Synonim gadać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa gadać:

bajać, bajcować, bajdurzyć, bajerować, bajtlować, bąkać, bełkotać, bębnić, bębnić w ucho, bić pianę, brać na języki, brać na języki coś, brać na języki kogoś, brechać, bredzić, bujać, bzdurzyć, cedzić, chlapać jęzorem, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, ciągnąć, ciągnąć rozmowę, cytować, debatować, deklamować, dialogować, dogadywać się, dyskutować, dysputować, dywagować, gadać od rzeczy, gadać po próżnicy, gardłować, gawędzić, gawędzić o czymś, gawędzić o kimś, gaworzyć, gdakać, gęgać, ględzić, godać pleść, gulgotać, gwarzyć, jazgotać, kitować, klekotać, klepać trzy po trzy, kłamać, kłapać dziobem, konferować, konwersować, krakać, kręcić, krzyczeć, lać wodę, mamłać, mamrotać, marudzić, mawiać, mendzić, miamlać, międlić, mleć, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, mówić byle co, mówić co ślina na język przyniesie, mówić głodne kawałki, mówić jak z katedry, mówić na wiatr, mówić rozwlekle, mówić rozwlekle o czymś, na kogoś obgadywać, nadawać, napieprzać, nawijać, nie zostawiać suchej nitki, nie zostawiać suchej nitki na czymś, nie zostawiać suchej nitki na kimś, nudzić, obgadywać, obmawiać, obmawiać coś, obmawiać kogoś, obrabiać, obracać językiem, obsmarowywać, obszczekiwać, odzywać się, ogłaszać, ogłaszać wszem i wobec, opisywać, opowiadać, opowiadać bajki, opowiadać głodne kawałki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, perorować, piłować, pitolić, pleść, pleść androny, pleść bez ładu i składu, pleść od rzeczy, plotkować, plotkować o czymś, plotkować o kimś, podawać z ust do ust, podgadywać, pogadywać, porozumiewać się, powiadać, powtarzać, prawić, prawić androny, produkować się, prowadzić, prowadzić dialog, prowadzić rozmowę, przedstawiać, przedstawiać coś, przemawiać, przynudzać, przypominać, przytaczać, przywoływać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rajcować, recytować, referować, relacjonować, rozgadywać, rozgłaszać, rozmawiać, rozpowiadać, rozpowszechniać, rozprawiać, rozpuszczać wieść, rozsiewać, rozwodzić się, rzucać słowa, serwować, smęcić, snuć wątek, strzępić sobie język, szczebiotać, szczekać, szwargotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, trąbić, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, trzeszczeć, ucinać sobie pogawędkę, wciskać ciemnotę, wciskać kit, wstawiać głodne kawałki, wydobywać głos, wygadywać, wyjęzyczać się, wymawiać, wymieniać, wymieniać myśli, wyplatać, wypowiadać, wyrażać się, wysławiać się, wywoływać, zabierać głos, zalewać głodne kawałki, zanudzać, zapeszyć, zasuwać głodne kawałki, żonglować frazesami,

Synonimy słowa gadać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» gadać - np. dużo mówić

» gadać - np. dużo mówić

» gadać - np. mówić od rzeczy

» gadać - np. gadać o byle czym

» gadać - np. mówić prawdę

» gadać - np. o dzieciach

» gadać - np. mówić z ożywieniem

» gadać - np. wiadomość

» gadać - np. ludzie zaczęli o niej gadać

» gadać - np. ludzie zaczęli o niej gadać

» gadać - np. ględzić o niczym

gadać: « np. dużo mówić »

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, chlapać językiem, chlapać ozorem, ciągnąć, gardłować, ględzić, klekotać, kłapać dziobem, lać wodę, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, nadawać, nawijać, nudzić, paplać, perorować, pitolić, produkować się, przemawiać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rozprawiać, rozwodzić się, snuć wątek, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem

gadać:

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, ciągnąć, dywagować, gardłować, ględzić, klepać trzy po trzy, lać wodę, marudzić, mendzić, międlić, młócić słomę, monologować, mówić, mówić co ślina na język przyniesie, nadawać, nawijać, nudzić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, perorować, pitolić, pleść androny, pleść bez ładu i składu, produkować się, przemawiać, przynudzać, pytlować, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, snuć wątek, strzępić sobie język, tokować, trajlować, truć

gadać: « np. dużo mówić »

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bić pianę, bzdurzyć, chlapać językiem, chlapać ozorem, gadać od rzeczy, ględzić, klekotać, klepać trzy po trzy, kłapać dziobem, lać wodę, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, mówić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, pleść androny, pleść bez ładu i składu, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rajcować, rozmawiać, strzępić sobie język, szczebiotać, terkotać, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, trzeszczeć

gadać:

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, bredzić, bzdurzyć, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, ciągnąć, dywagować, gardłować, ględzić, klekotać, klepać trzy po trzy, kłapać dziobem, lać wodę, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, mówić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, pitolić, pleść androny, pleść bez ładu i składu, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, strzępić sobie język, szczebiotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, wygadywać, wyplatać

gadać:

bajać, bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, brechać, bredzić, bzdurzyć, chrzanić, ciągnąć, dywagować, ględzić, klekotać, marudzić, mendzić, międlić, monologować, nudzić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, pitolić, pleść androny, pleść od rzeczy, przynudzać, pytlować, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, szczebiotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzeszczeć

gadać: « np. mówić od rzeczy »

bajać, bajdurzyć, bajerować, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, bredzić, bzdurzyć, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, ciągnąć, dywagować, gardłować, gawędzić, gaworzyć, gdakać, gęgać, ględzić, gwarzyć, klekotać, klepać trzy po trzy, kłapać dziobem, lać wodę, marudzić, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, nadawać, nawijać, nudzić, opowiadać, paplać, perorować, pitolić, pleść androny, pleść bez ładu i składu, przemawiać, przynudzać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rajcować, rozmawiać, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, snuć wątek, szczebiotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, trzeszczeć, wygadywać, wyplatać, żonglować frazesami

gadać:

bajać, bajcować, bajdurzyć, bajerować, bajtlować, brechać, bredzić, bzdurzyć, chrzanić, dywagować, gardłować, kitować, kłamać, kręcić, marudzić, mendzić, międlić, mówić, mówić głodne kawałki, nadawać, nawijać, opowiadać bajki, opowiadać głodne kawałki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, pitolić, pleść, pytlować, smęcić, trajlować, truć, trzeszczeć, wciskać ciemnotę, wciskać kit, wstawiać głodne kawałki, wygadywać, zalewać głodne kawałki, zasuwać głodne kawałki

gadać:

bajać, bajdurzyć, brechać, dywagować, ględzić, marudzić, mendzić, międlić, nawijać, nudzić, opowiadać, pitolić, pleść, przynudzać, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, trajlować, truć

gadać: « np. gadać o byle czym »

bajdurzyć, chlapać językiem, ciągnąć rozmowę, ględzić, mleć, mówić, opowiadać, paplać, pleść, prowadzić, rozmawiać, rozprawiać, trajkotać, trajlować

gadać:

bajdurzyć, bić pianę, brechać, bredzić, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, dywagować, gardłować, ględzić, kłapać dziobem, lać wodę, marudzić, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, nadawać, nawijać, nudzić, paplać, perorować, piłować, pleść, prawić, przynudzać, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, tokować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, trzeszczeć

gadać:

bajdurzyć, nawijać, paplać, pleść, trajkotać

gadać:

bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, bredzić, bujać, bzdurzyć, chlapać jęzorem, chlapać językiem, chlapać ozorem, chrzanić, ciągnąć, gardłować, gdakać, gęgać, ględzić, klekotać, klepać trzy po trzy, lać wodę, marudzić, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, mówić co ślina na język przyniesie, nadawać, napieprzać, nawijać, nudzić, opowiadać, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, perorować, pitolić, pleść bez ładu i składu, prawić androny, przemawiać, przynudzać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rozprawiać, rozwodzić się, snuć wątek, strzępić sobie język, szczebiotać, terkotać, tokować, trajkotać, trajlować, truć, wygadywać, zanudzać

gadać: « np. mówić prawdę »

bajdurzyć, bzdurzyć, ględzić, mówić, obracać językiem, opowiadać, paplać, pleść, przemawiać, pytlować, rozmawiać, szczebiotać, trajkotać, wypowiadać, wyrażać się, wysławiać się

gadać:

bajdurzyć, bajtlować, bełkotać, bić pianę, brechać, bredzić, bzdurzyć, chlapać językiem, chlapać ozorem, ciągnąć, debatować, dialogować, dyskutować, gardłować, gawędzić, gęgać, ględzić, gwarzyć, klepać trzy po trzy, kłapać dziobem, konwersować, lać wodę, mendzić, międlić, mleć jęzorem, mleć językiem, mleć ozorem, młócić słomę, monologować, mówić, mówić co ślina na język przyniesie, nadawać, nawijać, nudzić, opowiadać bajki, opowiadać koszałki-opałki, paplać, perorować, pitolić, pleść androny, pleść bez ładu i składu, pogadywać, przemawiać, przynudzać, pytlować, pytlować jęzorem, pytlować językiem, pytlować ozorem, rajcować, referować, relacjonować, rozmawiać, rozprawiać, rozwodzić się, smęcić, snuć wątek, strzępić sobie język, tokować, trajkotać, trajlować, truć, trzaskać dziobem, trzepać jęzorem, trzepać językiem, trzepać ozorem, żonglować frazesami

gadać: « np. o dzieciach »

bajdurzyć, bzdurzyć, ględzić, mówić, obracać językiem, opowiadać, paplać, pleść, przemawiać, pytlować, rozmawiać, szczebiotać, trajkotać, wypowiadać, wyrażać się, wysławiać się

gadać: « np. mówić z ożywieniem »

bajtlować, gawędzić, gaworzyć, gwarzyć, konferować, paplać, plotkować, pogadywać, pytlować, rajcować, rozmawiać, trajkotać, trajlować

gadać:

bąkać, bełkotać, cedzić, gulgotać, klekotać, mamłać, mamrotać, miamlać, mówić

gadać:

bąkać, bełkotać, bredzić, bzdurzyć, chlapać jęzorem, ględzić, jazgotać, mamrotać, mleć ozorem, mówić, paplać, pleść, pytlować, trajkotać, wysławiać się

gadać:

bębnić, klekotać, krzyczeć, ogłaszać wszem i wobec, opowiadać, paplać, plotkować, podawać z ust do ust, powtarzać, rozgadywać, rozgłaszać, rozpowiadać, rozpuszczać wieść, rozsiewać, szczekać, trajkotać, trąbić

gadać: « np. wiadomość »

bębnić, bębnić w ucho, cytować, mawiać, ogłaszać wszem i wobec, opowiadać, plotkować, podawać z ust do ust, powtarzać, przypominać, przytaczać, przywoływać, rozgadywać, rozgłaszać, rozpowiadać, rozpowszechniać, rozpuszczać wieść, rozsiewać, serwować, trąbić, wywoływać

gadać: « np. ludzie zaczęli o niej gadać »

brać na języki, nie zostawiać suchej nitki, obmawiać, obrabiać, obsmarowywać, plotkować

gadać: « np. ludzie zaczęli o niej gadać »

brać na języki coś, brać na języki kogoś, nie zostawiać suchej nitki na czymś, nie zostawiać suchej nitki na kimś, obmawiać coś, obmawiać kogoś, obrabiać, obsmarowywać, plotkować o czymś, plotkować o kimś

gadać:

brechać, gadać po próżnicy, gęgać, kłapać dziobem, mleć ozorem, mówić byle co, mówić na wiatr, nawijać, obgadywać, paplać, pleść, pytlować, szwargotać, trajkotać, trajlować

gadać: « np. ględzić o niczym »

bredzić, bzdurzyć, ględzić, lać wodę, mówić rozwlekle, mówić rozwlekle o czymś, pleść, rozprawiać, truć

gadać:

ciągnąć, monologować, mówić jak z katedry, opowiadać, perorować, przemawiać, rozprawiać, rozwodzić się

gadać:

ciągnąć, gaworzyć, mawiać, monologować, mówić, odzywać się, opowiadać, perorować, powiadać, produkować się, przemawiać, rzucać słowa, wydobywać głos, wyjęzyczać się, wymawiać, wyrażać się, wysławiać się, zabierać głos

gadać:

debatować, dialogować, dogadywać się, dyskutować, dysputować, gawędzić, gwarzyć, konwersować, mówić, podgadywać, pogadywać, porozumiewać się, prowadzić dialog, prowadzić rozmowę, rajcować, rozmawiać, rozprawiać, wymieniać myśli

gadać:

deklamować, mówić, paplać, recytować, szczebiotać, wymawiać, wymieniać, wypowiadać, wyrażać się

gadać:

deklamować, godać pleść, mówić, ogłaszać, recytować

gadać:

dialogować, gawędzić, gaworzyć, gwarzyć, konferować, mówić, plotkować, podgadywać, pogadywać, rajcować, rozmawiać, rozprawiać

gadać:

dialogować, gawędzić, gwarzyć, konwersować, mówić, rozmawiać, ucinać sobie pogawędkę

gadać:

gawędzić, mówić, opisywać, opowiadać, przedstawiać, relacjonować, rozmawiać

gadać:

gawędzić o czymś, gawędzić o kimś, mówić, opisywać, opowiadać, przedstawiać coś, relacjonować, rozmawiać

gadać:

krakać, zapeszyć

gadać:

mówić, opowiadać, pleść, serwować, wygadywać, wyplatać

gadać:

na kogoś obgadywać, obgadywać, obmawiać, obrabiać, obsmarowywać, obszczekiwać, plotkować

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa gadać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa gadać znajduje się 189 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 36 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „gadać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „gadać” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem gadać:

» Synonimy do wyrazu gadać - Synonim.

» Antonim wyrazu gadać - Słownik antonimów.

» Szukaj hasła gadać w Google - Wyszukiwarka Google.

» Rozwiązania krzyżówkowe hasła gadać - Leksykon krzyżówkowicza.

» Wyjaśnienie znaczenia słowa gadać - Słownik pojęć i definicji.


Tagi dla synonimów słowa gadać: inaczej gadać, synonimy do wyrazu gadać, synonimy do słowa gadać, wyrazy bliskoznaczne do słowa gadać, inne określenia słowa gadać.

Pomoc do słownika synonimów

» Znaczenie słowa synonim

» Definicja słowa synonim

» Internetowy słownik synonimów online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt