Synonim moc Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa moc:

aktualność, aktywność, amplituda, animusz, armia, banda, bardzo dużo, bez liku, bezlik, bitność, bogactwo, bohaterstwo, bojowość, być w stanie, cały szereg, chęć działania, chmara, chmura, co niemiara, czar, czasu kawał, czereda, ćma, deszcz, do syta, dogłębność, dostatek, drogo, duch, dużo, dużo wiele, dynamiczność, dynamika, dynamizm, działanie, dzielność, dziesiątki, efektywność, ekspresyjność, energia, energia duchowa, energia fizyczna, energiczność, entuzjazm, esencjonalność, fala, fason, feeria, forma, ful, fura, furę, gama, gąszcz, gejzer, gęstość, głębia, głębokość, góra, górę, grad, gromada, hart, hart ducha, heroiczność, heroizm, horda, huk, hurma, ikra, ile dusza zapragnie, impet, intensywność, jak psów, kalejdoskop, karuzela, kawał, koncentracja, kondycja fizyczna, konsystencja, kontrola, kosztować drogo, krocie, krzepa, krzepkość, kupa, kupę, las, lawina, legalność, legion, liczebność, luta, ławica, magia, masa, masę, męstwo, miara, mieć warunki, miliardy, miliony, miriady, mnogość, mnóstwo, mocarność, morale, morze, mozaika, możliwości, możność, mrowie, multum, na pęczki, napór, nasilenie, nasycenie, natężenie, natłok, natłok wrażeń, nawał, nawał myśli, nawała, niemało, niepodatność, nierozerwalność, nieskończona liczba, nieugiętość, niewrażliwość, niewzruszoność, niezliczoność, niezłomność, niezniszczalność, nośność, obciążalność, obelg grad, obfitość, obowiązywanie, ocean, od cholery, od groma, od metra, od pyty, oddziaływanie, odporność, odwaga, ogień, ogrom, ogromna ilość, omnipotencja, orgia, ostrość, panoptikum, pełno, pod dostatkiem, potencja, potencjał, potęga, potop, powódź, poziom, prawdziwość, prawo, prawo do czegoś, prawomocność, prężność, procent, produkcyjność, profuzja, przebojowość, przewaga, rojowisko, rozcieńczenie, rozmach, rozmaitość, rozmiar, rozpiętość, rój, różnica, różnorodność, rzeka, rzesza, setki, sfora, siła, siła duchowa, siła fizyczna, siła psychiczna, siła witalna, siłą, skala, skuteczność, słono, solidność, sporo, sprawność, sprężystość, stabilność, stężenie, stonka, stopień, stopień stężenia, stos, strumień, swada, szarańcza, szmat, sztywność, szwung, tabun, temperament, tęgość, tężyzna, tężyzna fizyczna, tłum, tony, trwałość, twardość, tysiące, uczuć dogłębność, ulewa, uprawnienie, urok, w bród, w nadmiarze, waleczność, ważność, werwa, wiele, wielka liczba, wielkie skupisko, wielkość, wielorakość, wielość, wigor, wiksa, witalizm, witalność, władza, władztwo, wpływ, wszechmoc, wszechpotęga, wszechwładza, wydajność, wydolność, wysyp, wytrzymałość, zakres, zaleta, zalew, zapał, zasoby, zatrzęsienie, zdolności, zdolność, zdołać, zdrowie, zgraja, zjeść do syta, żar, żarliwość, życie, żywość, żywotność,

Synonimy słowa moc z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» moc - np. moc ustawy

» moc - np. siła wiatru

» moc - np. ludzi

» moc - np. huk pracy

» moc - np. spraw, błędów

» moc - np. zapłacić

» moc - np. wiele przeżyć

» moc - np. pochwał

» moc - np. ogromna ilość

» moc - np. ogromna ilość

» moc - np. owadów, ptactwa

» moc - np. ogromna ilość

» moc - np. wiele przedmiotów

» moc - np. mieć moc pieniędzy

» moc - np. natłok informacji

» moc - np. spraw, problemów

» moc - np. niespożyte siły

» moc - np. mieć moc pieniędzy

» moc - np. moc ducha

» moc - np. mieć nad kimś władzę

» moc - np. stopień natężenia

» moc - np. kwasu

» moc - np. głębia uczuć

» moc - np. głębia barwy

» moc - np. stali, żelaza

» moc - np. nad czymś

» moc - np. ustawy

» moc - np. materiału

» moc - np. moc materiału

moc: « np. moc ustawy »

aktualność, obowiązywanie, prawomocność, ważność

moc:

aktywność, duch, dynamiczność, dynamika, dynamizm, energia, energiczność, ikra, krzepa, ogień, prężność, siła witalna, sprężystość, swada, temperament, werwa, wigor, witalizm, witalność, wydolność, zapał, żar, życie, żywość, żywotność

moc:

amplituda, miara, nasilenie, natężenie, rozmiar, różnica, skala

moc: « np. siła wiatru »

amplituda, intensywność, miara, nasilenie, natężenie, rozmiar, siła, skala, wielkość, zakres

moc:

animusz, bitność, bohaterstwo, bojowość, duch, dynamika, dynamizm, dzielność, energia, entuzjazm, fason, hart ducha, heroiczność, heroizm, ikra, męstwo, morale, odwaga, przebojowość, swada, szwung, temperament, waleczność, werwa, wigor, witalizm, witalność, zapał, żar, żarliwość, życie, żywość, żywotność

moc:

animusz, hart, ikra, potęga, siła, tężyzna fizyczna, werwa, wigor, wytrzymałość, zdrowie

moc: « np. ludzi »

armia, banda, czereda, dziesiątki, fala, gromada, horda, legion, masa, miliony, mnóstwo, natłok, nawała, rój, rzesza, setki, sfora, szarańcza, tabun, tłum, tysiące, zgraja

moc:

armia, co niemiara, dużo, dziesiątki, fura, góra, krocie, kupa, masa, miliony, mnóstwo, mrowie, multum, niemało, pełno, rzesza, setki, stos, tysiące, wiele, zatrzęsienie

moc:

bardzo dużo, bez liku, bezlik, chmara, grad, las, masa, mnogość, mnóstwo, morze, mrowie, multum, natłok, nawał, obfitość, ogrom, rzeka, wiele, zatrzęsienie

moc: « np. huk pracy »

bardzo dużo, huk, masa, wiele

moc:

bez liku, co niemiara, dużo, ful, furę, górę, huk, kupę, masę, mnóstwo, mrowie, multum, nawał, od groma, od metra, od pyty, ogrom, pełno, stos, w nadmiarze, wiele

moc:

bez liku, chmara, dużo, huk, masa, mnogość, mnóstwo, mrowie, multum, natłok, nawał, obfitość, tysiące, wiele, zatrzęsienie

moc: « np. spraw, błędów »

bez liku, bezlik, cały szereg, co niemiara, dużo, dziesiątki, ful, fura, huk, kupa, masa, miliony, mnogość, mnóstwo, multum, nawał, nawała, od cholery, od groma, od metra, od pyty, pełno, profuzja, setki, tysiące, w bród, wiele, zatrzęsienie

moc:

bez liku, chmara, dużo wiele, ile dusza zapragnie, masa, masę, mnóstwo, multum, niemało, pełno, pod dostatkiem, sporo, w bród

moc: « np. zapłacić »

bez liku, chmara, czasu kawał, do syta, drogo, dużo, ile dusza zapragnie, kawał, kosztować drogo, masa, masę, mnóstwo, multum, niemało, pełno, pod dostatkiem, słono, sporo, szmat, w bród, wiele, zjeść do syta

moc: « np. wiele przeżyć »

bez liku, co niemiara, dużo, krocie, masa, mnogość, mnóstwo, mrowie, multum, niemało, sporo, wiele

moc:

bez liku, cały szereg, co niemiara, deszcz, dużo, dziesiątki, ful, fura, gąszcz, grad, huk, jak psów, krocie, kupa, masa, masę, miliony, miriady, mnogość, mnóstwo, mrowie, multum, na pęczki, nawał, niemało, od cholery, od groma, od metra, od pyty, pełno, rzesza, setki, tabun, tony, tysiące, wiele, wielość, zatrzęsienie

moc: « np. pochwał »

bez liku, chmara, chmura, co niemiara, deszcz, dużo, dziesiątki, fura, huk, lawina, masa, miliony, miriady, mnóstwo, morze, mrowie, multum, obelg grad, powódź, rój, setki, tysiące, wiele, zatrzęsienie

moc: « np. ogromna ilość »

bez liku, cały szereg, co niemiara, deszcz, dużo, ful, grad, huk, krocie, kupa, lawina, masa, mnóstwo, mrowie, multum, od cholery, od groma, od metra, od pyty, pełno, potop, wiele, zatrzęsienie

moc: « np. ogromna ilość »

bez liku, bezlik, cały szereg, chmara, chmura, co niemiara, ćma, deszcz, dużo, dziesiątki, ful, fura, gąszcz, góra, grad, gromada, horda, huk, hurma, krocie, kupa, legion, masa, miliony, miriady, mnogość, mnóstwo, mrowie, multum, natłok, nawał, nawała, nieskończona liczba, ogrom, ogromna ilość, pełno, profuzja, rojowisko, rój, rzesza, setki, sfora, stos, szarańcza, tabun, tłum, tysiące, wiele, wielkie skupisko, wielość, zatrzęsienie

moc: « np. owadów, ptactwa »

bez liku, chmara, chmura, co niemiara, ćma, deszcz, dziesiątki, grad, horda, hurma, ławica, masa, miliony, miriady, mnóstwo, mrowie, nawała, rojowisko, rój, rzesza, setki, sfora, szarańcza, tabun, tysiące, zatrzęsienie, zgraja

moc:

bez liku, chmara, co niemiara, ćma, dziesiątki, horda, huk, hurma, krocie, kupa, ławica, masa, miliardy, miliony, miriady, mnóstwo, mrowie, multum, nawała, rojowisko, rój, rzesza, setki, sfora, stonka, szarańcza, tabun, tłum, tysiące, zatrzęsienie, zgraja

moc: « np. ogromna ilość »

bez liku, cały szereg, co niemiara, deszcz, dużo, dziesiątki, gąszcz, grad, huk, masa, miliony, miriady, mnogość, mnóstwo, morze, mrowie, multum, nawał, ocean, od cholery, od groma, od metra, od pyty, pełno, setki, tysiące, ulewa, wiele, wielość, zatrzęsienie

moc:

bez liku, cały szereg, co niemiara, deszcz, dużo, dziesiątki, ful, fura, grad, huk, jak psów, kupa, masę, miliardy, miliony, miriady, mnogość, mnóstwo, mrowie, multum, na pęczki, nawał, od cholery, od groma, od metra, od pyty, pełno, rzesza, setki, tabun, tony, tysiące, wiele, zatrzęsienie

moc:

bezlik, bogactwo, dostatek, feeria, gąszcz, gejzer, liczebność, masa, mnogość, mozaika, mrowie, multum, nieskończona liczba, niezliczoność, obfitość, ogromna ilość, orgia, profuzja, rozmaitość, różnorodność, wielka liczba, wielorakość, wielość, wysyp

moc: « np. wiele przedmiotów »

bezlik, dużo, masa, mnóstwo, morze, mrowie, multum, natłok, ogrom, wiele, zalew, zatrzęsienie

moc: « np. mieć moc pieniędzy »

bezlik, dużo, masa, mnóstwo, morze, mrowie, multum, natłok, ogrom, wiele, zalew, zatrzęsienie

moc: « np. natłok informacji »

bezlik, krocie, masa, miliony, mnóstwo, multum, natłok, obfitość, ogrom

moc: « np. spraw, problemów »

bezlik, huk, masa, mnóstwo, mrowie, napór, natłok, nawał, nawała, ogrom, zatrzęsienie

moc:

bogactwo, dziesiątki, gąszcz, gejzer, huk, kalejdoskop, karuzela, lawina, masa, miliardy, miliony, mnogość, mnóstwo, mozaika, mrowie, multum, natłok, nawał, nawała, niezliczoność, obfitość, ogrom, orgia, panoptikum, powódź, profuzja, rozmaitość, różnorodność, setki, tysiące, wielorakość, wielość, zatrzęsienie

moc:

być w stanie

moc:

cały szereg, co niemiara, czereda, ćma, deszcz, dużo, dziesiątki, fala, ful, fura, góra, grad, gromada, horda, huk, hurma, kupa, lawina, legion, ławica, masa, miliony, miriady, mnóstwo, morze, mrowie, multum, nawał, nawała, ocean, od cholery, od groma, od metra, od pyty, ogrom, pełno, potop, rój, rzeka, rzesza, setki, sfora, stos, tabun, tłum, tony, tysiące, wiele, zalew, zatrzęsienie

moc: « np. niespożyte siły »

chęć działania, energia, potencja, siła, siła duchowa, siła witalna, temperament, witalność, wydolność

moc:

co niemiara, dużo, huk, masa, od cholery, od groma, od metra, od pyty, pod dostatkiem, w bród

moc:

czar, magia, oddziaływanie, urok

moc:

deszcz, grad, huk, lawina, masa, mnogość, mnóstwo, morze, multum, ocean, potop, powódź, rzeka, strumień, wiele, wielość, zalew, zatrzęsienie

moc:

dogłębność, głębia, siła, uczuć dogłębność

moc:

duch, energia, omnipotencja, potencja, potęga, rozmach, siła, siła duchowa, siła fizyczna, siła psychiczna, werwa, wszechmoc, wszechpotęga, wszechwładza

moc: « np. mieć moc pieniędzy »

dużo, kupa, masa, mnóstwo, multum, wiele

moc:

dużo, masa, mnogość, mnóstwo, morze, natłok, natłok wrażeń, nawał, nawał myśli, ogrom

moc:

dynamiczność, ekspresyjność, esencjonalność, intensywność, nasilenie, natężenie, ostrość, siła

moc: « np. moc ducha »

działanie, energia, możność, potęga, siła, zdolność

moc: « np. mieć nad kimś władzę »

działanie, przewaga, siła, władza, wpływ

moc:

efektywność, możliwości, potencjał, prężność, produkcyjność, sprawność, tężyzna, witalizm, witalność, wydajność, wydolność, zasoby, zdolności, zdolność, żywotność

moc:

energia, ikra, impet, rozmach, siła, werwa, wigor, zapał, życie, żywotność

moc:

energia duchowa, energia fizyczna, ikra, krzepa, krzepkość, mocarność, omnipotencja, potencja, siła, tęgość, tężyzna, wigor, wszechmoc

moc: « np. stopień natężenia »

esencjonalność, gama, głębia, głębokość, intensywność, nasilenie, natężenie, poziom, procent, rozpiętość, siła, skala, stopień, tęgość, zakres

moc:

esencjonalność, gęstość, koncentracja, konsystencja, nasycenie, procent, rozcieńczenie, stężenie

moc: « np. kwasu »

esencjonalność, intensywność, stężenie, stopień stężenia

moc:

forma, kondycja fizyczna, krzepa, krzepkość, siła, sprawność, tężyzna, wydolność

moc: « np. głębia uczuć »

głębia, intensywność, potęga, prawdziwość, siła

moc: « np. głębia barwy »

głębia, intensywność, natężenie, stężenie

moc:

hart, krzepa, niewzruszoność, niezłomność, potęga, siła

moc: « np. stali, żelaza »

hart, twardość, wytrzymałość

moc:

intensywność, nasilenie, natężenie, potęga, siła, stopień

moc:

intensywność, krzepa, krzepkość, nasilenie, natężenie, potęga, siła, tęgość

moc:

kondycja fizyczna, krzepa, krzepkość, prężność, siła, sprawność, tężyzna, witalizm, witalność, wydolność, zdrowie

moc: « np. nad czymś »

kontrola, siła, władza, władztwo, wpływ

moc: « np. ustawy »

legalność, prawomocność, ważność

moc:

luta, wiksa

moc:

mieć warunki

moc:

mocarność, omnipotencja, potęga, siła, siła duchowa, siła fizyczna, siła psychiczna, tęgość, wielkość, wszechmoc, wszechpotęga, wszechwładza

moc: « np. materiału »

niepodatność, niewrażliwość, nośność, obciążalność, odporność, solidność, trwałość, twardość, wytrzymałość

moc: « np. moc materiału »

nierozerwalność, niezniszczalność, odporność, solidność, stabilność, sztywność, trwałość, wytrzymałość

moc:

nieugiętość

moc:

obowiązywanie, życie

moc:

oddziaływanie, potęga, siła, skuteczność

moc:

prawo, prawo do czegoś, uprawnienie

moc:

siła, zaleta

moc:

siłą

moc:

zdołać

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawojazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa moc

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa moc znajduje się 265 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 71 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „moc” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „moc” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane ze słowem moc:

» Szukaj hasła moc w Google - Wyszukiwarka Google.

» Opisy do krzyżówki hasła moc - Słownik krzyżówkowicza.

» Synonimy do wyrazu moc - Wyrazy bliskoznaczne.

» Wyrazy przeciwstawne do słowa moc - Antonimy.

» Wyjaśnienie znaczenia moc - Definicja.


Tagi dla synonimów słowa moc: synonimy do słowa moc, wyrazy bliskoznaczne do słowa moc, inaczej o mocy, inaczej moc, inne określenia słowa moc, synonim mocy, synonimy do wyrazu moc.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy wyraz bliskoznaczny

» Definicja słowa synonim

» Internetowy słownik synonimów języka polskiego

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego online

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt