Synonim realizować Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa realizować:

aranżować, brać udział, brać udział w czymś, być autorem czegoś, ciągnąć, czynić coś realnym, czynić zadość czemuś, dochodzić, dochodzić do kresu, dokazywać, dokonywać, dokonywać czegoś, dopełniać, dopełniać czegoś, dopinać, doprowadzać coś do skutku, doprowadzać do celu, doprowadzać do skutku, doprowadzić do skutku, dosięgać celu, dotrzymywać, działać, egzekwować, filmować, formułować, forsować, grać, inscenizować, interpretować, kombinować, konkretyzować, konstytuować, kontynuować, kreować, kręcić, kręcić film, krystalizować, kształtować, materializować, modelować, montować, nadawać czemuś kształt, nakręcać, narzucać, odbywać, oddawać, odgrywać, odrabiać, odstawiać, odtwarzać, orędować za czymś, orędować za kimś, organizować, osiągać, osiągać cel, powoływać do życia, precyzować, produkować, projektować, prowadzić, przebywać, przechodzić, przedstawiać, przeforsowywać, przeprowadzać, przepychać, przygotowywać, realizować film, robić, rozpoczynać, rozwiązywać, spełniać, spełniać obietnice, spełniać zapowiedzi, spełniaćzapowiedzi, spieniężać, spieniężyć, sporządzać, staczać, stawiać na swoim, stosować, świadczyć, toczyć, tworzyć, ucieleśniać, uczestniczyć, ukonkretniać, ukończyć, ukończyć coś, ukształtowywać, urealniać, uruchamiać, urządzać, urzeczywistniać, urzeczywistniać coś, urzeczywistnić, uskuteczniać, uzyskiwać, używać, wcielać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie, wcielać w życie, wdrażać, wdrożyć, wieść, wkręcać, wprowadzać, wprowadzać w czyn, wprowadzać w życie, współrealizować, wygrywać, wykonywać, wykonywać coś, wykonywać przeprowadzać, wykrystalizowywać, wypełniać, wypełniać coś, wypracowywać, wywiązywać cię, wywiązywać cię z czegoś, zaczynać, zakładać, załatwiać, zamieniać coś na gotówkę, zamieniać na gotówkę, zapoczątkowywać, zaprowadzać, zawiązywać, zdobywać, ziszczać,

Synonimy słowa realizować z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» realizować - np. montować zespół muzyczny, organizować zespół teatralny

» realizować - np. wojnę, rozmowę, działalność

» realizować - np. wykonywać rozkaz

» realizować - np. osiągać cel

» realizować - np. egzekwować wyrok

» realizować - np. plan

» realizować - np. formalności

» realizować - np. egzekwować wyrok

» realizować - np. przyrzeczenie, obietnicę

» realizować - np. przeprowadzać coś siłą

» realizować - np. utwór muzyczny, interpretować rolę, melodię

» realizować - np. rolę

» realizować - np. sztukę, film

» realizować - np. film

» realizować - np. robotę

» realizować - np. prowadzić badania

» realizować - np. realizować zadania

» realizować - np. realizować czek

realizować: « np. montować zespół muzyczny, organizować zespół teatralny »

aranżować, konstytuować, kreować, montować, organizować, powoływać do życia, przygotowywać, tworzyć, uruchamiać, urządzać, zakładać, zawiązywać

realizować:

brać udział, odbywać, przebywać, przechodzić, uczestniczyć, ukończyć

realizować:

brać udział w czymś, odbywać, przebywać, przechodzić, uczestniczyć, ukończyć coś

realizować:

być autorem czegoś, dokonywać, przeprowadzać, spełniać, tworzyć, urzeczywistniać, ziszczać

realizować: « np. wojnę, rozmowę, działalność »

ciągnąć, kontynuować, prowadzić, staczać, toczyć, wieść, wykonywać

realizować:

czynić coś realnym, konkretyzować, materializować, przeprowadzać, spełniać, ukonkretniać, urzeczywistniać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie

realizować: « np. wykonywać rozkaz »

czynić zadość czemuś, dokonywać, doprowadzać coś do skutku, konkretyzować, krystalizować, nadawać czemuś kształt, przeprowadzać, spełniać, ukonkretniać, urealniać, urzeczywistniać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie, współrealizować, wykonywać, wypełniać, ziszczać

realizować:

czynić zadość czemuś, doprowadzać coś do skutku, materializować, przeprowadzać, spełniać, świadczyć, urzeczywistniać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie, wykonywać, ziszczać

realizować:

dochodzić, osiągać, urzeczywistniać, wypracowywać, zdobywać

realizować:

dochodzić do kresu, osiągać, uzyskiwać

realizować:

dokazywać, dokonywać, osiągać cel

realizować: « np. osiągać cel »

dokazywać, dokonywać, dopinać, dosięgać celu, materializować, osiągać, przeprowadzać, urzeczywistniać, ziszczać

realizować: « np. egzekwować wyrok »

dokonywać, egzekwować, wykonywać

realizować: « np. plan »

dokonywać, materializować, przeprowadzać, spełniać, urealniać, urzeczywistniać, wprowadzać, wykonywać, ziszczać

realizować:

dokonywać, doprowadzać do celu, przeprowadzać, urzeczywistniać

realizować: « np. formalności »

dokonywać, dopełniać, doprowadzać do skutku, spełniać, ucieleśniać, urzeczywistniać, uskuteczniać, wprowadzać w czyn, wprowadzać w życie, wykonywać, wypełniać, wywiązywać cię, ziszczać

realizować:

dokonywać, doprowadzić do skutku, osiągać, robić, spełniać, urzeczywistniać, wykonywać

realizować:

dokonywać czegoś, doprowadzać do celu, przeprowadzać, urzeczywistniać coś

realizować:

dokonywać czegoś, doprowadzać do skutku, spełniać, ucieleśniać, urzeczywistniać, uskuteczniać, wprowadzać w czyn, wykonywać, wypełniać, ziszczać

realizować: « np. egzekwować wyrok »

dokonywać czegoś, egzekwować, wykonywać coś

realizować:

dopełniać czegoś, doprowadzać do skutku, spełniać, urzeczywistniać, uskuteczniać, wprowadzać w życie, wykonywać, wypełniać coś, wywiązywać cię z czegoś, ziszczać

realizować:

dopinać, osiągać, urzeczywistniać, zdobywać

realizować:

doprowadzać coś do skutku, kombinować, organizować, przeprowadzać, przepychać, robić, urzeczywistniać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie, wykonywać, załatwiać

realizować: « np. przyrzeczenie, obietnicę »

dotrzymywać, spełniać, wypełniać

realizować:

działać, spełniać obietnice, spełniaćzapowiedzi, wprowadzać w czyn

realizować:

filmować, kręcić film, realizować film

realizować:

formułować, konkretyzować, krystalizować, precyzować, spełniać, ukonkretniać, urzeczywistniać, wcielać coś w czyn, wcielać coś w życie, wykrystalizowywać

realizować:

forsować, przeprowadzać, przepychać, wkręcać

realizować: « np. przeprowadzać coś siłą »

forsować, narzucać, orędować za czymś, orędować za kimś, przeforsowywać, przeprowadzać, przepychać, stawiać na swoim

realizować: « np. utwór muzyczny, interpretować rolę, melodię »

grać, inscenizować, interpretować, oddawać, odgrywać, odtwarzać, przedstawiać, wygrywać, wykonywać

realizować: « np. rolę »

grać, interpretować, kreować, odgrywać

realizować: « np. sztukę, film »

inscenizować, kręcić, produkować, przygotowywać, tworzyć

realizować:

konkretyzować, materializować, nadawać czemuś kształt, ucieleśniać, ukonkretniać, urealniać, urzeczywistniać

realizować: « np. film »

kręcić, nakręcać, produkować

realizować:

kształtować, materializować, modelować, ukształtowywać

realizować: « np. robotę »

odrabiać, odstawiać, robić, wykonywać

realizować:

organizować, rozpoczynać, urządzać, wprowadzać, zaczynać, zapoczątkowywać, zaprowadzać

realizować:

osiągać, przeprowadzać, uzyskiwać, wykonywać

realizować:

projektować, rozwiązywać

realizować: « np. prowadzić badania »

prowadzić, wykonywać przeprowadzać

realizować: « np. realizować zadania »

przeprowadzać, spełniać, urzeczywistniać, wprowadzać w życie, wykonywać, ziszczać

realizować:

spełniać, urzeczywistniać, wcielać w życie, ziszczać

realizować:

spełniać obietnice, spełniać zapowiedzi, wprowadzać w czyn

realizować: « np. realizować czek »

spieniężać, zamieniać coś na gotówkę, zamieniać na gotówkę

realizować:

spieniężyć, urzeczywistnić

realizować:

sporządzać

realizować:

stosować, używać, wprowadzać

realizować:

ucieleśniać, urzeczywistniać, wcielać

realizować:

urzeczywistniać, wcielać w życie, wdrożyć, wprowadzać w życie, wykonywać

realizować:

urzeczywistniać, wdrażać, wprowadzać w życie

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe ...
- Otwórzcie zeszyty ... Jasiu, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa realizować

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa realizować znajduje się 131 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 50 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „realizować” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „realizować” w słownikach zewnętrznych

Poniżej zostały umieszczone odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane z wyrazem realizować:

» Szukaj hasła realizować w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa realizować: inaczej realizować, synonimy do wyrazu realizować, synonimy do słowa realizować, wyrazy bliskoznaczne do słowa realizować, inne określenia słowa realizować.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest wyraz bliskoznaczny

» Definicja wyraz bliskoznaczny

» Internetowy słownik synonimów online

» Słownik wyrazów bliskoznacznych online

» Przykłady synonimów

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt