Dzisiaj Boże Narodzenie!   » Złóż życzenia «

Synonim poprawić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa poprawić:

adaptować, dokonać retuszu, dopracować, doprowadzić coś do perfekcji, doprowadzić coś do porządku, doprowadzić do perfekcji, doszlifować, nanieść poprawki, naprawić, nareperować, ocieplić, odbiurokratyzować, odformalizować, odmienić, odnowić, odradzać, odrodzić, oszlifować, ożywić, podciągnąć, podnieść, podnieść poziom czegoś, podrasować, podretuszować, pogłębić, polepszać, polepszyć, popodnosić, posegregować, posortować, poszeregować, poszerzyć, powiększyć, przebudować, przeformułować, przegrupować, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorać, przeorganizować, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przeprowadzić korektę, przeredagować, przerobić, przesortować, przestawić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, przywrócić do stanu używalności, rozbudować, rozkręcić, rozplanować, rozsortować, rozszerzyć, rozwinąć, skorygować, sparafrazować, sprawdzić, sprostować, uaktualnić, uczynić coś lepszym, uczytelnić, udogodnić, udoskonalić, uefektywnić, ugładzić, uhierarchizować, ulepszyć, uładzić, ułatwić, ułożyć, ułożyć na nowo, unowocześnić, uporządkować, uprzystępnić, uregulować, uruchomić, usprawnić, usunąć błędy, usunąć omyłki, usystematyzować, uszeregować, uszlachetnić, uwspółcześnić, uzdrowić, uzupełnić, wnieść poprawki, wnieść uzupełnienia, wprowadzić poprawki, wycyzelować, wydoskonalić, wygładzić, wyjaśnić, wykończyć, wyłapać literówki, wymuskać, wyprostować błędy, wyreperować, wyretuszować, wyrobić, wyrównać, wystudiować, wyszlifować, zaadaptować, zaadiustować, zaaranżować, zadiustować, zaktualizować, założyć, zbudować, zdementować, zhierarchizować, zmienić, zmienić coś na lepsze, zmodernizować, zmodyfikować, znowelizować, zoptymalizować, zorganizować, zracjonalizować, zredagować, zreformować, zreorganizować, zreperować, zrobić korektę, zrobić od nowa,

Synonimy słowa poprawić z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» poprawić - np. mięśnie, pamięć

» poprawić - np. wprowadzić poprawki

» poprawić - np. usunąć błędy

» poprawić - np. usunąć usterki

» poprawić - np. zmienić na lepsze

» poprawić - np. o uczuciach, stosunkach

» poprawić - np. system

» poprawić - np. organizację

» poprawić - np. firmę, gospodarkę

» poprawić - np. kwalifikacje

» poprawić - np. podnieść poziom

» poprawić - np. podnieść poziom

» poprawić - np. wprowadzić poprawki

» poprawić - np. to zadanie trzeba zrobić od nowa

» poprawić - np. doprowadzić do porządku

poprawić:

adaptować, przebudować, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przeobrazić, przeorientować, przeprojektować, przerobić, sparafrazować, zaadaptować, zmienić, zmodyfikować, znowelizować, zreorganizować

poprawić:

dokonać retuszu, doprowadzić do perfekcji, podretuszować, wymuskać

poprawić:

dopracować

poprawić:

doprowadzić coś do perfekcji, oszlifować, polepszyć, przebudować, udogodnić, udoskonalić, uefektywnić, ulepszyć, unowocześnić, usprawnić, uszlachetnić, wydoskonalić, wyrobić, wyszlifować, zmienić coś na lepsze, zmodernizować, znowelizować, zoptymalizować, zracjonalizować, zreformować, zreorganizować

poprawić:

doprowadzić coś do porządku, nanieść poprawki, przeprowadzić korektę, skorygować, sprawdzić, sprostować, uczytelnić, ugładzić, usunąć omyłki, wnieść uzupełnienia, wygładzić, wyłapać literówki, wyretuszować, zadiustować

poprawić:

doprowadzić do perfekcji, oszlifować, podciągnąć, polepszyć, udoskonalić, ulepszyć, wydoskonalić, wyrobić, wystudiować, wyszlifować

poprawić: « np. mięśnie, pamięć »

doszlifować, podciągnąć, rozwinąć, udoskonalić, ulepszyć, usprawnić, wydoskonalić, wyrobić, wyszlifować

poprawić: « np. wprowadzić poprawki »

nanieść poprawki, skorygować, sprostować, ugładzić, usunąć błędy, usunąć omyłki, wygładzić, wyłapać literówki, wyretuszować, zadiustować, zrobić korektę

poprawić: « np. usunąć błędy »

nanieść poprawki, skorygować, wprowadzić poprawki, wycyzelować, wygładzić, wykończyć, wyprostować błędy, wyretuszować, wyszlifować

poprawić:

naprawić, przebudować, przekonstruować, przekształcić, przeorganizować, udoskonalić, ulepszyć, unowocześnić, usprawnić, uzdrowić, zmodernizować, zreformować, zreorganizować

poprawić: « np. usunąć usterki »

naprawić, nareperować, przywrócić do stanu używalności, wyreperować, zreperować

poprawić: « np. zmienić na lepsze »

naprawić, polepszyć, udoskonalić, uzdrowić, zreformować

poprawić:

naprawić, polepszyć, usprawnić, wnieść poprawki, wyretuszować

poprawić: « np. o uczuciach, stosunkach »

ocieplić, polepszyć

poprawić:

odbiurokratyzować, odformalizować, polepszyć, udogodnić, udoskonalić, uefektywnić, ulepszyć, ułatwić, unowocześnić, usprawnić, zmodernizować

poprawić: « np. system »

odmienić, odnowić, przebudować, przekonstruować, przekształcić, ulepszyć, unowocześnić, uzdrowić, zmienić, zmodernizować, zreformować

poprawić: « np. organizację »

odmienić, przebudować, przeformułować, przekonstruować, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeorać, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przestawić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, ulepszyć, usprawnić, uwspółcześnić, zmienić, zmodernizować, zmodyfikować, zreformować, zreorganizować

poprawić:

odradzać

poprawić:

odrodzić

poprawić: « np. firmę, gospodarkę »

ożywić, podnieść poziom czegoś, polepszyć, poszerzyć, powiększyć, rozbudować, rozkręcić, rozszerzyć, rozwinąć, ulepszyć, unowocześnić, uruchomić, usprawnić, założyć, zbudować, zmodernizować, zorganizować

poprawić: « np. kwalifikacje »

podciągnąć, podnieść, pogłębić, polepszyć, udoskonalić

poprawić: « np. podnieść poziom »

podciągnąć, popodnosić, udoskonalić, ulepszyć, wyrobić

poprawić: « np. podnieść poziom »

podnieść poziom czegoś, podrasować, polepszyć, uczynić coś lepszym, udogodnić, udoskonalić, uefektywnić, ulepszyć, unowocześnić, usprawnić, uszlachetnić, wyrobić, zmienić coś na lepsze, zmodernizować, zoptymalizować, zracjonalizować, zreformować

poprawić:

polepszać

poprawić:

posegregować, posortować, poszeregować, przesortować, rozplanować, rozsortować, uhierarchizować, uładzić, ułożyć, uporządkować, uregulować, usystematyzować, uszeregować, zaaranżować, zhierarchizować

poprawić:

przegrupować, przestawić, ułożyć na nowo

poprawić:

przeredagować, skorygować, uczytelnić, uprzystępnić, zaadiustować, zadiustować, zredagować

poprawić: « np. wprowadzić poprawki »

skorygować, uczytelnić, udoskonalić, ugładzić, ulepszyć, uładzić, wygładzić, wyretuszować, zadiustować

poprawić:

skorygować, sprostować, wyjaśnić, zdementować

poprawić:

uaktualnić, uzupełnić, zaktualizować, znowelizować

poprawić:

uaktualnić, udoskonalić, ulepszyć, unowocześnić, usprawnić, uwspółcześnić, zmodernizować, znowelizować, zracjonalizować, zreformować, zreorganizować

poprawić: « np. to zadanie trzeba zrobić od nowa »

ulepszyć, zmienić, zrobić od nowa

poprawić: « np. doprowadzić do porządku »

uładzić, ułożyć, wyrównać

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Biznesmen tłumaczy swojej żonie najnowszy interes:
- Podpisujemy umowę na trzy lata. On daje pieniądze ja doświadczenie.
- No, a co będzie za trzy lata?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa poprawić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa poprawić znajdują się 134 synonimy. Synonimy te podzielone zostały na 33 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „poprawić” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „poprawić” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z wyrazem poprawić:

» Rozwiązania do krzyżówki dla hasła poprawić - Słownik krzyżówkowicza.

» Synonimy poprawić - Synonimy.

» Szukaj hasła poprawić w Google - Wyszukiwarka Google.

» Antonimy dla poprawić - Internetowy słownik antonimów języka polskiego.

» Wyjaśnienie znaczenia wyrazu poprawić - Słownik pojęć i definicji.


Tagi dla synonimów słowa poprawić: inne określenia słowa poprawić, inaczej poprawić, wyrazy bliskoznaczne do słowa poprawić, synonimy do słowa poprawić, synonimy do wyrazu poprawić.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy wyraz bliskoznaczny

» Definicja słowa synonim

» Internetowy słownik synonimów online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego online

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt