Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim wymóg Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa wymóg:

aksjomat, ale, dewiza, dezyderat, drogowskaz, dyspozycja, filozofia, imperatyw, kanon, klauzula, konieczność, kryterium, mechanizm, miara, miernik, nakaz, nieodzowność, niezbędność, norma, obligatoryjność, obowiązkowość, obwarowanie, obyczaj, oczekiwanie, ograniczenie, okoliczność, papierek lakmusowy, petycja, polecenie, postulat, potrzeba, powód, praktyka, prawidło, pretensja, probierz, propozycja, pryncypium, przesłanka, przyczyna, przymus, reguła, restrykcja, roszczenie, rozkaz, sprawdzian, standard, sugestia, system, ultimatum, uwaga, uwarunkowanie, uzus, warunek, wątpliwość, wniosek, wola, wskaźnik, wymaganie, wyznacznik, wzgląd, wzór, zalecenie, założenie, zapotrzebowanie, zasada, zastrzeżenie, zwyczaj, żądanie, życzenie

Synonimy słowa wymóg z podziałem na grupy znaczeniowe:

wymóg:

aksjomat, dezyderat, petycja, postulat, pretensja, propozycja, roszczenie, sugestia, warunek, wniosek, wymaganie, żądanie, życzenie

wymóg:

ale, klauzula, obwarowanie, restrykcja, uwaga, warunek, wątpliwość, zastrzeżenie

wymóg:

dewiza, drogowskaz, filozofia, imperatyw, kanon, mechanizm, norma, obyczaj, praktyka, prawidło, pryncypium, reguła, standard, system, uzus, wymaganie, wzór, zasada, zwyczaj

wymóg:

dezyderat, dyspozycja, nakaz, polecenie, postulat, pretensja, roszczenie, rozkaz, ultimatum, wymaganie, żądanie

wymóg:

dezyderat, kryterium, postulat, pretensja, roszczenie, warunek, wymaganie, zasada, żądanie

wymóg:

klauzula, ultimatum, warunek, wymaganie, zalecenie, zastrzeżenie

wymóg:

klauzula, roszczenie, ultimatum, warunek, wola, zastrzeżenie

wymóg:

klauzula, ultimatum, warunek, zastrzeżenie, żądanie

wymóg:

konieczność, nieodzowność, niezbędność, obligatoryjność, obowiązkowość, potrzeba, wymaganie

wymóg:

kryterium, obwarowanie, ograniczenie, postulat, przesłanka, warunek, wymaganie, wzgląd, zasada, zastrzeżenie, żądanie, życzenie

wymóg:

kryterium, miara, miernik, papierek lakmusowy, probierz, sprawdzian, warunek, wskaźnik, wymaganie, wyznacznik, założenie

wymóg:

nieodzowność, niezbędność, obligatoryjność, obowiązkowość, przymus, wymaganie

wymóg:

oczekiwanie, wymaganie

wymóg:

okoliczność, powód, przyczyna, uwarunkowanie, wzgląd

wymóg:

potrzeba, zapotrzebowanie, żądanie

Rozmawiają dwie sąsiadki:
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na sierociniec.
- A dużo tego było?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa wymóg

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa wymóg znajduje się 70 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 15 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „wymóg” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„wymóg” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdują się linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z hasłem wymóg:


Tagi dla synonimów słowa wymóg: synonimy do słowa wymóg, synonimy do wyrazu wymóg, wyrazy bliskoznaczne do słowa wymóg, inaczej wymóg, inne określenia słowa wymóg.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt