Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim gadać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa gadać:

bajać, bajcować, bajdurzyć, bajerować, bajtlować, bąkać, bełkotać, bębnić, bębnić w ucho, bić pianę, brać na języki, brać na języki coś, brać na języki kogoś, brechać, bredzić, bujać, bzdurzyć, cedzić, chlapać jęzorem, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, ciągnąć, ciągnąć rozmowę, cytować, debatować, deklamować, dialogować, dogadywać się, dyskutować, dysputować, dywagować, gadać od rzeczy, gadać po próżnicy, gardłować, gawędzić, gawędzić o czymś, gawędzić o kimś, gaworzyć, gdakać, gęgać, ględzić, godać pleść, gulgotać, gwarzyć, jazgotać, kitować, klekotać, klepać trzy po trzy, kłamać, kłapać dziobem, konferować, konwersować, krakać, kręcić, krzyczeć, lać wodę, mamłać, mamrotać, marudzić, mawiać, mendzić, miamlać, międlić, mleć, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, mówić byle co, mówić co ślina na język przyniesie, mówić głodne kawałki, mówić jak z katedry, mówić na wiatr, mówić rozwlekle, mówić rozwlekle o czymś, na kogoś obgadywać, nadawać, napieprzać, nawijać, nie zostawiać suchej nitki, nie zostawiać suchej nitki na czymś, nie zostawiać suchej nitki na kimś, nudzić, obgadywać, obmawiać, obmawiać coś, obmawiać kogoś, obrabiać, obracać językiem, obsmarowywać, obszczekiwać, odzywać się, ogłaszać, ogłaszać wszem i wobec, opisywać, opowiadać, opowiadać bajki, opowiadać głodne kawałki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, perorować, piłować, pitolić, pleść, pleść androny, pleść bez ładu i składu, pleść od rzeczy, plotkować, plotkować o czymś, plotkować o kimś, podawać z ust do ust, podgadywać, pogadywać, porozumiewać się, powiadać, powtarzać, prawić, prawić androny, produkować się, prowadzić, prowadzić dialog, prowadzić rozmowę, przedstawiać, przedstawiać coś, przemawiać, przynudzać, przypominać, przytaczać, przywoływać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rajcować, recytować, referować, relacjonować, rozgadywać, rozgłaszać, rozmawiać, rozpowiadać, rozpowszechniać, rozprawiać, rozpuszczać wieść, rozsiewać, rozwodzić się, rzucać słowa, serwować, smęcić, snuć wątek, strzępić sobie język, szczebiotać, szczekać, szwargotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, trąbić, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, trzeszczeć, ucinać sobie pogawędkę, wciskać ciemnotę, wciskać kit, wstawiać głodne kawałki, wydobywać głos, wygadywać, wyjęzyczać się, wymawiać, wymieniać, wymieniać myśli, wyplatać, wypowiadać, wyrażać się, wysławiać się, wywoływać, zabierać głos, zalewać głodne kawałki, zanudzać, zapeszyć, zasuwać głodne kawałki, żonglować frazesami,

Synonimy słowa gadać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» gadać - np. mówić od rzeczy

» gadać - np. dużo mówić

» gadać - np. dużo mówić

» gadać - np. mówić prawdę

» gadać - np. o dzieciach

» gadać - np. gadać o byle czym

» gadać - np. mówić z ożywieniem

» gadać - np. wiadomość

» gadać - np. ludzie zaczęli o niej gadać

» gadać - np. ludzie zaczęli o niej gadać

» gadać - np. ględzić o niczym

gadać: « np. mówić od rzeczy »

bajać, bajdurzyć, bajerować, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, bredzić, bzdurzyć, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, ciągnąć, dywagować, gardłować, gawędzić, gaworzyć, gdakać, gęgać, ględzić, gwarzyć, klekotać, klepać trzy po trzy, kłapać dziobem, lać wodę, marudzić, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, nadawać, nawijać, nudzić, opowiadać, paplać, perorować, pitolić, pleść androny, pleść bez ładu i składu, przemawiać, przynudzać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rajcować, rozmawiać, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, snuć wątek, szczebiotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, trzeszczeć, wygadywać, wyplatać, żonglować frazesami,

gadać:

bajać, bajcować, bajdurzyć, bajerować, bajtlować, brechać, bredzić, bzdurzyć, chrzanić, dywagować, gardłować, kitować, kłamać, kręcić, marudzić, mendzić, międlić, mówić, mówić głodne kawałki, nadawać, nawijać, opowiadać bajki, opowiadać głodne kawałki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, pitolić, pleść, pytlować, smęcić, trajlować, truć, trzeszczeć, wciskać ciemnotę, wciskać kit, wstawiać głodne kawałki, wygadywać, zalewać głodne kawałki, zasuwać głodne kawałki,

gadać:

bajać, bajdurzyć, brechać, dywagować, ględzić, marudzić, mendzić, międlić, nawijać, nudzić, opowiadać, pitolić, pleść, przynudzać, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, trajlować, truć,

gadać: « np. dużo mówić »

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, chlapać językiem, chlapać ozorem, ciągnąć, gardłować, ględzić, klekotać, kłapać dziobem, lać wodę, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, nadawać, nawijać, nudzić, paplać, perorować, pitolić, produkować się, przemawiać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rozprawiać, rozwodzić się, snuć wątek, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem,

gadać:

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, ciągnąć, dywagować, gardłować, ględzić, klepać trzy po trzy, lać wodę, marudzić, mendzić, międlić, młócić słomę, monologować, mówić, mówić co ślina na język przyniesie, nadawać, nawijać, nudzić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, perorować, pitolić, pleść androny, pleść bez ładu i składu, produkować się, przemawiać, przynudzać, pytlować, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, snuć wątek, strzępić sobie język, tokować, trajlować, truć,

gadać: « np. dużo mówić »

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bić pianę, bzdurzyć, chlapać językiem, chlapać ozorem, gadać od rzeczy, ględzić, klekotać, klepać trzy po trzy, kłapać dziobem, lać wodę, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, mówić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, pleść androny, pleść bez ładu i składu, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rajcować, rozmawiać, strzępić sobie język, szczebiotać, terkotać, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, trzeszczeć,

gadać:

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, bredzić, bzdurzyć, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, ciągnąć, dywagować, gardłować, ględzić, klekotać, klepać trzy po trzy, kłapać dziobem, lać wodę, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, mówić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, pitolić, pleść androny, pleść bez ładu i składu, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, strzępić sobie język, szczebiotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, wygadywać, wyplatać,

gadać:

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, brechać, bredzić, bzdurzyć, chrzanić, ciągnąć, dywagować, ględzić, klekotać, marudzić, mendzić, międlić, monologować, nudzić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, pitolić, pleść androny, pleść od rzeczy, przynudzać, pytlować, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, szczebiotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzeszczeć,

gadać:

bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, bredzić, bujać, bzdurzyć, chlapać jęzorem, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, ciągnąć, gardłować, gdakać, gęgać, ględzić, klekotać, klepać trzy po trzy, lać wodę, marudzić, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, mówić co ślina na język przyniesie, nadawać, napieprzać, nawijać, nudzić, opowiadać, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, perorować, pitolić, pleść bez ładu i składu, prawić androny, przemawiać, przynudzać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rozprawiać, rozwodzić się, snuć wątek, strzępić sobie język, szczebiotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, wygadywać, zanudzać,

gadać: « np. mówić prawdę »

bajdurzyć, bzdurzyć, ględzić, mówić, obracać językiem, opowiadać, paplać, pleść, przemawiać, pytlować, rozmawiać, szczebiotać, trajkotać, wypowiadać, wyrażać się, wysławiać się,

gadać:

bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, bredzić, bzdurzyć, chlapać językiem, chlapać ozorem, ciągnąć, debatować, dialogować, dyskutować, gardłować, gawędzić, gęgać, ględzić, gwarzyć, klepać trzy po trzy, kłapać dziobem, konwersować, lać wodę, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, mówić co ślina na język przyniesie, nadawać, nawijać, nudzić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, perorować, pitolić, pleść androny, pleść bez ładu i składu, pogadywać, przemawiać, przynudzać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rajcować, referować, relacjonować, rozmawiać, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, snuć wątek, strzępić sobie język, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, żonglować frazesami,

gadać: « np. o dzieciach »

bajdurzyć, bzdurzyć, ględzić, mówić, obracać językiem, opowiadać, paplać, pleść, przemawiać, pytlować, rozmawiać, szczebiotać, trajkotać, wypowiadać, wyrażać się, wysławiać się,

gadać: « np. gadać o byle czym »

bajdurzyć, chlapać językiem, ciągnąć rozmowę, ględzić, mleć, mówić, opowiadać, paplać, pleść, prowadzić, rozmawiać, rozprawiać, trajkotać, trajlować,

gadać:

bajdurzyć, bić pianę, brechać, bredzić, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, dywagować, gardłować, ględzić, kłapać dziobem, lać wodę, marudzić, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, nadawać, nawijać, nudzić, paplać, perorować, piłować, pleść, prawić, przynudzać, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, tokować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, trzeszczeć,

gadać:

bajdurzyć, nawijać, paplać, pleść, trajkotać,

gadać: « np. mówić z ożywieniem »

bajtlować, gawędzić, gaworzyć, gwarzyć, konferować, paplać, plotkować, pogadywać, pytlować, rajcować, rozmawiać, trajkotać, trajlować,

gadać:

bąkać, bełkotać, bredzić, bzdurzyć, chlapać jęzorem, ględzić, jazgotać, mamrotać, mleć ozorem, mówić, paplać, pleść, pytlować, trajkotać, wysławiać się,

gadać:

bąkać, bełkotać, cedzić, gulgotać, klekotać, mamłać, mamrotać, miamlać, mówić,

gadać:

bębnić, klekotać, krzyczeć, ogłaszać wszem i wobec, opowiadać, paplać, plotkować, podawać z ust do ust, powtarzać, rozgadywać, rozgłaszać, rozpowiadać, rozpuszczać wieść, rozsiewać, szczekać, trajkotać, trąbić,

gadać: « np. wiadomość »

bębnić, bębnić w ucho, cytować, mawiać, ogłaszać wszem i wobec, opowiadać, plotkować, podawać z ust do ust, powtarzać, przypominać, przytaczać, przywoływać, rozgadywać, rozgłaszać, rozpowiadać, rozpowszechniać, rozpuszczać wieść, rozsiewać, serwować, trąbić, wywoływać,

gadać: « np. ludzie zaczęli o niej gadać »

brać na języki, nie zostawiać suchej nitki, obmawiać, obrabiać, obsmarowywać, plotkować,

gadać: « np. ludzie zaczęli o niej gadać »

brać na języki coś, brać na języki kogoś, nie zostawiać suchej nitki na czymś, nie zostawiać suchej nitki na kimś, obmawiać coś, obmawiać kogoś, obrabiać, obsmarowywać, plotkować o czymś, plotkować o kimś,

gadać:

brechać, gadać po próżnicy, gęgać, kłapać dziobem, mleć ozorem, mówić byle co, mówić na wiatr, nawijać, obgadywać, paplać, pleść, pytlować, szwargotać, trajkotać, trajlować,

gadać: « np. ględzić o niczym »

bredzić, bzdurzyć, ględzić, lać wodę, mówić rozwlekle, mówić rozwlekle o czymś, pleść, rozprawiać, truć,

gadać:

ciągnąć, gaworzyć, mawiać, monologować, mówić, odzywać się, opowiadać, perorować, powiadać, produkować się, przemawiać, rzucać słowa, wydobywać głos, wyjęzyczać się, wymawiać, wyrażać się, wysławiać się, zabierać głos,

gadać:

ciągnąć, monologować, mówić jak z katedry, opowiadać, perorować, przemawiać, rozprawiać, rozwodzić się,

gadać:

debatować, dialogować, dogadywać się, dyskutować, dysputować, gawędzić, gwarzyć, konwersować, mówić, podgadywać, pogadywać, porozumiewać się, prowadzić dialog, prowadzić rozmowę, rajcować, rozmawiać, rozprawiać, wymieniać myśli,

gadać:

deklamować, mówić, paplać, recytować, szczebiotać, wymawiać, wymieniać, wypowiadać, wyrażać się,

gadać:

deklamować, godać pleść, mówić, ogłaszać, recytować,

gadać:

dialogować, gawędzić, gaworzyć, gwarzyć, konferować, mówić, plotkować, podgadywać, pogadywać, rajcować, rozmawiać, rozprawiać,

gadać:

dialogować, gawędzić, gwarzyć, konwersować, mówić, rozmawiać, ucinać sobie pogawędkę,

gadać:

gawędzić, mówić, opisywać, opowiadać, przedstawiać, relacjonować, rozmawiać,

gadać:

gawędzić o czymś, gawędzić o kimś, mówić, opisywać, opowiadać, przedstawiać coś, relacjonować, rozmawiać,

gadać:

krakać, zapeszyć,

gadać:

mówić, opowiadać, pleść, serwować, wygadywać, wyplatać,

gadać:

na kogoś obgadywać, obgadywać, obmawiać, obrabiać, obsmarowywać, obszczekiwać, plotkować,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa gadać, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa gadać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa gadać znajduje się 189 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 36 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „gadać” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „gadać” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane ze słowem gadać:

» Definicja wyrazu gadać - Słownik znaczeń.

» Szukaj hasła gadać w Google - Wyszukiwarka Google.

» Synonimy dla wyrazu gadać - Słownik wyrazów bliskoznacznych.

» Wyrazy przeciwstawne do słowa gadać - Internetowy słownik antonimów.

» Opisy krzyżówkowe dla hasła gadać - Słownik do krzyżówek.


Tagi dla synonimów słowa gadać: synonimy do wyrazu gadać, inaczej gadać, synonimy do słowa gadać, inne określenia słowa gadać, wyrazy bliskoznaczne do słowa gadać.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie wyrazu synonim

» Definicja synonimu

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt