Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim powołanie


Synonimy do słowa „powołanie”

chęć, ciągoty, dryg, dyspozycja, inklinacja, miłośnictwo, ochota, pasja, pęd, pociąg, podatność, popęd, predylekcja, predyspozycja, przechył, sentyment, skłonność, słabość, sympatie, talent, temperament, tendencja, upodobanie, usposobienie, wola, wrażliwość, zamiłowanie, żyłka, dar, geniusz, iskra boża, klasa, kompetencja, kunszt, lotność, lwi pazur, łatwość, mistrzostwo, nerw, smykałka, talencik, uzdolnienie, wirtuozeria, wirtuozostwo, zacięcie, zdolność, zmysł, uzdolnienia, warunki, zdolności, swada, funkcja, misja, posłannictwo, pozycja, przeznaczenie, rola, udział, zadanie, znaczenie, desygnacja, desygnowanie, elekcja, mianowanie, nominacja, obiór, wybór, wyznaczenie, cel życia, racja bytu, racja istnienia, służba, awans, delegowanie, naznaczenie, oddelegowanie, upełnomocnienie, ustanowienie, desygnowanie na stanowisko, promocja oficerska, inicjacja, rozpoczęcie, rozruch, uruchomienie, utworzenie, zainicjowanie, zapoczątkowanie, stworzenie, ukonstytuowanie, założenie, zawiązanie, zorganizowanie, apostolstwo, powinność, służenie, wolontariat, awansowanie, wybranie, wytypowanie, zgłoszenie, posłannictwo misja, promocja, branka, konskrypcja, nabór, pobór, wezwanie, zaciąg, zaciągnięcie, zaciągnięcie do wojska, zmobilizowanie, zwerbowanie, obowiązek, oficjalne powołanie, selekcja, napomknięcie, wysłannictwo,

Synonimy słowa „powołanie” z podziałem na grupy znaczeniowe

Włącz tryb edycji

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» powołanie - np. rola kogoś w czymś

» powołanie - np. na stanowisko

» powołanie - np. czyjeś przeznaczenie

» powołanie - np. do wojska

powołanie:

chęć, ciągoty, dryg, dyspozycja, inklinacja, miłośnictwo, ochota, pasja, pęd, pociąg, podatność, popęd, predylekcja, predyspozycja, przechył, sentyment, skłonność, słabość, sympatie, talent, temperament, tendencja, upodobanie, usposobienie, wola, wrażliwość, zamiłowanie, żyłka,

powołanie:

dar, dryg, dyspozycja, geniusz, iskra boża, klasa, kompetencja, kunszt, lotność, lwi pazur, łatwość, mistrzostwo, nerw, predyspozycja, skłonność, smykałka, talencik, talent, uzdolnienie, wirtuozeria, wirtuozostwo, zacięcie, zdolność, zmysł, żyłka,

powołanie:

ciągoty, dyspozycja, pasja, pociąg, predylekcja, predyspozycja, sentyment, skłonność, słabość, sympatie, talent, temperament, uzdolnienia, warunki, zamiłowanie, zdolności,

powołanie:

dryg, nerw, pociąg, predyspozycja, skłonność, smykałka, swada, talent, temperament, uzdolnienie, zacięcie, zamiłowanie, zdolność, zmysł, żyłka,

powołanie: « np. rola kogoś w czymś »

funkcja, misja, posłannictwo, pozycja, przeznaczenie, rola, udział, zadanie, znaczenie,

powołanie: « np. na stanowisko »

desygnacja, desygnowanie, elekcja, mianowanie, nominacja, obiór, wybór, wyznaczenie,

powołanie:

cel życia, misja, posłannictwo, przeznaczenie, racja bytu, racja istnienia, rola, służba, zadanie,

powołanie:

awans, delegowanie, mianowanie, naznaczenie, nominacja, oddelegowanie, upełnomocnienie, ustanowienie, wyznaczenie,

powołanie:

awans, delegowanie, desygnowanie na stanowisko, mianowanie, nominacja, promocja oficerska,

powołanie:

inicjacja, rozpoczęcie, rozruch, uruchomienie, utworzenie, zainicjowanie, zapoczątkowanie,

powołanie:

stworzenie, ukonstytuowanie, ustanowienie, założenie, zawiązanie, zorganizowanie,

powołanie:

apostolstwo, misja, posłannictwo, powinność, służba, służenie, wolontariat,

powołanie:

awansowanie, mianowanie, naznaczenie, wybranie, wytypowanie, wyznaczenie,

powołanie:

desygnacja, mianowanie, nominacja, wytypowanie, wyznaczenie, zgłoszenie,

powołanie: « np. czyjeś przeznaczenie »

posłannictwo misja, przeznaczenie, zadanie,

powołanie:

awans, delegowanie, desygnowanie, mianowanie, nominacja, promocja,

powołanie: « np. do wojska »

branka, konskrypcja, nabór, pobór, wezwanie, zaciąg,

powołanie:

wezwanie, zaciągnięcie, zaciągnięcie do wojska, zmobilizowanie, zwerbowanie,

powołanie:

misja, obowiązek, posłannictwo, rola, służba, zadanie,

powołanie:

skłonność, upodobanie, zamiłowanie, zdolność,

powołanie:

nominacja, oficjalne powołanie, zgłoszenie,

powołanie:

elekcja, obiór, selekcja, wybór,

powołanie:

napomknięcie,

powołanie:

wysłannictwo,

Jeżeli znasz synonimy do słowa powołanie, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.

Dodaj nową grupę znaczeniową

 

Przykłady

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. w spodniach lub kurtce

Nowy synonim:suwak

 

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. starodawna budowla

Nowy synonim:twierdza

 

Dla słowa:tata

Opis kontekstu:np. pieszczotliwie

Nowy synonim:ojczulek

Słownik synonimów do słowa powołanie

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa powołanie znajduje się 117 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 24 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „powołanie” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim.

Słowo „powołanie” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z wyrazem powołanie:

» Szukaj hasła powołanie w Google - Wyszukiwarka Google.

» Odpowiedzi krzyżówkowe hasła powołanie - Hasła i odpowiedzi krzyżówkowe.

» Antonimy do wyrazu powołanie - Słownik wyrazów przeciwstawnych.

» Synonim wyrazu powołanie - Słownik synonimów.


Tagi dla synonimów słowa powołanie: inaczej powołanie, synonim powołania, synonimy do wyrazu powołanie, inaczej o powołaniu, wyrazy bliskoznaczne do słowa powołanie, synonimy do słowa powołanie, inne określenia słowa powołanie.


Pomoc do słownika synonimów» Co to znaczy wyraz bliskoznaczny» Definicja synonim» Słownik synonimów języka polskiego online» Słownik wyrazów bliskoznacznych» Synonimy przykłady» Wyrazy bliskoznaczne przykłady
Szybkie linki» Regulamin» Kontakt
» LocaHost» Krzyżówki» Zmiana czasu

Internetowy słownik synonimów języka polskiego online Synonim.NET © LocaHost