Synonim . NET
Internetowy słownik synonimów języka polskiego online.
Szukaj synonimów do słowa:

Synonim uznanie Włącz tryb edycji

Synonimy do słowa uznanie:

achy, admiracja, adoracja, afirmacja, akcept, akceptacja, akceptowanie, aklamacja, aplauz, apologia, apoteoza, aprobata, aprobowanie, atencja, aureola, autorytet, autoryzacja, blask, brawa, budzić szacunek, celebryta, cenienie, cenzura, chluba, chodliwość, chwalba, chwała, cześć, część, decyzja, deklarowanie, dobre imię, docenianie, dopuszczanie, dowartościowanie, duma, dytyramb, ekscytacja, ekstaza, estyma, fascynacja, filozofia, frenezja, furora, gloria, gloryfikacja, głos, godność, hałas, hołd, honor, honorowanie, huk, hymn pochwalny, imponować, jednomyślne uznanie, jednomyślność, kariera, komplement, koncepcja, konstatacja, krytyka, kult, latria, laudacja, laurka, marka, miłe słówko, mir, mniemanie, myśl, nabożeństwo, nastawienie, nimb, notowania, oblig, obserwacja, obwieszczanie, obwołanie, ocena, ochy i achy, oczarowanie, oda, odbiór, oglądalność, ogłaszanie, ogłoszenie, oklaski, okrzyknięcie, olśnienie, olśniewać, opinia, optyka, orientacja, osąd, owacja, panegiryk, pean, perspektywa, pewność, pietyzm, placet, platforma, płaszczyzna, pochlebna opinia, pochlebstwo, pochwalanie, pochwalenie, pochwała, poczytność, poczytywanie, podejście, podniesienie wartości, podpisanie, podziękowanie, podziw, pogląd, pojęcie, poklask, pokupność, poparcie, popularność, popyt, posłuch, posłuchanie, postawa, postrzeganie, poszanowanie, potwierdzenie, powaga, poważanie, powodzenie, powszechność, pozwalanie, pozwolenie, pozycja, prestiż, proklamowanie, przebojowość, przekonania, przekonanie, przeświadczenie, przychylność, przyjęcie, przyjęcie czegoś, przyjęcie umowy międzynarodowej, przyjmowanie, przyklaskiwanie, przystanie, przyznanie, przyznawanie, przyzwolenie, publicity, punkt widzenia, ranga, ratyfikacja, ratyfikowanie, recenzja, refleksja, renoma, reputacja, respekt, respektowanie, rewerencja, rozgłos, run, samoakceptacja, samoocena, sankcja, sąd, sława, słowa uznania, splendor, spojrzenie, spostrzeżenie, stanowisko, stereotyp, stosunek, stwierdzenie, sukces, superlatyw, szacunek, szum, światopogląd, świetność, teoria, teza, tolerancja, trans, trybunał, twierdzenie, ubóstwienie, ufność, uhonorowanie, uniesienie, upoważnienie, urok, urzeczenie, usankcjonowanie, ustosunkowanie się, uszanowanie, uwaga, uważanie, uwielbienie, uznawanie, vox populi, waloryzacja, werdykt, wiara, widzenie, wizja, wnioskowanie, wola, wpływ, wrzawa, wybór, wybranie, wyobrażenie, wypowiedź, wyrazy podziwu, wyrazy zadowolenia, wyróżnienie, wywodzenie, wzbudzać podziw, względy, wzięcie, wziętość, zaakceptowanie, zaaprobowanie, zachwycać, zachwycenie, zachwyt, zadowolenie, zadziwiać, zafascynowanie, zakładanie, zaopiniowanie, zapatrywanie, zapowiadanie, zaszczyt, zatwierdzenie, zauroczenie, zdanie, zezwalanie, zezwolenie, zgoda, zgoda na coś, znaczenie

Synonimy słowa uznanie z podziałem na grupy znaczeniowe:

uznanie:

achy, admiracja, aplauz, ekscytacja, ekstaza, fascynacja, frenezja, oczarowanie, podziw, poklask, trans, uniesienie, urzeczenie, zachwycenie, zachwyt, zafascynowanie

uznanie:

admiracja, adoracja, cześć, estyma, kult, podziw, poszanowanie, poważanie, respekt, rewerencja, szacunek, uszanowanie, uwielbienie

uznanie:

admiracja, podziw, poważanie, szacunek, uwielbienie, zachwyt

uznanie:

admiracja, aplauz, fascynacja, nabożeństwo, oczarowanie, pochwała, podziw, ubóstwienie, urzeczenie, uwielbienie, zachwycenie, zachwyt, zafascynowanie, zauroczenie

uznanie:

admiracja, ochy i achy, oczarowanie, podziw, zachwyt

uznanie:

adoracja, kult, nabożeństwo, poszanowanie, szacunek, uszanowanie, uwielbienie

uznanie:

adoracja, aplauz, apologia, apoteoza, aprobata, chwalba, dytyramb, gloryfikacja, hymn pochwalny, komplement, laurka, miłe słówko, oda, panegiryk, pean, pochlebstwo, pochwała, superlatyw, wyrazy podziwu, wyrazy zadowolenia, wyróżnienie

uznanie:

afirmacja, akcept, akceptacja, aprobata, autoryzacja, placet, pochwała, pozwolenie, przyjęcie, przyzwolenie, samoakceptacja, sankcja, upoważnienie, usankcjonowanie, zaakceptowanie, zaaprobowanie, zatwierdzenie, zezwolenie, zgoda

uznanie:

afirmacja, akceptacja, aplauz, aprobata, brawa, chwalba, pochwała, poklask, słowa uznania, wyrazy podziwu, wyróżnienie

uznanie:

afirmacja, akceptacja, aprobata, pochwała, potwierdzenie, przyzwolenie

uznanie:

afirmacja, akceptacja, aprobata, aprobowanie, potwierdzenie, zaakceptowanie, zgoda na coś

uznanie:

akceptacja, aprobata, potwierdzenie, przyjęcie czegoś, zatwierdzenie, zgoda

uznanie:

akceptacja, atencja, autorytet, estyma, mir, posłuch, posłuchanie, poszanowanie, poważanie, prestiż, respekt, rewerencja, szacunek, uważanie

uznanie:

akceptacja, aprobata, potwierdzenie, pozwolenie, przyzwolenie, zatwierdzenie, zgoda

uznanie:

akceptacja, aklamacja, jednomyślne uznanie, jednomyślność

uznanie:

akceptacja, aprobata, odbiór, pochwała, potwierdzenie, przyjęcie, tolerancja, zatwierdzenie, zgoda

uznanie:

akceptacja, aplauz, aprobata, brawa, oklaski, pochwała, podziw, poklask, wyrazy zadowolenia, zachwyt

uznanie:

akceptacja, estyma, poparcie, poważanie, respekt, rewerencja

uznanie:

akceptowanie, cenienie, docenianie, dopuszczanie, honorowanie, pochwalanie, poczytywanie, pozwalanie, przyjmowanie, przyklaskiwanie, przyznanie, przyznawanie, respektowanie, uznawanie, wnioskowanie, wywodzenie, zakładanie, zezwalanie

uznanie:

akceptowanie, podpisanie, przyjęcie, ratyfikowanie, usankcjonowanie, zatwierdzenie

uznanie:

aplauz, brawa, oklaski, owacja, pochwała, poklask

uznanie:

aplauz, aprobata, cześć, pochwała, poważanie, szacunek

uznanie:

aplauz, aprobata, podziw, poparcie, zachwyt, zadowolenie

uznanie:

aplauz, aprobata, chwalba, fascynacja, pochwała, podziw, zachwyt, zafascynowanie

uznanie:

aprobata, pochwała, potwierdzenie, przyzwolenie, zatwierdzenie, zgoda

uznanie: « np. odnosił się z nabożeństwem, otaczać kogoś czcią »

atencja, chwała, cześć, estyma, hołd, kult, latria, nabożeństwo, pietyzm, podziw, poszanowanie, poważanie, respekt, rewerencja, szacunek, uszanowanie, uwielbienie

uznanie: « np. cieszyć się szacunkiem »

atencja, autorytet, chwała, cześć, estyma, mir, podziw, popularność, posłuch, poszanowanie, poważanie, powodzenie, prestiż, renoma, respekt, rewerencja, szacunek, uszanowanie, uważanie, zachwycenie, zachwyt

uznanie:

atencja, cześć, estyma, poszanowanie, poważanie, przychylność, rewerencja, szacunek, uszanowanie, uważanie, względy

uznanie: « np. czuć przed kimś respekt »

atencja, cześć, estyma, mir, posłuch, powaga, poważanie, respekt, szacunek, uszanowanie, uważanie, względy

uznanie:

aureola, blask, chluba, cześć, gloria, nimb, sława, splendor, szacunek, świetność, urok

uznanie:

autorytet, chwała, cześć, nabożeństwo, posłuch, poszanowanie, poważanie, pozycja, prestiż, rewerencja, znaczenie

uznanie:

autorytet, estyma, mir, posłuch, posłuchanie, poważanie, respekt, rewerencja, uszanowanie, uważanie

uznanie:

autorytet, mir, posłuch, poważanie, respekt, szacunek, wpływ

uznanie: « np. mieć wielkie znaczenie »

autorytet, estyma, mir, popularność, posłuch, powaga, poważanie, pozycja, prestiż, ranga, respekt, szacunek, znaczenie

uznanie:

budzić szacunek, imponować, olśniewać, wzbudzać podziw, zachwycać, zadziwiać

uznanie:

celebryta, dobre imię, huk, pochlebna opinia, popularność, powodzenie, renoma, reputacja, rozgłos, sława, szum, wrzawa, wzięcie, wziętość

uznanie:

cenzura, krytyka, mniemanie, ocena, opinia, osąd, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, recenzja, samoocena, sąd, spojrzenie, stanowisko, werdykt, wyobrażenie, zaopiniowanie, zapatrywanie, zdanie

uznanie:

chluba, chwała, honor, poważanie, zaszczyt

uznanie:

chluba, chwała, dobre imię, duma, rozgłos, sława, splendor

uznanie:

chodliwość, notowania, oglądalność, poczytność, pokupność, popularność, popyt, powodzenie, przebojowość, publicity, renoma, rozgłos, run, sława, wzięcie, wziętość

uznanie:

chwała, cześć, dobre imię, renoma, rozgłos, sława

uznanie:

chwała, gloria, prestiż, sława, świetność

uznanie:

chwała, honor, sława

uznanie: « np. zyskać sławę »

chwała, hałas, popularność, rozgłos, sława, szum

uznanie:

chwała, cześć, podziw, rozgłos, sława

uznanie:

część, kult, poszanowanie, poważanie, szacunek, uwielbienie

uznanie:

decyzja, opinia, wola, zdanie

uznanie:

deklarowanie, obwieszczanie, obwołanie, ogłaszanie, ogłoszenie, okrzyknięcie, proklamowanie, zapowiadanie

uznanie:

dobre imię, notowania, pochlebna opinia, popularność, prestiż, renoma, reputacja, rozgłos, sława, wziętość

uznanie:

dowartościowanie, pochwalenie, podniesienie wartości, uhonorowanie, waloryzacja

uznanie:

duma, honor, poważanie, sława, zaszczyt

uznanie:

estyma, godność, hołd, honor, poszanowanie, poważanie, respekt, szacunek, uszanowanie

uznanie:

fascynacja, olśnienie, podziw, urzeczenie, zachwyt, zauroczenie

uznanie:

filozofia, głos, koncepcja, konstatacja, mniemanie, myśl, nastawienie, obserwacja, ocena, opinia, optyka, orientacja, osąd, perspektywa, platforma, płaszczyzna, podejście, pogląd, pojęcie, postawa, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, refleksja, sąd, spojrzenie, spostrzeżenie, stanowisko, stwierdzenie, światopogląd, twierdzenie, uwaga, widzenie, wizja, wyobrażenie, wypowiedź, zapatrywanie, zdanie

uznanie: « np. zdobyć powodzenie »

furora, popularność, powodzenie, rozgłos, wzięcie

uznanie:

gloria, honor, nimb, sława, splendor, urok, zaszczyt

uznanie:

głos, konstatacja, mniemanie, obserwacja, ocena, opinia, optyka, osąd, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, refleksja, sąd, spojrzenie, stanowisko, stwierdzenie, teza, widzenie, wizja, wyobrażenie, wypowiedź, zapatrywanie, zdanie

uznanie:

głos, mniemanie, ocena, opinia, osąd, pewność, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, sąd, stanowisko, ufność, wiara, wyobrażenie, zapatrywanie, zdanie

uznanie: « np. mieć swoje zdanie »

głos, mniemanie, myśl, ocena, opinia, optyka, orientacja, osąd, pogląd, pojęcie, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, refleksja, sąd, spojrzenie, stanowisko, stereotyp, światopogląd, teoria, teza, twierdzenie, widzenie, wizja, wyobrażenie, zapatrywanie, zdanie

uznanie:

kariera, popularność, powodzenie, renoma, sukces, wzięcie, wziętość

uznanie:

laudacja, pochwała

uznanie:

marka, opinia, sława

uznanie:

mniemanie, ocena, opinia, optyka, osąd, pogląd, przekonanie, przeświadczenie, punkt widzenia, sąd, spojrzenie, stanowisko, teoria, teza, trybunał, vox populi, widzenie, wizja, wybór, wyobrażenie, zapatrywanie, zdanie

uznanie: « np. sposób traktowania czegoś »

nastawienie, opinia, optyka, orientacja, perspektywa, podejście, postawa, postrzeganie, punkt widzenia, spojrzenie, stanowisko, stosunek, światopogląd, ustosunkowanie się, widzenie, wizja, zapatrywanie, zdanie

uznanie:

oblig

uznanie:

obwołanie, ogłoszenie, okrzyknięcie, proklamowanie, wybranie

uznanie:

opinia, optyka, orientacja, perspektywa, postrzeganie, przekonania, przekonanie, punkt widzenia, spojrzenie, stanowisko, światopogląd, widzenie, wizja, zapatrywanie, zdanie

uznanie:

podziękowanie

uznanie:

popularność, powodzenie, prestiż, renoma, rozgłos, sława, wzięcie

uznanie:

popularność, powodzenie, powszechność, wzięcie, wziętość

uznanie:

przyjęcie umowy międzynarodowej, ratyfikacja, zatwierdzenie

uznanie:

przystanie

Uradowana żona wraca do domu i chwali się mężowi:
- Mam prawojazdy! Teraz zwiedzimy cały świat!
Na to mąż odpowiada:

↓ czytaj dalej ↓

Słownik synonimów do słowa uznanie

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla słowa uznanie znajduje się 248 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 72 grupy znaczeniowe. Jeżeli znasz inne synonimy do słowa „uznanie” lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza powyżej.


„uznanie” w słownikach zewnętrznych

Poniżej znajdziesz linki do słowników zewnętrznych, w których znaleziono informacje związane ze słowem uznanie:


Tagi dla synonimów słowa uznanie: inaczej o uznaniu, synonim uznania, synonimy do słowa uznanie, inne określenia słowa uznanie, synonimy do wyrazu uznanie, wyrazy bliskoznaczne do słowa uznanie, inaczej uznanie.


Synonim.NET © 2014 LocaHost

Synonimy, wyrazy bliskoznaczne, słownik synonimów języka polskiego.

RegulaminKontakt