Synonim stwierdzić Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa stwierdzić:

dać coś komuś do zrozumienia, dać gwarancję, dojrzeć, dokonać odkrycia, domyślić się, dopatrzyć się, dostrzec, doszukać się, dowieść, kapnąć się, obejrzeć, obejrzeć się, obwieścić, odkryć, odnaleźć, odnotować, ogłosić, określić, orzec, orzekać, oświadczyć, oznajmić, oznajmić publicznie, pochwycić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, podkreślić, podpatrzyć, poinformować, pokapować się, połapać się, pomiarkować, poodkrywać, poręczyć, postawić diagnozę, poświadczyć, potwierdzić, powiedzieć, poznać, poznać nieznane, poznać się, przedstawi, przedstawić, przedstawić opinię, przedstawić przekonanie, przedstawić tezę, przedstawić zdanie, przekonać się, przeniknąć, przychwycić się, przyjąć do wiadomości, przypomnieć, przyświadczyć, rozpoznać, rzec, rżeć, sformułować, sformułować opinię, sformułować przekonanie, sformułować tezę, sformułować zdanie, skapnąć, skapnąć się, skapować się, skonstatować, skontrolować, spostrzec, spostrzec się, sprawdzić, tropnąć się, udokumentować, ustalić, uwierzytelnić, uwypuklić coś, uznać, uznać coś za pewne, wybadać, wychwycić, wychwytać, wygłosić opinię, wygłosić przekonanie, wygłosić tezę, wygłosić zdanie, wykryć, wynaleźć, wypowiedzieć zdanie, wyrazić opinię, wyrazić przekonanie, wyrazić sąd, wyrazić tezę, wyrazić zdanie, wywnioskować, wziąć odpowiedzialność, zaakcentować, zadeklarować, zagwarantować, zakapować, zakomunikować, zanotować, zaobserwować, zapamiętać, zarejestrować, zaręczyć, zasygnalizować, zaświadczyć, zauważyć, zawiadomić, zawyrokować, zaznaczyć, zdać sobie sprawę z czegoś, zdiagnozować, zgłębić, zmądrzyć się, zmiarkować, zmiarkować się, znaleźć, zobaczyć, zorientować się, zreflektować się, zrozumieć, zwąchać,

Synonimy słowa stwierdzić z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» stwierdzić - np. zdać sobie sprawę

» stwierdzić - np. dokonać odkrycia

» stwierdzić - np. dokonać odkrycia

stwierdzić:

dać coś komuś do zrozumienia, dowieść, orzec, oświadczyć, oznajmić, skonstatować, ustalić, wypowiedzieć zdanie, wyrazić opinię, wyrazić przekonanie, wyrazić sąd, zawyrokować

stwierdzić:

dać gwarancję, poręczyć, poświadczyć, potwierdzić, przyświadczyć, udokumentować, uwierzytelnić, wziąć odpowiedzialność, zagwarantować, zaręczyć, zaświadczyć

stwierdzić:

dojrzeć, dostrzec, odnotować, pochwycić, przyjąć do wiadomości, skonstatować, spostrzec, zaobserwować, zapamiętać, zarejestrować, zasygnalizować, zauważyć

stwierdzić:

dokonać odkrycia, dopatrzyć się, doszukać się, odkryć, odnaleźć, rozpoznać, spostrzec, wychwycić, wychwytać, zaobserwować, zdiagnozować, zwąchać

stwierdzić: « np. zdać sobie sprawę »

domyślić się, kapnąć się, obejrzeć się, odkryć, pokapować się, połapać się, pomiarkować, poznać się, przychwycić się, skapować się, spostrzec, spostrzec się, tropnąć się, wywnioskować, zakapować, zdać sobie sprawę z czegoś, zmiarkować się, zorientować się, zrozumieć

stwierdzić:

dopatrzyć się, doszukać się, odkryć, połapać się, pomiarkować, poznać, przeniknąć, rozpoznać, skapnąć, skapować się, spostrzec, spostrzec się, ustalić, wybadać, zakapować, zaobserwować, zauważyć, zdiagnozować, zmądrzyć się, zmiarkować, zorientować się, zrozumieć, zwąchać

stwierdzić: « np. dokonać odkrycia »

dopatrzyć się, odkryć, poodkrywać, poznać nieznane, spostrzec, wynaleźć, zaobserwować, zgłębić, znaleźć

stwierdzić: « np. dokonać odkrycia »

dopatrzyć się, podpatrzyć, poodkrywać, poznać nieznane, wybadać, zaobserwować, zgłębić

stwierdzić:

dopatrzyć się, odkryć, połapać się, pomiarkować, poznać, przeniknąć, rozpoznać, skapnąć się, skapować się, spostrzec się, ustalić, zakapować, zaobserwować, zauważyć, zmiarkować, zmiarkować się, zorientować się, zreflektować się, zrozumieć, zwąchać

stwierdzić:

obejrzeć, skontrolować, sprawdzić, ustalić, zobaczyć

stwierdzić:

obwieścić, ogłosić, oświadczyć, oznajmić, podać do ogólnej wiadomości, podać do publicznej wiadomości, poinformować, powiedzieć, rzec, skonstatować, zadeklarować, zakomunikować, zawyrokować

stwierdzić:

odkryć, odnotować, orzec, oświadczyć, poświadczyć, potwierdzić, skonstatować, spostrzec się, ustalić, uznać coś za pewne, zaświadczyć, zauważyć, zawyrokować, zdać sobie sprawę z czegoś, zorientować się

stwierdzić:

odnotować, orzec, skonstatować, ustalić, zaobserwować, zauważyć, zawyrokować

stwierdzić:

ogłosić, oznajmić, oznajmić publicznie, powiedzieć, rzec, zakomunikować

stwierdzić:

określić, skonstatować, ustalić

stwierdzić:

orzec, oświadczyć, oznajmić, powiedzieć, przedstawić, rzec, sformułować, skonstatować, wyrazić przekonanie

stwierdzić:

orzec, oświadczyć, oznajmić, podkreślić, powiedzieć, przedstawi, przedstawić opinię, przedstawić przekonanie, przedstawić tezę, przedstawić zdanie, przypomnieć, rzec, sformułować opinię, sformułować przekonanie, sformułować tezę, sformułować zdanie, skonstatować, uwypuklić coś, wygłosić opinię, wygłosić przekonanie, wygłosić tezę, wygłosić zdanie, wyrazić opinię, wyrazić przekonanie, wyrazić tezę, wyrazić zdanie, zaakcentować, zauważyć, zaznaczyć

stwierdzić:

orzec, sprawdzić

stwierdzić:

orzekać

stwierdzić:

postawić diagnozę, rozpoznać, wykryć, zdiagnozować

stwierdzić:

przekonać się, sprawdzić, zobaczyć

stwierdzić:

rżeć

stwierdzić:

skonstatować, zanotować, zaobserwować, zarejestrować, zauważyć

stwierdzić:

uznać

stwierdzić:

zawiadomić

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa stwierdzić

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa stwierdzić znajduje się 121 synonimów. Synonimy te podzielone zostały na 25 grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „stwierdzić” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „stwierdzić” w słownikach zewnętrznych

Niżej zostały umieszczone linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane z hasłem stwierdzić:

» Opisy do krzyżówki hasła stwierdzić - Baza haseł i odpowiedzi do krzyżówek.

» Szukaj hasła stwierdzić w Google - Wyszukiwarka Google.

» Antonimy do słowa stwierdzić - Internetowy słownik antonimów.

» Synonim do stwierdzić - Słownik synonimów i wyrazów bliskoznacznych.

» Definicja wyrazu stwierdzić - Słownik definicji.


Tagi dla synonimów słowa stwierdzić: synonimy do wyrazu stwierdzić, inaczej stwierdzić, synonimy do słowa stwierdzić, wyrazy bliskoznaczne do słowa stwierdzić, inne określenia słowa stwierdzić.

Pomoc do słownika synonimów

» Znaczenie słowa synonim

» Definicja słowa synonim

» Słownik synonimów języka polskiego

» Internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt