Synonim przeorać Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa przeorać:

adaptować, dokonać rewizji, naciąć, nagwintować, narżnąć, obrócić na nice, obrócić w coś, obszukać, odmienić, orać, pobruździć, pociąć, pogrzebać, pomarszczyć, ponacinać, poorać, poprawić, poprzecinać, poprzemieniać, poprzewracać, porozjeżdżać, porozkopywać, poryć, porysować, porżnąć, pożłobić, przebić, przebudować, przeciąć, przeczesać, przedzierzgnąć, przeformować, przeformułować, przeglądnąć, przeistoczyć, przejrzeć, przekomponować, przekonstruować, przekopać, przekopać się, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorać się, przeorientować, przepatrzyć, przeprofilować, przeprojektować, przerobić, przerodzić, przerzucić, przestawić, przestroić, przestylizować, przeszukać, przetransformować, przetransponować, przetrząsnąć, przetrząść, przetworzyć, przewrócić, przewrócić coś do góry nogami, przewrócić na nice, rewaloryzować, rozbić, rozciąć, rozdłubać, rozgrzebać, rozjeździć, rozkopać, rozorać, rozryć, skontrolować, skopać, sparafrazować, spenetrować, splądrować, sprawdzić, spulchnić, strawestować, transponować, ulepszyć, usprawnić, uwspółcześnić, wydłubać, wyeksplorować, wyryć, wywrócić coś do góry nogami, wyżłobić, wzruszyć, zaadaptować, zaorać, zbadać, zburzyć, zjeździć, zmarszczyć, zmienić, zmodernizować, zmodyfikować, zniszczyć, zorać, zreformować, zreorganizować, zrewaloryzować, zrewidować, zrewoltować, zrewolucjonizować, zrobić od nowa, zruszyć, zryć, zweryfikować,

Synonimy słowa przeorać z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» przeorać - np. działalność

» przeorać - np. karby

» przeorać - np. psychikę, kraj

» przeorać - np. okolicę

» przeorać - np. zawartość czegoś

» przeorać - np. archiwa, walizkę

» przeorać - np. organizację

» przeorać - np. poglądy

» przeorać - np. porobić rysy

» przeorać - np. ziemię

» przeorać - np. zużyć jeżdżeniem

» przeorać - np. wzruszyć ziemię

przeorać:

adaptować, odmienić, przebudować, przeformułować, przeistoczyć, przekomponować, przekształcić, przemienić, przeobrazić, przerobić, przerodzić, przestylizować, przetworzyć, strawestować, transponować, zaadaptować, zmienić, zmodyfikować

przeorać: « np. działalność »

adaptować, odmienić, przebudować, przedzierzgnąć, przeformować, przeformułować, przeistoczyć, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przerobić, przerodzić, przestawić, przestroić, przestylizować, przetransformować, przetransponować, przetworzyć, rewaloryzować, sparafrazować, transponować, zaadaptować, zmienić, zreorganizować, zrewaloryzować

przeorać:

adaptować, obrócić w coś, odmienić, przebudować, przeformować, przeformułować, przeistoczyć, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przerobić, przerodzić, przestawić, przestroić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, zaadaptować, zmienić, zreorganizować, zrewolucjonizować

przeorać:

dokonać rewizji, obszukać, pogrzebać, przejrzeć, przekopać, przepatrzyć, przeszukać, przetrząsnąć, przewrócić coś do góry nogami, skontrolować, wywrócić coś do góry nogami, zrewidować

przeorać: « np. karby »

naciąć, nagwintować, narżnąć, pożłobić, wydłubać, wyryć, wyżłobić

przeorać:

obrócić na nice, odmienić, przebudować, przekształcić, przemienić, przeobrazić, przetransformować, przewrócić coś do góry nogami, przewrócić na nice, wywrócić coś do góry nogami, zburzyć, zmienić, zrewolucjonizować

przeorać: « np. psychikę, kraj »

obrócić na nice, obrócić w coś, odmienić, poprzemieniać, przebudować, przeformować, przeformułować, przeistoczyć, przekształcić, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorientować, przeprofilować, przerobić, przerodzić, przestawić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, przewrócić coś do góry nogami, przewrócić na nice, wywrócić coś do góry nogami, zmienić, zrewoltować, zrewolucjonizować, zrobić od nowa

przeorać: « np. okolicę »

obszukać, przeczesać, przejrzeć, przekopać, przekopać się, przeorać się, przerzucić, przeszukać, przetrząsnąć, przewrócić coś do góry nogami, spenetrować, splądrować, wywrócić coś do góry nogami

przeorać:

obszukać, przeczesać, przejrzeć, przekopać, przepatrzyć, przeszukać, przetrząsnąć, spenetrować, wyeksplorować, zbadać

przeorać:

obszukać, przeczesać, przeglądnąć, przejrzeć, przekopać, przepatrzyć, przerzucić, przeszukać, przetrząsnąć, przewrócić, splądrować, zrewidować

przeorać: « np. zawartość czegoś »

obszukać, poprzewracać, przeczesać, przejrzeć, przekopać, przepatrzyć, przerzucić, przeszukać, przetrząsnąć, przetrząść, przewrócić coś do góry nogami, skontrolować, spenetrować, splądrować, sprawdzić, wyeksplorować, wywrócić coś do góry nogami, zrewidować, zweryfikować

przeorać: « np. archiwa, walizkę »

obszukać, poprzewracać, przeczesać, przeglądnąć, przejrzeć, przekopać, przekopać się, przepatrzyć, przerzucić, przeszukać, przetrząsnąć, przewrócić coś do góry nogami, spenetrować, splądrować, wyeksplorować, wywrócić coś do góry nogami, zrewidować

przeorać:

odmienić, przebudować, przedzierzgnąć, przeformować, przeformułować, przeistoczyć, przekształcić, przemienić, przeobrazić, przeorientować, przerodzić, przestawić, przestroić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, transponować, zmienić, zrewoltować

przeorać: « np. organizację »

odmienić, poprawić, przebudować, przeformułować, przekonstruować, przekształcić, przemeblować, przemienić, przemodelować, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przestawić, przestylizować, przetransformować, przetworzyć, ulepszyć, usprawnić, uwspółcześnić, zmienić, zmodernizować, zmodyfikować, zreformować, zreorganizować

przeorać: « np. poglądy »

odmienić, poprzemieniać, przebudować, przedzierzgnąć, przeformować, przeistoczyć, przekształcić, przemienić, przeobrazić, przerodzić, przestawić, przestroić, przetransformować, przetworzyć, zmienić

przeorać:

odmienić, przebudować, przeistoczyć, przekomponować, przekonstruować, przekształcić, przemienić, przemodelować, przeobrazić, przeorientować, przeprofilować, przeprojektować, przerobić, przerodzić, przetransformować, zmienić, zreorganizować, zrewoltować

przeorać:

orać

przeorać: « np. porobić rysy »

pobruździć, pociąć, pomarszczyć, poorać, poprzecinać, porozjeżdżać, poryć, porysować, porżnąć, rozorać, rozryć, zmarszczyć, zryć

przeorać: « np. ziemię »

pobruździć, pociąć, poorać, poprzecinać, porozjeżdżać, poryć, porżnąć, przebić, przeciąć, rozbić, rozciąć, rozjeździć, rozorać, rozryć, spulchnić, wzruszyć, zaorać, zjeździć, zorać, zruszyć, zryć

przeorać: « np. zużyć jeżdżeniem »

pobruździć, poorać, poprzecinać, porozjeżdżać, poryć, rozjeździć, rozorać, rozryć, zjeździć, zniszczyć, zryć

przeorać:

pobruździć, pociąć, poorać, poprzecinać, porozjeżdżać, porozkopywać, poryć, porysować, porżnąć, rozdłubać, rozgrzebać, rozjeździć, rozkopać, rozorać, rozryć, wzruszyć, zaorać, zjeździć, zorać, zruszyć, zryć

przeorać:

pobruździć, pociąć, ponacinać, poorać, poprzecinać, porozjeżdżać, poryć, porysować, porżnąć, pożłobić, rozjeździć, rozkopać, rozorać, rozryć, wyżłobić, zjeździć, zorać, zryć

przeorać: « np. wzruszyć ziemię »

poorać, porozkopywać, przekopać, rozgrzebać, rozkopać, rozryć, skopać, spulchnić, wzruszyć, zaorać, zorać, zruszyć, zryć

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Spotyka się dwóch biznesmenów:
- Słuchaj, zauważyłem, że w twojej firmie wszyscy przychodzą do pracy bardzo wcześnie. Jak ty to robisz?
- Prosty trick!

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa przeorać

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa przeorać znajduje się 113 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 23 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „przeorać” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „przeorać” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdują się linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem przeorać:

» Wyjaśnienie znaczenia wyrazu przeorać - Słownik znaczeń wyrazów i definicji.

» Szukaj hasła przeorać w Google - Wyszukiwarka Google.

» Synonimy słowa przeorać - Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych.

» Rozwiązania krzyżówkowe hasła przeorać - Wyszukiwarka haseł krzyżówkowych.


Tagi dla synonimów słowa przeorać: synonimy do wyrazu przeorać, wyrazy bliskoznaczne do słowa przeorać, synonimy do słowa przeorać, inne określenia słowa przeorać, inaczej przeorać.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to znaczy synonim

» Definicja synonimów

» Słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych języka polskiego

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt