Synonim budować Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa budować:

aktywizować, animować, apelować, aranżować, bazować, bazować na czymś, brać coś za podstawę, ciągnąć, ciągnąć mury, czynić, czynić zapis, dawać przykład, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś otuchy, dodawać komuś sił, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dodawać sił, dopasowywać, doprowadzać, doskonalić, dynamizować, dźwigać, erygować, fabrykować, finansować, finansować coś, formować, formułować, fundować, generować, inaugurować, inspirować, instalować, klecić, kłaść, koić smutki, kompletować, komponować, koncypować, konstruować, konstytuować, kopać, kreować, kreślić, krzepić, kształtować, linię kolejową ciągnąć, łączyć, łożyć, łożyć na coś, majstrować, modernizować, montować, murować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, napędzać, nawoływać, ocierać komuś łzy, odbudowywać, opierać, opierać na czymś, opracowywać, organizować, osnuwać, osuszać komuś łzy, ośmielać, otwierać, ożywiać, pasować, pisać, pobudzać, pocieszać, podbudowywać, podniecać, podnosić, podnosić kogoś na duchu, podnosić poziom czegoś, podtrzymywać kogoś na duchu, pokrywać koszty, pokrywać koszty czegoś, pokrzepiać, polepszać, poprawiać, poszerzać, powiększać, powoływać, powoływać coś do życia, powoływać do życia, pracować nad czymś, produkować, projektować, prowadzić, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, przygotowywać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, puszczać, robić, rozbijać, rozbudowywać, rozkręcać, roznamiętniać, rozpoczynać, rozszerzać, rozwijać, rysować, sklejać, składać, skonstruować, skręcać, sponsorować, sporządzać, stawiać, stawiać kogoś na nogi, stwarzać, sypać, szkicować, tworzyć, uaktywniać, układać, ulepszać, umocowywać, unosić, unowocześniać, uruchamiać, urządzać, usprawniać, ustanawiać, ustawiać, usypywać, uzasadniać, wprowadzać, wspierać, współtworzyć, wyczarowywać, wykonywać, wykuwać, wymyślać, wypracowywać, wyrabiać, wystawiać, wytwarzać, wytyczać, wyznaczać, wzmacniać, wznieść, wznosić, zachęcać, zagrzewać, zakładać, zapładniać, zaprojektować, zasadzać, zawiązywać, zbijać, zbudować, zespalać, zestawiać, zestawiać w całość,

Synonimy słowa budować z podziałem na grupy znaczeniowe:

Najważniejsze grupy znaczeniowe:

» budować - np. wątek powieści

» budować - np. dom

» budować - np. tworzyć rzeczy

» budować - np. pozytywnie kogoś nastrajać

» budować - np. dodawać komuś otuchy

» budować - np. zabawkę

» budować - np. rurociąg, drogę

» budować - np. firmę, gospodarkę

» budować - np. dźwignąć budowlę z gruzów

» budować - np. fundować stypendium

» budować - np. interes

» budować - np. kłaść podłogi

» budować - np. pasjansa

» budować - np. coś montować

» budować - np. budować dom

» budować - np. rusztowanie, namiot

» budować - np. fundament, dach

» budować - np. ustawiać namiot

» budować - np. most

» budować - np. montować urządzenie

» budować - np. budować związki zawodowe

» budować - np. firmę

» budować - np. figury geometryczne

» budować - np. zakładać firmę

» budować - np. interes, działalność

» budować - np. drogę

» budować - np. wał, szaniec, kopiec

budować:

aktywizować, animować, apelować, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dynamizować, inspirować, napędzać, nawoływać, ośmielać, ożywiać, pobudzać, podbudowywać, podniecać, pokrzepiać, roznamiętniać, uaktywniać, zachęcać, zagrzewać, zapładniać

budować:

aranżować, formować, formułować, generować, komponować, koncypować, konstytuować, kreować, nadawać czemuś kształt, nakreślać, organizować, powoływać coś do życia, przygotowywać, rysować, sporządzać, stwarzać, tworzyć, układać, uruchamiać, ustanawiać, wprowadzać, współtworzyć, wyczarowywać, wykonywać, wymyślać, wypracowywać, zakładać

budować:

aranżować, formować, komponować, kreować, kreślić, nadawać czemuś kształt, nakreślać, rysować, stwarzać, tworzyć

budować:

aranżować, formować, klecić, kompletować, montować, organizować, powoływać coś do życia, tworzyć

budować:

aranżować, formować, konstytuować, kształtować, organizować, tworzyć, układać, ustanawiać

budować:

bazować, opierać

budować:

bazować na czymś, opierać na czymś

budować: « np. wątek powieści »

brać coś za podstawę, opierać, osnuwać, uzasadniać, zasadzać

budować: « np. dom »

ciągnąć, ciągnąć mury, dźwigać, klecić, konstruować, montować, murować, stawiać, tworzyć, wystawiać, wznosić

budować: « np. tworzyć rzeczy »

czynić, formować, konstruować, kształtować, opracowywać, powoływać do życia, robić, tworzyć, wykonywać, zakładać

budować:

czynić zapis, fundować, zakładać

budować: « np. pozytywnie kogoś nastrajać »

dawać przykład, dodawać komuś animuszu, dodawać komuś ducha, dodawać komuś odwagi, dodawać komuś skrzydeł, dodawać komuś śmiałości, dodawać komuś zapału, dynamizować, inspirować, pocieszać, podbudowywać, pokrzepiać, wspierać, zachęcać, zagrzewać

budować: « np. dodawać komuś otuchy »

dodawać komuś ducha, dodawać komuś otuchy, koić smutki, krzepić, ocierać komuś łzy, osuszać komuś łzy, pocieszać, podbudowywać, podnosić kogoś na duchu, podtrzymywać kogoś na duchu, pokrzepiać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, wspierać

budować:

dodawać komuś ducha, dodawać komuś sił, krzepić, ożywiać, pocieszać, podbudowywać, podnosić kogoś na duchu, pokrzepiać, przynosić komuś pociechę, przynosić komuś słowa pociechy, stawiać kogoś na nogi, wzmacniać

budować:

dodawać sił, podbudowywać, pokrzepiać, wzmacniać

budować: « np. zabawkę »

dopasowywać, klecić, konstruować, montować, pasować, sklejać, składać, skręcać, układać, zbijać, zespalać, zestawiać

budować: « np. rurociąg, drogę »

doprowadzać, przeciągać, przeprowadzać, przerzucać, puszczać, układać, wytyczać

budować: « np. firmę, gospodarkę »

doskonalić, modernizować, organizować, ożywiać, podnosić poziom czegoś, polepszać, poprawiać, poszerzać, powiększać, pracować nad czymś, rozbudowywać, rozkręcać, rozszerzać, rozwijać, ulepszać, unowocześniać, uruchamiać, usprawniać, zakładać

budować: « np. dźwignąć budowlę z gruzów »

dźwigać, konstruować, odbudowywać, podnosić, stawiać, wznosić

budować:

dźwigać, murować, odbudowywać, stawiać, wznosić

budować:

erygować, stawiać, wystawiać, wznosić

budować:

fabrykować, klecić, konstruować, majstrować, montować, produkować, składać, skręcać, wyrabiać, wytwarzać, zestawiać

budować: « np. fundować stypendium »

finansować, finansować coś, fundować, kreować, łożyć, łożyć na coś, pokrywać koszty, pokrywać koszty czegoś, powoływać do życia, sponsorować, tworzyć, ustanawiać, zakładać

budować:

formować, komponować, konstruować, kreować, tworzyć

budować: « np. interes »

formować, inaugurować, organizować, otwierać, powoływać coś do życia, rozkręcać, rozpoczynać, stwarzać, tworzyć, uruchamiać, zakładać

budować:

formułować, komponować, koncypować, nakreślać, projektować, przygotowywać, sporządzać, szkicować, tworzyć, układać

budować: « np. kłaść podłogi »

instalować, kłaść, stawiać, zakładać

budować: « np. pasjansa »

instalować, kłaść, stawiać, układać, wznosić

budować: « np. coś montować »

instalować, klecić, konstruować, łączyć, majstrować, montować, składać, stawiać, wykonywać, zbijać

budować:

klecić, konstruować, montować, organizować, składać, tworzyć, zestawiać

budować: « np. budować dom »

klecić, konstruować, montować, murować, składać, stawiać, wznosić, zespalać, zestawiać

budować: « np. rusztowanie, namiot »

klecić, konstruować, montować, rozbijać, składać, skręcać, ustawiać, wznosić, zestawiać

budować: « np. fundament, dach »

kłaść, stawiać, wznosić

budować:

komponować, konstruować, opracowywać, pisać, produkować, robić, składać, sporządzać, stwarzać, tworzyć, układać, wykonywać

budować: « np. ustawiać namiot »

konstruować, montować, składać, stawiać, ustawiać, wznosić, zestawiać w całość

budować: « np. most »

konstruować, przerzucać

budować: « np. montować urządzenie »

konstruować, montować, składać, tworzyć, umocowywać, ustawiać, zakładać, zespalać

budować:

konstruować, skonstruować, zaprojektować

budować: « np. budować związki zawodowe »

konstytuować, kreować, organizować, otwierać, powoływać do życia, rozkręcać, tworzyć, uruchamiać, urządzać, zakładać, zawiązywać

budować: « np. firmę »

konstytuować, kreować, organizować, otwierać, powoływać do życia, rozkręcać, tworzyć, uruchamiać, urządzać, zakładać, zawiązywać

budować: « np. figury geometryczne »

kopać, kreślić, przeprowadzać

budować:

kreślić, projektować, rysować

budować: « np. zakładać firmę »

kształtować, organizować, otwierać, powoływać, tworzyć, uruchamiać, zakładać

budować:

linię kolejową ciągnąć

budować: « np. interes, działalność »

montować, organizować, otwierać, poszerzać, powiększać, powoływać, rozbudowywać, rozkręcać, rozszerzać, rozwijać, stwarzać, uruchamiać, zakładać

budować:

podnosić, stawiać, unosić, wznosić

budować:

projektować, przeprowadzać

budować: « np. drogę »

prowadzić, wytyczać, wyznaczać

budować: « np. wał, szaniec, kopiec »

sypać, usypywać

budować:

tworzyć, wykuwać

budować:

wznieść

budować:

zbudować

Dodaj nową grupę znaczeniową:↓ rozwiń ↓

Koniec roku szkolnego. Synek przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do pieniędzy.
- Dlaczego?

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa budować

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa budować znajduje się 166 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 52 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „budować” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.

Słowo „budować” w słownikach zewnętrznych

Niżej znajdziesz odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane ze słowem budować:

» Antonimy do słowa budować - Wyrazy przeciwstawne.

» Szukaj hasła budować w Google - Wyszukiwarka Google.

» Wyrazy bliskoznaczne dla słowa budować - Synonimy.

» Rozwiązania do krzyżówki hasła budować - Rozwiązania krzyżówkowe.


Tagi dla synonimów słowa budować: synonimy do słowa budować, inne określenia słowa budować, synonimy do wyrazu budować, wyrazy bliskoznaczne do słowa budować, inaczej budować.

Pomoc do słownika synonimów

» Wyjaśnienie słowa synonim

» Definicja synonimów

» Internetowy słownik synonimów

» Słownik wyrazów bliskoznacznych online

» Synonimy przykłady

» Wyrazy bliskoznaczne przykłady


Synonim.NET © LocaHost Regulamin Kontakt