Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim stwierdzić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa stwierdzić:

dać coś komuś do zrozumienia, dać gwarancję, dojrzeć, dokonać odkrycia, domyślić się, dopatrzyć się, dostrzec, doszukać się, dowieść, kapnąć się, obejrzeć, obejrzeć się, obwieścić, odkryć, odnaleźć, odnotować, ogłosić, określić, orzec, orzekać, oświadczyć, oznajmić, oznajmić publicznie, pochwycić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, podkreślić, podpatrzyć, poinformować, pokapować się, połapać się, pomiarkować, poodkrywać, poręczyć, postawić diagnozę, poświadczyć, potwierdzić, powiedzieć, poznać, poznać nieznane, poznać się, przedstawi, przedstawić, przedstawić opinię, przedstawić przekonanie, przedstawić tezę, przedstawić zdanie, przekonać się, przeniknąć, przychwycić się, przyjąć do wiadomości, przypomnieć, przyświadczyć, rozpoznać, rzec, rżeć, sformułować, sformułować opinię, sformułować przekonanie, sformułować tezę, sformułować zdanie, skapnąć, skapnąć się, skapować się, skonstatować, skontrolować, spostrzec, spostrzec się, sprawdzić, tropnąć się, udokumentować, ustalić, uwierzytelnić, uwypuklić coś, uznać, uznać coś za pewne, wybadać, wychwycić, wychwytać, wygłosić opinię, wygłosić przekonanie, wygłosić tezę, wygłosić zdanie, wykryć, wynaleźć, wypowiedzieć zdanie, wyrazić opinię, wyrazić przekonanie, wyrazić sąd, wyrazić tezę, wyrazić zdanie, wywnioskować, wziąć odpowiedzialność, zaakcentować, zadeklarować, zagwarantować, zakapować, zakomunikować, zanotować, zaobserwować, zapamiętać, zarejestrować, zaręczyć, zasygnalizować, zaświadczyć, zauważyć, zawiadomić, zawyrokować, zaznaczyć, zdać sobie sprawę z czegoś, zdiagnozować, zgłębić, zmądrzyć się, zmiarkować, zmiarkować się, znaleźć, zobaczyć, zorientować się, zreflektować się, zrozumieć, zwąchać

Synonimy słowa stwierdzić z podziałem na grupy znaczeniowe:

stwierdzić:

dać coś komuś do zrozumienia, dowieść, orzec, oświadczyć, oznajmić, skonstatować, ustalić, wypowiedzieć zdanie, wyrazić opinię, wyrazić przekonanie, wyrazić sąd, zawyrokować

stwierdzić:

dać gwarancję, poręczyć, poświadczyć, potwierdzić, przyświadczyć, udokumentować, uwierzytelnić, wziąć odpowiedzialność, zagwarantować, zaręczyć, zaświadczyć

stwierdzić:

dojrzeć, dostrzec, odnotować, pochwycić, przyjąć do wiadomości, skonstatować, spostrzec, zaobserwować, zapamiętać, zarejestrować, zasygnalizować, zauważyć

stwierdzić:

dokonać odkrycia, dopatrzyć się, doszukać się, odkryć, odnaleźć, rozpoznać, spostrzec, wychwycić, wychwytać, zaobserwować, zdiagnozować, zwąchać

stwierdzić: « np. zdać sobie sprawę »

domyślić się, kapnąć się, obejrzeć się, odkryć, pokapować się, połapać się, pomiarkować, poznać się, przychwycić się, skapować się, spostrzec, spostrzec się, tropnąć się, wywnioskować, zakapować, zdać sobie sprawę z czegoś, zmiarkować się, zorientować się, zrozumieć

stwierdzić: « np. dokonać odkrycia »

dopatrzyć się, odkryć, poodkrywać, poznać nieznane, spostrzec, wynaleźć, zaobserwować, zgłębić, znaleźć

stwierdzić: « np. dokonać odkrycia »

dopatrzyć się, podpatrzyć, poodkrywać, poznać nieznane, wybadać, zaobserwować, zgłębić

stwierdzić:

dopatrzyć się, odkryć, połapać się, pomiarkować, poznać, przeniknąć, rozpoznać, skapnąć się, skapować się, spostrzec się, ustalić, zakapować, zaobserwować, zauważyć, zmiarkować, zmiarkować się, zorientować się, zreflektować się, zrozumieć, zwąchać

stwierdzić:

dopatrzyć się, doszukać się, odkryć, połapać się, pomiarkować, poznać, przeniknąć, rozpoznać, skapnąć, skapować się, spostrzec, spostrzec się, ustalić, wybadać, zakapować, zaobserwować, zauważyć, zdiagnozować, zmądrzyć się, zmiarkować, zorientować się, zrozumieć, zwąchać

stwierdzić:

obejrzeć, skontrolować, sprawdzić, ustalić, zobaczyć

stwierdzić:

obwieścić, ogłosić, oświadczyć, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, poinformować, powiedzieć, rzec, skonstatować, zadeklarować, zakomunikować, zawyrokować

stwierdzić:

odkryć, odnotować, orzec, oświadczyć, poświadczyć, potwierdzić, skonstatować, spostrzec się, ustalić, uznać coś za pewne, zaświadczyć, zauważyć, zawyrokować, zdać sobie sprawę z czegoś, zorientować się

stwierdzić:

odnotować, orzec, skonstatować, ustalić, zaobserwować, zauważyć, zawyrokować

stwierdzić:

ogłosić, oznajmić, oznajmić publicznie, powiedzieć, rzec, zakomunikować

stwierdzić:

określić, skonstatować, ustalić

stwierdzić:

orzec, sprawdzić

stwierdzić:

orzec, oświadczyć, oznajmić, powiedzieć, przedstawić, rzec, sformułować, skonstatować, wyrazić przekonanie

stwierdzić:

orzec, oświadczyć, oznajmić, podkreślić, powiedzieć, przedstawi, przedstawić opinię, przedstawić przekonanie, przedstawić tezę, przedstawić zdanie, przypomnieć, rzec, sformułować opinię, sformułować przekonanie, sformułować tezę, sformułować zdanie, skonstatować, uwypuklić coś, wygłosić opinię, wygłosić przekonanie, wygłosić tezę, wygłosić zdanie, wyrazić opinię, wyrazić przekonanie, wyrazić tezę, wyrazić zdanie, zaakcentować, zauważyć, zaznaczyć

stwierdzić:

orzekać

stwierdzić:

postawić diagnozę, rozpoznać, wykryć, zdiagnozować

stwierdzić:

przekonać się, sprawdzić, zobaczyć

stwierdzić:

rżeć

stwierdzić:

skonstatować, zanotować, zaobserwować, zarejestrować, zauważyć

stwierdzić:

uznać

stwierdzić:

zawiadomić

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa stwierdzić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa stwierdzić znajduje się 121 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 25 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne do słowa „stwierdzić” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„stwierdzić” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem zostały umieszczone odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane ze słowem stwierdzić:


Tagi dla synonimów słowa stwierdzić: wyrazy bliskoznaczne do słowa stwierdzić, synonimy do słowa stwierdzić, inne określenia słowa stwierdzić, synonimy do wyrazu stwierdzić, inaczej stwierdzić.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt