Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim budować Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa budować:

aktywizować, animować, apelować, aranżować, bazować, bazować na czymś, brać coś za podstawę, ciągnąć, ciągnąć mury, czynić, czynić zapis, dawać przykład, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś otuchy, dodawać komuś sił, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dodawać sił, dopasowywać, doprowadzać, doskonalić, dynamizować, dźwigać, erygować, fabrykować, finansować, finansować coś, formować, formułować, fundować, generować, inaugurować, inspirować, instalować, klecić, kłaść, koić smutki, kompletować, komponować, koncypować, konstruować, konstytuować, kopać, kreować, kreślić, krzepić, kształtować, linię kolejową ciągnąć, łączyć, łożyć, łożyć na coś, majstrować, modernizować, montować, murować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, napędzać, nawoływać, ocierać komuś łzy, odbudowywać, opierać, opierać na czymś, opracowywać, organizować, osnuwać, osuszać komuś łzy, ośmielać, otwierać, ożywiać, pasować, pisać, pobudzać, pocieszać, podbudowywać, podniecać, podnosić, podnosić kogoś na duchu, podnosić poziom czegoś, podtrzymywać kogoś na duchu, pokrywać koszty, pokrywać koszty czegoś, pokrzepiać, polepszać, poprawiać, poszerzać, powiększać, powoływać, powoływać coś do życia, powoływać do życia, pracować nad czymś, produkować, projektować, prowadzić, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, przygotowywać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, puszczać, robić, rozbijać, rozbudowywać, rozkręcać, roznamiętniać, rozpoczynać, rozszerzać, rozwijać, rysować, sklejać, składać, skonstruować, skręcać, sponsorować, sporządzać, stawiać, stawiać kogoś na nogi, stawiać się, stwarzać, sypać, szkicować, tworzyć, uaktywniać, układać, ulepszać, umocowywać, unosić, unowocześniać, uruchamiać, urządzać, usprawniać, ustanawiać, ustawiać, usypywać, uzasadniać, wprowadzać, wspierać, współtworzyć, wyczarowywać, wykonywać, wykuwać, wymyślać, wypracowywać, wyrabiać, wystawiać, wytwarzać, wytyczać, wyznaczać, wzmacniać, wznieść, wznosić, zachęcać, zagrzewać, zakładać, zapładniać, zaprojektować, zasadzać, zawiązywać, zbijać, zbudować, zespalać, zestawiać, zestawiać w całość,

Synonimy słowa budować z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» budować - np. wątek powieści

» budować - np. dom

» budować - np. tworzyć rzeczy

» budować - np. pozytywnie kogoś nastrajać

» budować - np. dodawać komuś otuchy

» budować - np. zabawkę

» budować - np. rurociąg, drogę

» budować - np. firmę, gospodarkę

» budować - np. dźwignąć budowlę z gruzów

» budować - np. fundować stypendium

» budować - np. interes

» budować - np. pasjansa

» budować - np. coś montować

» budować - np. kłaść podłogi

» budować - np. budować dom

» budować - np. rusztowanie, namiot

» budować - np. fundament, dach

» budować - np. ustawiać namiot

» budować - np. most

» budować - np. montować urządzenie

» budować - np. budować związki zawodowe

» budować - np. firmę

» budować - np. figury geometryczne

» budować - np. zakładać firmę

» budować - np. interes, działalność

» budować - np. drogę

» budować - np. budować własny dom

» budować - np. wał, szaniec, kopiec

budować:

aktywizować, animować, apelować, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dynamizować, inspirować, napędzać, nawoływać, ośmielać, ożywiać, pobudzać, podbudowywać, podniecać, pokrzepiać, roznamiętniać, uaktywniać, zachęcać, zagrzewać, zapładniać,

budować:

aranżować, formować, formułować, generować, komponować, koncypować, konstytuować, kreować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, organizować, powoływać coś do życia, przygotowywać, rysować, sporządzać, stwarzać, tworzyć, układać, uruchamiać, ustanawiać, wprowadzać, współtworzyć, wyczarowywać, wykonywać, wymyślać, wypracowywać, zakładać,

budować:

aranżować, formować, komponować, kreować, kreślić, nadawać czemuś kształt, nakreślać, rysować, stwarzać, tworzyć,

budować:

aranżować, formować, klecić, kompletować, montować, organizować, powoływać coś do życia, tworzyć,

budować:

aranżować, formować, konstytuować, kształtować, organizować, tworzyć, układać, ustanawiać,

budować:

bazować, opierać,

budować:

bazować na czymś, opierać na czymś,

budować: « np. wątek powieści »

brać coś za podstawę, opierać, osnuwać, uzasadniać, zasadzać,

budować: « np. dom »

ciągnąć, ciągnąć mury, dźwigać, klecić, konstruować, montować, murować, stawiać, tworzyć, wystawiać, wznosić,

budować: « np. tworzyć rzeczy »

czynić, formować, konstruować, kształtować, opracowywać, powoływać do życia, robić, tworzyć, wykonywać, zakładać,

budować:

czynić zapis, fundować, zakładać,

budować: « np. pozytywnie kogoś nastrajać »

dawać przykład, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dynamizować, inspirować, pocieszać, podbudowywać, pokrzepiać, wspierać, zachęcać, zagrzewać,

budować: « np. dodawać komuś otuchy »

dodawać komuś ducha, dodawać komuś otuchy, koić smutki, krzepić, ocierać komuś łzy, osuszać komuś łzy, pocieszać, podbudowywać, podnosić kogoś na duchu, podtrzymywać kogoś na duchu, pokrzepiać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, wspierać,

budować:

dodawać komuś ducha, dodawać komuś sił, krzepić, ożywiać, pocieszać, podbudowywać, podnosić kogoś na duchu, pokrzepiać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, stawiać kogoś na nogi, wzmacniać,

budować:

dodawać sił, podbudowywać, pokrzepiać, wzmacniać,

budować: « np. zabawkę »

dopasowywać, klecić, konstruować, montować, pasować, sklejać, składać, skręcać, układać, zbijać, zespalać, zestawiać,

budować: « np. rurociąg, drogę »

doprowadzać, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, puszczać, układać, wytyczać,

budować: « np. firmę, gospodarkę »

doskonalić, modernizować, organizować, ożywiać, podnosić poziom czegoś, polepszać, poprawiać, poszerzać, powiększać, pracować nad czymś, rozbudowywać, rozkręcać, rozszerzać, rozwijać, ulepszać, unowocześniać, uruchamiać, usprawniać, zakładać,

budować:

dźwigać, murować, odbudowywać, stawiać, wznosić,

budować: « np. dźwignąć budowlę z gruzów »

dźwigać, konstruować, odbudowywać, podnosić, stawiać, wznosić,

budować:

erygować, stawiać, wystawiać, wznosić,

budować:

fabrykować, klecić, konstruować, majstrować, montować, produkować, składać, skręcać, wyrabiać, wytwarzać, zestawiać,

budować: « np. fundować stypendium »

finansować, finansować coś, fundować, kreować, łożyć, łożyć na coś, pokrywać koszty, pokrywać koszty czegoś, powoływać do życia, sponsorować, tworzyć, ustanawiać, zakładać,

budować:

formować, komponować, konstruować, kreować, tworzyć,

budować: « np. interes »

formować, inaugurować, organizować, otwierać, powoływać coś do życia, rozkręcać, rozpoczynać, stwarzać, tworzyć, uruchamiać, zakładać,

budować:

formułować, komponować, koncypować, nakreślać, projektować, przygotowywać, sporządzać, szkicować, tworzyć, układać,

budować: « np. pasjansa »

instalować, kłaść, stawiać, układać, wznosić,

budować: « np. coś montować »

instalować, klecić, konstruować, łączyć, majstrować, montować, składać, stawiać, wykonywać, zbijać,

budować: « np. kłaść podłogi »

instalować, kłaść, stawiać, zakładać,

budować: « np. budować dom »

klecić, konstruować, montować, murować, składać, stawiać, wznosić, zespalać, zestawiać,

budować: « np. rusztowanie, namiot »

klecić, konstruować, montować, rozbijać, składać, skręcać, ustawiać, wznosić, zestawiać,

budować:

klecić, konstruować, montować, organizować, składać, tworzyć, zestawiać,

budować: « np. fundament, dach »

kłaść, stawiać, wznosić,

budować:

komponować, konstruować, opracowywać, pisać, produkować, robić, składać, sporządzać, stwarzać, tworzyć, układać, wykonywać,

budować:

konstruować, skonstruować, zaprojektować,

budować: « np. ustawiać namiot »

konstruować, montować, składać, stawiać, ustawiać, wznosić, zestawiać w całość,

budować: « np. most »

konstruować, przerzucać,

budować: « np. montować urządzenie »

konstruować, montować, składać, tworzyć, umocowywać, ustawiać, zakładać, zespalać,

budować: « np. budować związki zawodowe »

konstytuować, kreować, organizować, otwierać, powoływać do życia, rozkręcać, tworzyć, uruchamiać, urządzać, zakładać, zawiązywać,

budować: « np. firmę »

konstytuować, kreować, organizować, otwierać, powoływać do życia, rozkręcać, tworzyć, uruchamiać, urządzać, zakładać, zawiązywać,

budować: « np. figury geometryczne »

kopać, kreślić, przeprowadzać,

budować:

kreślić, projektować, rysować,

budować: « np. zakładać firmę »

kształtować, organizować, otwierać, powoływać, tworzyć, uruchamiać, zakładać,

budować:

linię kolejową ciągnąć,

budować: « np. interes, działalność »

montować, organizować, otwierać, poszerzać, powiększać, powoływać, rozbudowywać, rozkręcać, rozszerzać, rozwijać, stwarzać, uruchamiać, zakładać,

budować:

podnosić, stawiać, unosić, wznosić,

budować:

projektować, przeprowadzać,

budować: « np. drogę »

prowadzić, wytyczać, wyznaczać,

budować: « np. budować własny dom »

stawiać się,

budować: « np. wał, szaniec, kopiec »

sypać, usypywać,

budować:

tworzyć, wykuwać,

budować:

wznieść,

budować:

zbudować,

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Jeżeli znasz synonimy do słowa budować, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.


Słownik synonimów do słowa budować

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa budować znajduje się 167 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 53 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „budować” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Po kilkumiesięcznej, namiętnej znajomości dziewczyna pyta swojego wybranka:
- Znamy się już tak długo. Czy nie powinieneś przedstawić mnie swojej rodzinie?
- Jak sobie życzysz.

↓ czytaj dalej ↓

Słowo „budować” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdziesz odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem budować:

» Antonim do słowa budować - Słownik wyrazów przeciwstawnych języka polskiego.

» Synonimy dla budować - Słownik wyrazów bliskoznacznych i synonimów.

» Opisy do krzyżówki hasła budować - Hasła i odpowiedzi krzyżówkowe.

» Szukaj hasła budować w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa budować: inaczej budować, inne określenia słowa budować, wyrazy bliskoznaczne do słowa budować, synonimy do wyrazu budować, synonimy do słowa budować.

Pomoc do słownika synonimów

» Co to jest synonim

» Definicja synonimu

» Słownik synonimów języka polskiego

» Słownik wyrazów bliskoznacznych

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Krzyżówki Regulamin Kontakt