Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim stwierdzić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa stwierdzić:

dać coś komuś do zrozumienia, dać gwarancję, dojrzeć, dokonać odkrycia, domyślić się, dopatrzyć się, dostrzec, doszukać się, dowieść, kapnąć się, obejrzeć, obejrzeć się, obwieścić, odkryć, odnaleźć, odnotować, ogłosić, określić, orzec, orzekać, oświadczyć, oznajmić, oznajmić publicznie, pochwycić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, podkreślić, podpatrzyć, poinformować, pokapować się, połapać się, pomiarkować, poodkrywać, poręczyć, postawić diagnozę, poświadczyć, potwierdzić, powiedzieć, poznać, poznać nieznane, poznać się, przedstawi, przedstawić, przedstawić opinię, przedstawić przekonanie, przedstawić tezę, przedstawić zdanie, przekonać się, przeniknąć, przychwycić się, przyjąć do wiadomości, przypomnieć, przyświadczyć, rozpoznać, rzec, rżeć, sformułować, sformułować opinię, sformułować przekonanie, sformułować tezę, sformułować zdanie, skapnąć, skapnąć się, skapować się, skonstatować, skontrolować, spostrzec, spostrzec się, sprawdzić, stwierdza się iż, tropnąć się, udokumentować, ustalić, uwierzytelnić, uwypuklić coś, uznać, uznać coś za pewne, wybadać, wychwycić, wychwytać, wygłosić opinię, wygłosić przekonanie, wygłosić tezę, wygłosić zdanie, wykryć, wynaleźć, wypowiedzieć zdanie, wyrazić opinię, wyrazić przekonanie, wyrazić sąd, wyrazić tezę, wyrazić zdanie, wywnioskować, wziąć odpowiedzialność, zaakcentować, zadeklarować, zagwarantować, zakapować, zakomunikować, zanotować, zaobserwować, zapamiętać, zarejestrować, zaręczyć, zasygnalizować, zaświadczyć, zauważyć, zawiadomić, zawyrokować, zaznaczyć, zdać sobie sprawę z czegoś, zdiagnozować, zgłębić, zmądrzyć się, zmiarkować, zmiarkować się, znaleźć, zobaczyć, zorientować się, zreflektować się, zrozumieć, zwąchać,

Synonimy słowa stwierdzić z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» stwierdzić - np. zdać sobie sprawę

» stwierdzić - np. dokonać odkrycia

» stwierdzić - np. dokonać odkrycia

» stwierdzić - np. stwierdzić

stwierdzić:

dać coś komuś do zrozumienia, dowieść, orzec, oświadczyć, oznajmić, skonstatować, ustalić, wypowiedzieć zdanie, wyrazić opinię, wyrazić przekonanie, wyrazić sąd, zawyrokować,

stwierdzić:

dać gwarancję, poręczyć, poświadczyć, potwierdzić, przyświadczyć, udokumentować, uwierzytelnić, wziąć odpowiedzialność, zagwarantować, zaręczyć, zaświadczyć,

stwierdzić:

dojrzeć, dostrzec, odnotować, pochwycić, przyjąć do wiadomości, skonstatować, spostrzec, zaobserwować, zapamiętać, zarejestrować, zasygnalizować, zauważyć,

stwierdzić:

dokonać odkrycia, dopatrzyć się, doszukać się, odkryć, odnaleźć, rozpoznać, spostrzec, wychwycić, wychwytać, zaobserwować, zdiagnozować, zwąchać,

stwierdzić: « np. zdać sobie sprawę »

domyślić się, kapnąć się, obejrzeć się, odkryć, pokapować się, połapać się, pomiarkować, poznać się, przychwycić się, skapować się, spostrzec, spostrzec się, tropnąć się, wywnioskować, zakapować, zdać sobie sprawę z czegoś, zmiarkować się, zorientować się, zrozumieć,

stwierdzić: « np. dokonać odkrycia »

dopatrzyć się, odkryć, poodkrywać, poznać nieznane, spostrzec, wynaleźć, zaobserwować, zgłębić, znaleźć,

stwierdzić: « np. dokonać odkrycia »

dopatrzyć się, podpatrzyć, poodkrywać, poznać nieznane, wybadać, zaobserwować, zgłębić,

stwierdzić:

dopatrzyć się, odkryć, połapać się, pomiarkować, poznać, przeniknąć, rozpoznać, skapnąć się, skapować się, spostrzec się, ustalić, zakapować, zaobserwować, zauważyć, zmiarkować, zmiarkować się, zorientować się, zreflektować się, zrozumieć, zwąchać,

stwierdzić:

dopatrzyć się, doszukać się, odkryć, połapać się, pomiarkować, poznać, przeniknąć, rozpoznać, skapnąć, skapować się, spostrzec, spostrzec się, ustalić, wybadać, zakapować, zaobserwować, zauważyć, zdiagnozować, zmądrzyć się, zmiarkować, zorientować się, zrozumieć, zwąchać,

stwierdzić:

obejrzeć, skontrolować, sprawdzić, ustalić, zobaczyć,

stwierdzić:

obwieścić, ogłosić, oświadczyć, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, poinformować, powiedzieć, rzec, skonstatować, zadeklarować, zakomunikować, zawyrokować,

stwierdzić:

odkryć, odnotować, orzec, oświadczyć, poświadczyć, potwierdzić, skonstatować, spostrzec się, ustalić, uznać coś za pewne, zaświadczyć, zauważyć, zawyrokować, zdać sobie sprawę z czegoś, zorientować się,

stwierdzić:

odnotować, orzec, skonstatować, ustalić, zaobserwować, zauważyć, zawyrokować,

stwierdzić:

ogłosić, oznajmić, oznajmić publicznie, powiedzieć, rzec, zakomunikować,

stwierdzić:

określić, skonstatować, ustalić,

stwierdzić:

orzec, oświadczyć, oznajmić, podkreślić, powiedzieć, przedstawi, przedstawić opinię, przedstawić przekonanie, przedstawić tezę, przedstawić zdanie, przypomnieć, rzec, sformułować opinię, sformułować przekonanie, sformułować tezę, sformułować zdanie, skonstatować, uwypuklić coś, wygłosić opinię, wygłosić przekonanie, wygłosić tezę, wygłosić zdanie, wyrazić opinię, wyrazić przekonanie, wyrazić tezę, wyrazić zdanie, zaakcentować, zauważyć, zaznaczyć,

stwierdzić:

orzec, sprawdzić,

stwierdzić:

orzec, oświadczyć, oznajmić, powiedzieć, przedstawić, rzec, sformułować, skonstatować, wyrazić przekonanie,

stwierdzić:

orzekać,

stwierdzić:

postawić diagnozę, rozpoznać, wykryć, zdiagnozować,

stwierdzić:

przekonać się, sprawdzić, zobaczyć,

stwierdzić:

rżeć,

stwierdzić:

skonstatować, zanotować, zaobserwować, zarejestrować, zauważyć,

stwierdzić: « np. stwierdzić »

stwierdza się iż,

stwierdzić:

uznać,

stwierdzić:

zawiadomić,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa stwierdzić, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa stwierdzić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa stwierdzić znajdują się 122 synonimy. Synonimy te zostały podzielone na 26 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „stwierdzić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „stwierdzić” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdziesz linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane ze słowem stwierdzić:

» Szukaj hasła stwierdzić w Google - Wyszukiwarka Google.

» Wyrazy bliskoznaczne wyrazu stwierdzić - Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych.

» Antonim dla wyrazu stwierdzić - Antonimy.

» Odpowiedzi do krzyżówki dla hasła stwierdzić - Wyszukiwarka haseł i odpowiedzi do krzyżówek.

» Wyjaśnienie znaczenia stwierdzić - Definicja.


Tagi dla synonimów słowa stwierdzić: wyrazy bliskoznaczne do słowa stwierdzić, synonimy do słowa stwierdzić, inne określenia słowa stwierdzić, synonimy do wyrazu stwierdzić, inaczej stwierdzić.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to są synonimy

» Definicja synonim

» Internetowy słownik synonimów online

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Przykłady synonimów

» Przykłady wyrazów bliskoznacznych


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt