowierzchowny, pedantyczny, precyzyjny, skrupulatny, staranny, subtelny, szczegółowy, ścisły, uważny, wykonany z precyzją

dokładny: « np. instrument »

akuratny, czuły, precyzyjny, ultraczuły

dokładny: « np. staranne sprawozdanie »

akuratny, dbały, drobiazgowy, finezyjny, gorliwy, gruntowny, kunsztowny, misterny, niepowierzchowny, obowiązkowy, pedantyczny, pieczołowity, pietystyczny, porządny, precyzyjny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, solidny, staranny, sumienny, szczegółowy, ścisły, uważny, wyczerpujący

dokładny:

analityczny, badawczy, dociekliwy, dogłębny, skrupulatny, wnikliwy

dokładny:

aptekarski, benedyktyński, dogłębny, dokumentny, dosłowny, fotograficzny, literalny, prawdziwy, rygorystyczny, skrzętny, szczegółowy, ścisły, wierny, wyczerpujący, wynik precyzyjny

dokładny:

atomowy, kwarcowy, precyzyjny, punktualny

dokładny:

atomowy, kwarcowy, precyzyjny, zegar punktualny

dokładny:

baczny, gorliwy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, obowiązkowy, oddany, pedantyczny, pilny, porządny, pracowity jak wół, robotny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, solidny, staranny, sumienny, uważny, wnikliwy, wytrwały

dokładny:

baczny, drobiazgowy, gruntowny, opis wyczerpujący, skrupulatny, staranny, szczegółowy, uważny, wnikliwy

dokładny: « np. wzrok, spojrzenie, analiza »

baczny, badawczy, czujny, dociekliwy, drobiazgowy, orli, przenikliwy, przeszywający, skrupulatny, sokoli, staranny, świdrujący, uważny, wnikliwy

dokładny:

benedyktyński, cierpliwy, konsekwentny, mozolny, mrówczy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, skrupulatny, skrzętny, usilny, wytrwały, żmudny

dokładny: « np. dokładne przytoczenie »

bezkrytyczny, dosłowny, fanatyczny, gorliwy, literalny, niewolniczy, rygorystyczny, ścisły, ślepy, wierny

dokładny:

bliższy

dokładny:

bystry, dociekliwy, dogłębny, drobiazgowy, głęboki, gruntowny, niepowierzchowny, precyzyjny, przenikliwy, skrupulatny, staranny, subtelny, uważny, wnikliwy

dokładny: « np. subtelny obserwator »

bystry, czuły, drobiazgowy, subtelny, szczegółowy, wnikliwy, wrażliwy

dokładny: « np. o czasie, o kwocie »

całkowity, cały, okrągły, pełny, równy

dokładny:

całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, głęboki, gruntowny, istotny, prawdziwy, skrupulatny, szczegółowy, wnikliwy, zupełny

dokładny:

całkowity, dogłębny, dokumentny, drobiazgowy, gruntowny, kompletny, niepowierzchowny, pedantyczny, pełen, pełny, precyzyjny, radykalny, skrupulatny, solidny, stuprocentowy, szczegółowy, totalny, wielostronny, wnikliwy, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny:

całkowity, konkretny, szczegółowy, ścisły

dokładny:

całkowity, dokumentny, kompletny, pełny, totalny, zupełny

dokładny:

całkowity, daleko idący, dogłębny, drobiazgowy, gruntowny, porządny, skrupulatny, szczegółowy, zupełny

dokładny: « np. drobiazgowy opis, wiedza, analiza »

całościowy, dogłębny, drobiazgowy, głęboki, gruntowny, kompleksowy, niepowierzchowny, pedantyczny, precyzyjny, przenikliwy, skrupulatny, staranny, szczegółowy, szeroki, uważny, wielostronny, wnikliwy, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny:

całościowy, encyklopedyczny, erudycyjny, rozległy, skrupulatny, staranny, uniwersalny, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny: « np. strzał »

celny, pewny, precyzyjny, trafny

dokładny: « np. o aparatach: czuły aparat »

czuły, podatny na bodźce, precyzyjny, reagujący na zmiany, wrażliwy

dokładny: « np. o człowieku »

czynny, gospodarny, pilny, skrzętny, zapobiegliwy

dokładny:

dbały, opiekuńczy, pieczołowity, pietystyczny, staranny, troskliwy

dokładny: « np. staranny pracownik »

dbały, pedantyczny, pilny, skrupulatny, staranny, sumienny, wnikliwy

dokładny:

dbały, drobiazgowy, gruntowny, pedantyczny, porządny, precyzyjny, skrupulatny, staranny, szczegółowy, ścisły, wierny

dokładny:

detaliczny, drobiazgowy, gruntowny, pedantyczny, porządny, skrupulatny, staranny, szczegółowy, wyczerpujący, z detalami

dokładny: « np. o tekście »

długi, dogłębny, drobiazgowy, gruntowny, obszerny, pedantyczny, rozbudowany, rzetelny, sążnisty, skrupulatny, skrzętny, staranny, sumienny, szczegółowy, wyczerpujący

dokładny:

dobitny, dosadny, mocny, wyrazisty, wyraźny

dokładny:

dobrze oddany, precyzyjny, ścisły, wierny, zgodny

dokładny: « np. opracowanie, wyczerpująca odpowiedź »

dogłębny, drobiazgowy, gruntowny, niepowierzchowny, obszerny, pedantyczny, rzetelny, skrupulatny, staranny, szczegółowy, szeroki, wnikliwy, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny: « np. solidne sprawozdanie »

dogłębny, dopracowany, gruntowny, solidny, wnikliwy

dokładny: « np. konkretne zamiary »

dokładnie określony, konkretny, precyzyjny, sprecyzowany, ścisły

dokładny: « np. wierna kopia »

dosłowny, ścisły, wierny, zgodny

dokładny: « np. opis »

dosłowny, drobiazgowy, figuratywny, fotograficzny, literalny, naturalistyczny, pedantyczny, precyzyjny, realistyczny, skrupulatny, szczegółowy, ścisły, werystyczny, wierny

dokładny:

dosłowny, wierny, zgodny co do słowa

dokładny: « np. dokładny plan »

dosłowny, drobiazgowy, fotograficzny, gruntowny, niepowierzchowny, pedantyczny, precyzyjny, rygorystyczny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, staranny, szczegółowy, ścisły, uważny, wszechstronny, wyczerpujący

dokładny: « np. przekład, tłumaczenie »

dosłowny, fotograficzny, kongenialny, literalny, niewolniczy, pedantyczny, precyzyjny, realistyczny, rygorystyczny, skrupulatny, ścisły, wierny

dokładny: « np. dokładne przytoczenie »

dosłowny, fotograficzny, literalny, nieprzenośny, ścisły, werystyczny, wierny

dokładny: « np. dane, przekład »

dosłowny, drobiazgowy, literalny, pedantyczny, rzetelny, skrupulatny, sprecyzowany, szczegółowy, ścisły, uporządkowany, uważny, wiarygodny, wierny, wyczerpujący

dokładny:

drobiazgowy, pedantyczny, punktualny, skrupulatny, słowny, systematyczny, szczegółowy, ścisły

dokładny: « np. o pracy »

drobiazgowy, gorliwy, mrówczy, niestrudzony, niezmordowany, nieznużony, pedantyczny, pilny, porządny, precyzyjny, rygorystyczny, rzetelny, skrupulatny, skrzętny, solidny, staranny, sumienny, uważny, wnikliwy, wytrwały

dokładny:

drobiazgowy, pedantyczny, skrupulatny, szczegółowy, wnikający w szczegóły, wyczerpujący

dokładny:

drobiazgowy, drobnostkowy, pedantyczny, przesadnie staranny

dokładny:

ejdetyczny, wyrazisty, żywy

dokładny:

finezyjny, koronkowy, kunsztowny, precyzyjny, robota dokładny

dokładny: « np. o porządkach: sprzątanie, generalne porządki »

generalny, gruntowny

dokładny:

gorliwy, pilny, skrupulatny, skrzętny, staranny, sumienny, troskliwy

dokładny: « np. skrzętna gospodyni »

gospodarny, pilny, skrzętny, staranny, sumienny, zapobiegliwy

dokładny:

helwecki, precyzyjny, szwajcarski

dokładny:

jasny, konkretny, określony, realny, wyraźny

dokładny: « np. systematyczny człowiek »

koherentny, konsekwentny, metodyczny, pedantyczny, planowy, porządny, skrupulatny, spójny, systematyczny, uporządkowany, zborny, zorganizowany

dokładny: « np. uwagi, człowiek »

konkretny, konstruktywny, merytoryczny, określony, poważny, pragmatyczny, precyzyjny, racjonalny, realistyczny, rzeczowy, zdefiniowany, zdroworozsądkowy, życiowy

dokładny:

konsekwentny, metodyczny, pedantyczny, planowy, systematyczny, uporządkowany, zorganizowany, zrównoważony

dokładny:

koronkowa, precyzyjny, robota misterna

dokładny:

koronkowa, misterna, precyzyjny

dokładny:

literalny, niewolniczy, przekład dosłowny, wierny

dokładny:

metodyczny, planowy, porządny, składny, systematyczny

dokładny: « np. rzetelna wiedza »

należyty, rzetelny, właściwy

dokładny:

naturalistyczny, opis czegoś fotograficzny, realistyczny, werystyczny, wierny

dokładny:

nienaganny, pracowity, skrupulatny, skrzętny, staranny, sumienny

dokładny:

określony, oznaczony, sprecyzowany, wskazany, wyraźny, zarysowany, zdefiniowany

dokładny:

określony, realny, ścisły

dokładny:

prawdziwy, wierny, zgodny z rzeczywistością

dokładny:

precyzyjny, skrupulatny, sprecyzowany, ścisły, wierny

dokładny:

przystający, wierny

dokładny:

punktualny, skrupulatny, słowny, solidny

dokładny: « np. wierna kopia »

ścisły, wierny, zgodny z orginałem, zgodny z wzorem

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa dokładny

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa dokładny znajduje się 198 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 79 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „dokładny” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „dokładny” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdują się odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane ze słowem dokładny:

» Stopniowanie słowa dokładny - Stopniowanie.

» Rozwiązania krzyżówkowe hasła dokładny - Leksykon krzyżówkowicza.

» Antonim dla dokładny - Antonimy.

» Szukaj hasła dokładny w Google - Wyszukiwarka Google.

» Wyrazy bliskoznaczne do słowa dokładny - Synonimy.


Tagi dla synonimów słowa dokładny: inne określenia słowa dokładny, synonimy do słowa dokładny, inaczej dokładny, synonimy do wyrazu dokładny, wyrazy bliskoznaczne do słowa dokładny.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie wyrazu synonim

» Definicja wyraz bliskoznaczny

» Internetowy słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt