Wyłącz reklamyLogowanieRejestracja

Synonim budować


Synonimy do słowa „budować”

aktywizować, animować, apelować, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dynamizować, inspirować, napędzać, nawoływać, ośmielać, ożywiać, pobudzać, podbudowywać, podniecać, pokrzepiać, roznamiętniać, uaktywniać, zachęcać, zagrzewać, zapładniać, aranżować, formować, formułować, generować, komponować, koncypować, konstytuować, kreować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, organizować, powoływać coś do życia, przygotowywać, rysować, sporządzać, stwarzać, tworzyć, układać, uruchamiać, ustanawiać, wprowadzać, współtworzyć, wyczarowywać, wykonywać, wymyślać, wypracowywać, zakładać, dawać przykład, pocieszać, wspierać, doskonalić, modernizować, podnosić poziom czegoś, polepszać, poprawiać, poszerzać, powiększać, pracować nad czymś, rozbudowywać, rozkręcać, rozszerzać, rozwijać, ulepszać, unowocześniać, usprawniać, dodawać komuś otuchy, koić smutki, krzepić, ocierać komuś łzy, osuszać komuś łzy, podnosić kogoś na duchu, podtrzymywać kogoś na duchu, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, dodawać komuś sił, stawiać kogoś na nogi, wzmacniać, montować, otwierać, powoływać, finansować, finansować coś, fundować, łożyć, łożyć na coś, pokrywać koszty, pokrywać koszty czegoś, powoływać do życia, sponsorować, urządzać, zawiązywać, inaugurować, rozpoczynać, czynić, konstruować, kształtować, opracowywać, robić, dopasowywać, klecić, pasować, sklejać, składać, skręcać, zbijać, zespalać, zestawiać, pisać, produkować, fabrykować, majstrować, wyrabiać, wytwarzać, projektować, szkicować, kreślić, rozbijać, ustawiać, wznosić, umocowywać, murować, stawiać, doprowadzać, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, puszczać, wytyczać, ciągnąć, ciągnąć mury, dźwigać, wystawiać, zestawiać w całość, kompletować, instalować, łączyć, odbudowywać, podnosić, brać coś za podstawę, opierać, osnuwać, uzasadniać, zasadzać, kłaść, kopać, dodawać sił, skonstruować, zaprojektować, prowadzić, wyznaczać, erygować, bazować na czymś, opierać na czymś, unosić, czynić zapis, sypać, usypywać, linię kolejową ciągnąć, bazować, wykuwać, zbudować, wznieść, stawiać się,

Synonimy słowa „budować” z podziałem na grupy znaczeniowe

Włącz tryb edycji

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» budować - np. pozytywnie kogoś nastrajać

» budować - np. firmę, gospodarkę

» budować - np. dodawać komuś otuchy

» budować - np. interes, działalność

» budować - np. fundować stypendium

» budować - np. budować związki zawodowe

» budować - np. firmę

» budować - np. interes

» budować - np. tworzyć rzeczy

» budować - np. zabawkę

» budować - np. rusztowanie, namiot

» budować - np. montować urządzenie

» budować - np. budować dom

» budować - np. rurociąg, drogę

» budować - np. dom

» budować - np. ustawiać namiot

» budować - np. zakładać firmę

» budować - np. coś montować

» budować - np. dźwignąć budowlę z gruzów

» budować - np. wątek powieści

» budować - np. kłaść podłogi

» budować - np. figury geometryczne

» budować - np. pasjansa

» budować - np. fundament, dach

» budować - np. drogę

» budować - np. most

» budować - np. wał, szaniec, kopiec

» budować - np. budować własny dom

budować:

aktywizować, animować, apelować, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dynamizować, inspirować, napędzać, nawoływać, ośmielać, ożywiać, pobudzać, podbudowywać, podniecać, pokrzepiać, roznamiętniać, uaktywniać, zachęcać, zagrzewać, zapładniać,

budować:

aranżować, formować, formułować, generować, komponować, koncypować, konstytuować, kreować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, organizować, powoływać coś do życia, przygotowywać, rysować, sporządzać, stwarzać, tworzyć, układać, uruchamiać, ustanawiać, wprowadzać, współtworzyć, wyczarowywać, wykonywać, wymyślać, wypracowywać, zakładać,

budować: « np. pozytywnie kogoś nastrajać »

dawać przykład, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dynamizować, inspirować, pocieszać, podbudowywać, pokrzepiać, wspierać, zachęcać, zagrzewać,

budować: « np. firmę, gospodarkę »

doskonalić, modernizować, organizować, ożywiać, podnosić poziom czegoś, polepszać, poprawiać, poszerzać, powiększać, pracować nad czymś, rozbudowywać, rozkręcać, rozszerzać, rozwijać, ulepszać, unowocześniać, uruchamiać, usprawniać, zakładać,

budować: « np. dodawać komuś otuchy »

dodawać komuś ducha, dodawać komuś otuchy, koić smutki, krzepić, ocierać komuś łzy, osuszać komuś łzy, pocieszać, podbudowywać, podnosić kogoś na duchu, podtrzymywać kogoś na duchu, pokrzepiać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, wspierać,

budować:

dodawać komuś ducha, dodawać komuś sił, krzepić, ożywiać, pocieszać, podbudowywać, podnosić kogoś na duchu, pokrzepiać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, stawiać kogoś na nogi, wzmacniać,

budować: « np. interes, działalność »

montować, organizować, otwierać, poszerzać, powiększać, powoływać, rozbudowywać, rozkręcać, rozszerzać, rozwijać, stwarzać, uruchamiać, zakładać,

budować: « np. fundować stypendium »

finansować, finansować coś, fundować, kreować, łożyć, łożyć na coś, pokrywać koszty, pokrywać koszty czegoś, powoływać do życia, sponsorować, tworzyć, ustanawiać, zakładać,

budować: « np. budować związki zawodowe »

konstytuować, kreować, organizować, otwierać, powoływać do życia, rozkręcać, tworzyć, uruchamiać, urządzać, zakładać, zawiązywać,

budować: « np. firmę »

konstytuować, kreować, organizować, otwierać, powoływać do życia, rozkręcać, tworzyć, uruchamiać, urządzać, zakładać, zawiązywać,

budować: « np. interes »

formować, inaugurować, organizować, otwierać, powoływać coś do życia, rozkręcać, rozpoczynać, stwarzać, tworzyć, uruchamiać, zakładać,

budować: « np. tworzyć rzeczy »

czynić, formować, konstruować, kształtować, opracowywać, powoływać do życia, robić, tworzyć, wykonywać, zakładać,

budować: « np. zabawkę »

dopasowywać, klecić, konstruować, montować, pasować, sklejać, składać, skręcać, układać, zbijać, zespalać, zestawiać,

budować:

komponować, konstruować, opracowywać, pisać, produkować, robić, składać, sporządzać, stwarzać, tworzyć, układać, wykonywać,

budować:

fabrykować, klecić, konstruować, majstrować, montować, produkować, składać, skręcać, wyrabiać, wytwarzać, zestawiać,

budować:

formułować, komponować, koncypować, nakreślać, projektować, przygotowywać, sporządzać, szkicować, tworzyć, układać,

budować:

aranżować, formować, komponować, kreować, kreślić, nadawać czemuś kształt, nakreślać, rysować, stwarzać, tworzyć,

budować: « np. rusztowanie, namiot »

klecić, konstruować, montować, rozbijać, składać, skręcać, ustawiać, wznosić, zestawiać,

budować: « np. montować urządzenie »

konstruować, montować, składać, tworzyć, umocowywać, ustawiać, zakładać, zespalać,

budować: « np. budować dom »

klecić, konstruować, montować, murować, składać, stawiać, wznosić, zespalać, zestawiać,

budować: « np. rurociąg, drogę »

doprowadzać, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, puszczać, układać, wytyczać,

budować: « np. dom »

ciągnąć, ciągnąć mury, dźwigać, klecić, konstruować, montować, murować, stawiać, tworzyć, wystawiać, wznosić,

budować: « np. ustawiać namiot »

konstruować, montować, składać, stawiać, ustawiać, wznosić, zestawiać w całość,

budować:

aranżować, formować, klecić, kompletować, montować, organizować, powoływać coś do życia, tworzyć,

budować: « np. zakładać firmę »

kształtować, organizować, otwierać, powoływać, tworzyć, uruchamiać, zakładać,

budować:

aranżować, formować, konstytuować, kształtować, organizować, tworzyć, układać, ustanawiać,

budować: « np. coś montować »

instalować, klecić, konstruować, łączyć, majstrować, montować, składać, stawiać, wykonywać, zbijać,

budować: « np. dźwignąć budowlę z gruzów »

dźwigać, konstruować, odbudowywać, podnosić, stawiać, wznosić,

budować:

klecić, konstruować, montować, organizować, składać, tworzyć, zestawiać,

budować: « np. wątek powieści »

brać coś za podstawę, opierać, osnuwać, uzasadniać, zasadzać,

budować: « np. kłaść podłogi »

instalować, kłaść, stawiać, zakładać,

budować: « np. figury geometryczne »

kopać, kreślić, przeprowadzać,

budować:

formować, komponować, konstruować, kreować, tworzyć,

budować:

dodawać sił, podbudowywać, pokrzepiać, wzmacniać,

budować:

dźwigać, murować, odbudowywać, stawiać, wznosić,

budować: « np. pasjansa »

instalować, kłaść, stawiać, układać, wznosić,

budować: « np. fundament, dach »

kłaść, stawiać, wznosić,

budować:

konstruować, skonstruować, zaprojektować,

budować: « np. drogę »

prowadzić, wytyczać, wyznaczać,

budować:

erygować, stawiać, wystawiać, wznosić,

budować:

bazować na czymś, opierać na czymś,

budować:

podnosić, stawiać, unosić, wznosić,

budować:

czynić zapis, fundować, zakładać,

budować: « np. most »

konstruować, przerzucać,

budować:

kreślić, projektować, rysować,

budować:

projektować, przeprowadzać,

budować: « np. wał, szaniec, kopiec »

sypać, usypywać,

budować:

linię kolejową ciągnąć,

budować:

bazować, opierać,

budować:

tworzyć, wykuwać,

budować:

zbudować,

budować:

wznieść,

budować: « np. budować własny dom »

stawiać się,

Jeżeli znasz synonimy do słowa budować, możesz je dodać za pomocą formularza poniżej.

Dodaj nową grupę znaczeniową

 

Przykłady

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. w spodniach lub kurtce

Nowy synonim:suwak

 

Dla słowa:zamek

Opis kontekstu:np. starodawna budowla

Nowy synonim:twierdza

 

Dla słowa:tata

Opis kontekstu:np. pieszczotliwie

Nowy synonim:ojczulek

Słownik synonimów do słowa budować

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa budować znajduje się 167 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 53 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „budować” lub potrafisz określić ich nowy kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim.

Słowo „budować” w słownikach zewnętrznych

Pod spodem znajdziesz odnośniki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono materiały związane z hasłem budować:

» Antonim do słowa budować - Słownik wyrazów przeciwstawnych języka polskiego.

» Synonimy dla budować - Słownik wyrazów bliskoznacznych i synonimów.

» Opisy do krzyżówki hasła budować - Hasła i odpowiedzi krzyżówkowe.

» Szukaj hasła budować w Google - Wyszukiwarka Google.


Tagi dla synonimów słowa budować: inaczej budować, inne określenia słowa budować, wyrazy bliskoznaczne do słowa budować, synonimy do wyrazu budować, synonimy do słowa budować.


Pomoc do słownika synonimów» Wyjaśnienie słowa synonim» Definicja synonim» Słownik synonimów języka polskiego online» Słownik wyrazów bliskoznacznych online» Synonimy przykłady» Wyrazy bliskoznaczne przykłady
Szybkie linki» Regulamin» Kontakt
» LocaHost» Krzyżówki» Zmiana czasu

Internetowy słownik synonimów języka polskiego online Synonim.NET © LocaHost