Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim poprawić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa poprawić:

adaptować, dokonać retuszu, dopracować, doprowadzić coś do perfekcji, doprowadzić coś do porządku, doprowadzić do perfekcji, doszlifować, nanieść poprawki, naprawić, nareperować, ocieplić, odbiurokratyzować, odformalizować, odmienić, odnowić, odradzać, odrodzić, oszlifować, ożywić, podciągnąć, podnieść, podnieść poziom czegoś, podrasować, podretuszować, pogłębić, polepszać, polepszyć, popodnosić, posegregować, posortować, poszeregować, poszerzyć, powiększyć, przebudować, przeformułować, przegrupować, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorać, przeorganizować, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przeprowadzić korektę, przeredagować, przerobić, przesortować, przestawić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, przywrócić do stanu używalności, rozbudować, rozkręcić, rozplanować, rozsortować, rozszerzyć, rozwinąć, skorygować, sparafrazować, sprawdzić, sprostować, uaktualnić, uczynić coś lepszym, uczytelnić, udogodnić, udoskonalić, uefektywnić, ugładzić, uhierarchizować, ulepszyć, uładzić, ułatwić, ułożyć, ułożyć na nowo, unowocześnić, uporządkować, uprzystępnić, uregulować, uruchomić, usprawnić, usunąć błędy, usunąć omyłki, usystematyzować, uszeregować, uszlachetnić, uwspółcześnić, uzdrowić, uzupełnić, wnieść poprawki, wnieść uzupełnienia, wprowadzić poprawki, wycyzelować, wydoskonalić, wygładzić, wyjaśnić, wykończyć, wyłapać literówki, wymuskać, wyprostować błędy, wyreperować, wyretuszować, wyrobić, wyrównać, wystudiować, wyszlifować, zaadaptować, zaadiustować, zaaranżować, zadiustować, zaktualizować, założyć, zbudować, zdementować, zhierarchizować, zmienić, zmienić coś na lepsze, zmodernizować, zmodyfikować, znowelizować, zoptymalizować, zorganizować, zracjonalizować, zredagować, zreformować, zreorganizować, zreperować, zrobić korektę, zrobić od nowa

Synonimy słowa poprawić z podziałem na grupy znaczeniowe:

poprawić:

adaptować, przebudować, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przeobrazić, przeorientować, przeprojektować, przerobić, sparafrazować, zaadaptować, zmienić, zmodyfikować, znowelizować, zreorganizować

poprawić:

dokonać retuszu, doprowadzić do perfekcji, podretuszować, wymuskać

poprawić:

dopracować

poprawić:

doprowadzić coś do perfekcji, oszlifować, polepszyć, przebudować, udogodnić, udoskonalić, uefektywnić, ulepszyć, unowocześnić, usprawnić, uszlachetnić, wydoskonalić, wyrobić, wyszlifować, zmienić coś na lepsze, zmodernizować, znowelizować, zoptymalizować, zracjonalizować, zreformować, zreorganizować

poprawić:

doprowadzić coś do porządku, nanieść poprawki, przeprowadzić korektę, skorygować, sprawdzić, sprostować, uczytelnić, ugładzić, usunąć omyłki, wnieść uzupełnienia, wygładzić, wyłapać literówki, wyretuszować, zadiustować

poprawić:

doprowadzić do perfekcji, oszlifować, podciągnąć, polepszyć, udoskonalić, ulepszyć, wydoskonalić, wyrobić, wystudiować, wyszlifować

poprawić: « np. mięśnie, pamięć »

doszlifować, podciągnąć, rozwinąć, udoskonalić, ulepszyć, usprawnić, wydoskonalić, wyrobić, wyszlifować

poprawić: « np. wprowadzić poprawki »

nanieść poprawki, skorygować, sprostować, ugładzić, usunąć błędy, usunąć omyłki, wygładzić, wyłapać literówki, wyretuszować, zadiustować, zrobić korektę

poprawić: « np. usunąć błędy »

nanieść poprawki, skorygować, wprowadzić poprawki, wycyzelować, wygładzić, wykończyć, wyprostować błędy, wyretuszować, wyszlifować

poprawić:

naprawić, przebudować, przekonstruować, przekształcić, przeorganizować, udoskonalić, ulepszyć, unowocześnić, usprawnić, uzdrowić, zmodernizować, zreformować, zreorganizować

poprawić: « np. usunąć usterki »

naprawić, nareperować, przywrócić do stanu używalności, wyreperować, zreperować

poprawić: « np. zmienić na lepsze »

naprawić, polepszyć, udoskonalić, uzdrowić, zreformować

poprawić:

naprawić, polepszyć, usprawnić, wnieść poprawki, wyretuszować

poprawić: « np. o uczuciach, stosunkach »

ocieplić, polepszyć

poprawić:

odbiurokratyzować, odformalizować, polepszyć, udogodnić, udoskonalić, uefektywnić, ulepszyć, ułatwić, unowocześnić, usprawnić, zmodernizować

poprawić: « np. system »

odmienić, odnowić, przebudować, przekonstruować, przekształcić, ulepszyć, unowocześnić, uzdrowić, zmienić, zmodernizować, zreformować

poprawić: « np. organizację »

odmienić, przebudować, przeformułować, przekonstruować, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeorać, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przestawić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, ulepszyć, usprawnić, uwspółcześnić, zmienić, zmodernizować, zmodyfikować, zreformować, zreorganizować

poprawić:

odradzać

poprawić:

odrodzić

poprawić: « np. firmę, gospodarkę »

ożywić, podnieść poziom czegoś, polepszyć, poszerzyć, powiększyć, rozbudować, rozkręcić, rozszerzyć, rozwinąć, ulepszyć, unowocześnić, uruchomić, usprawnić, założyć, zbudować, zmodernizować, zorganizować

poprawić: « np. podnieść poziom »

podciągnąć, popodnosić, udoskonalić, ulepszyć, wyrobić

poprawić: « np. kwalifikacje »

podciągnąć, podnieść, pogłębić, polepszyć, udoskonalić

poprawić: « np. podnieść poziom »

podnieść poziom czegoś, podrasować, polepszyć, uczynić coś lepszym, udogodnić, udoskonalić, uefektywnić, ulepszyć, unowocześnić, usprawnić, uszlachetnić, wyrobić, zmienić coś na lepsze, zmodernizować, zoptymalizować, zracjonalizować, zreformować

poprawić:

polepszać

poprawić:

posegregować, posortować, poszeregować, przesortować, rozplanować, rozsortować, uhierarchizować, uładzić, ułożyć, uporządkować, uregulować, usystematyzować, uszeregować, zaaranżować, zhierarchizować

poprawić:

przegrupować, przestawić, ułożyć na nowo

poprawić:

przeredagować, skorygować, uczytelnić, uprzystępnić, zaadiustować, zadiustować, zredagować

poprawić: « np. wprowadzić poprawki »

skorygować, uczytelnić, udoskonalić, ugładzić, ulepszyć, uładzić, wygładzić, wyretuszować, zadiustować

poprawić:

skorygować, sprostować, wyjaśnić, zdementować

poprawić:

uaktualnić, uzupełnić, zaktualizować, znowelizować

poprawić:

uaktualnić, udoskonalić, ulepszyć, unowocześnić, usprawnić, uwspółcześnić, zmodernizować, znowelizować, zracjonalizować, zreformować, zreorganizować

poprawić: « np. to zadanie trzeba zrobić od nowa »

ulepszyć, zmienić, zrobić od nowa

poprawić: « np. doprowadzić do porządku »

uładzić, ułożyć, wyrównać


Słownik synonimów do słowa poprawić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa poprawić znajdują się 134 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 33 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „poprawić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„poprawić” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z hasłem poprawić:


Tagi dla synonimów słowa poprawić: inaczej poprawić, inne określenia słowa poprawić, wyrazy bliskoznaczne do słowa poprawić, synonimy do wyrazu poprawić, synonimy do słowa poprawić.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt